Verbroken Verbinding - Op welke manier kan de binding en het vertrouwen tussen journalistiek en burgers worden versterkt door de inzet van AI-gedreven conversational technologieën?

DossierRAAK.PUB12.007
StatusLopend
Startdatum1 februari 2024
Einddatum31 januari 2026
RegelingRAAK-publiek
Thema's
  • Economie
  • Kunst en de creatieve industrie
  • Sleuteltechnologieën en duurzame materialen
  • Veerkrachtige samenleving: in wijk, stad en regio

Nieuwsorganisaties maken zich zorgen om burgers die zich in toenemende mate afkeren van het nieuws. In onderzoeken komt naar voren dat het publiek vindt dat nieuwsorganisaties er niet in slagen een beeld van samenleving te schetsen waarin burgers zichzelf herkennen en zich erkend voelen. Mensen geven aan dat nieuwsmedia hen onvoldoende diepgang, duiding en verschillende perspectieven bieden. Journalistieke nieuwsmedia maken zich daarom zorgen over hun rol in de samenleving en vragen zich af hoe de betrokkenheid met het publiek te versterken.
De vraag is dan hoe nieuwsmedia in een gedigitaliseerde samenleving de relatie met het publiek kunnen vormengeven op een manier die burgers het gevoel geeft serieus genomen te worden. Publieke organisaties, zoals overheden, maken in toenemende mate gebruik van conversational AI (CA), om de relatie met het publiek te verbeteren. Geavanceerde conversational AI kan bijdragen aan een goed geïnformeerde samenleving, een taak die de journalistiek, en de publieke media in het bijzonder, expliciet nastreven. Echter, voor een succesvolle implementatie is niet alleen goed functionerende technologie belangrijk. Het vertrouwen van het publiek is daarvoor minstens zo essentieel.
In dit onderzoeksproject zoeken experts uit de journalistiek, techniek en design samen met publieke omroepredacties op nationaal, regionaal en lokaal niveau naar manieren hoe nieuwsmedia conversational AI kunnen inzetten om de nieuwsvoorziening beter aan te laten sluiten bij de informatiebehoefte van burgers en tegelijkertijd rekening houdt met journalistieke waarden en normen. Samen met NOS, Omroep Brabant en Omroep Venlo onderzoeken we door middel van ontwerpgericht onderzoek hoe conversational AI hierin een rol kan spelen. Het onderzoek levert naast werkende prototypes ook ontwerpprincipes op die in verschillende journalistieke contexten richting kunnen geven aan redacties voor de ontwikkeling van een eigen conversational AI.

Contactinformatie

Hogeschool Utrecht

R. van der Nat, contactpersoon

Consortiumpartners

bij aanvang project

Netwerkleden

  • Joris Heijkant journalistiek