Van sensoren naar zorg Het toepassen van stressmetingen met wearables in de praktijk.

DossierRAAK.MKB15.019
StatusLopend
Startdatum1 augustus 2022
Einddatum31 juli 2024
RegelingRAAK-mkb
Thema's
 • KIA 3 - Gezondheid & Zorg
 • KIA 5 - Sleuteltechnologieën
 • Bètatechniek
 • Gezondheidszorg
 • Economie
 • Gezondheid en Welzijn

Stress-gerelateerde klachten hebben een grote impact op de gezondheid van mensen. Met name langdurige of intense stress kan tot lichamelijke en psychische gezondheidsklachten leiden. Het beïnvloedt de kwaliteit van leven en draagt bij aan hoge maatschappelijke kosten (zoals zorgkosten en kosten door arbeidsverzuim). Goed stressmanagement draagt bij aan het terugdringen van deze klachten. Het meten van het stressniveau helpt hierbij. De nieuwste draagbare sensoren maken het mogelijk om stressniveaus betrouwbaar te meten. Hierdoor kan iemand inzage krijgen in zijn eigen stressniveau, of het stressniveau van iemand die dat zelf niet goed kan communiceren (bijvoorbeeld bij dementie).
Uit recent onderzoek blijkt dat de huidige beschikbare oplossingen die stressmetingen inzichtelijk maken niet geschikt zijn voor de gezondheidszorg. De huidige oplossingen passen niet in het zorgproces, of voldoen niet aan de wet- en regelgeving. In dit project gaan we daarom samen met de eindgebruikers, softwareontwikkelaars en juridische experts prototypes ontwikkelen van applicaties die het stressniveau kunnen meten, als bruikbaar worden ervaren door de eindgebruikers, en voldoen aan alle wet- en regelgeving. We focussen hierbij op twee gebruikersgroepen: 1) personen die langdurige stress-gerelateerde gezondheidsklachten ervaren en waarbij inzage in het stressniveau onderdeel is van de behandeling, en 2) personen die dementie hebben en daarbij onbegrepen gedrag laten zien, waarbij de zorgprofessionals graag inzage willen in het stressniveau van de betreffende cliënt.
Door te werken met deze twee gebruikersgroepen, met verschillende eigenschappen, kunnen er prototypes ontwikkeld worden die maatschappelijk relevant zijn, en na dit project doorontwikkeld kunnen worden voor het gebruik in andere contexten.

Contactinformatie

Fontys Hogescholen

Consortiumpartners

bij aanvang project
 • Bureau Moeilijke Dingen B.V.
 • Fourtress
 • Games for Health
 • inMotion VR B.V.
 • Kinetic Analysis B.V.
 • KnowL Solutions B.V.

Netwerkleden