Versterking van creatieve kracht: innovatie en welzijn in de creatieve sector

DossierMV.KIEM.01.026
StatusLopend
Startdatum1 juli 2024
Einddatum1 juli 2025
RegelingKIEM Maatschappelijk Verdienvermogen (MV) 2024
Thema's
  • Maatschappelijk verdienvermogen
  • Onderwijs
  • Overig
  • Creatieve industrie
  • Gezondheid en Welzijn
  • Kunst en de creatieve industrie
  • Ondernemen: verantwoord en vernieuwend

Creatieve professionals spelen een cruciale rol in het innovatieproces, aangezien zij essentieel zijn voor het aanpakken van hedendaagse innovatie-uitdagingen. Deze uitdagingen zijn vaak complex en gelaagd, vereisen de integratie van technologische, economische en sociale inzichten. Een ontwerpende benadering is cruciaal om de innovatie te versnellen, de uitdagingen beter te begrijpen en effectieve oplossingen te ontwikkelen.
Er wordt van creatieve professionals verwacht dat zij toenemend een sleutelrol vervullen in transitieopgaven, waarbij zij in samenwerking met bedrijven, wetenschappers en maatschappelijke organisaties waardevolle bijdragen leveren. Echter, in de praktijk blijkt dat deze professionals moeite hebben om hun ontwerpende aanpak optimaal te benutten, met name in sectoren zoals energietransitie, veiligheid, circulaire economie, en gezondheidszorg. Uitdagingen zoals ontoereikende voorbereiding, de toenemende complexiteit van maatschappelijke opgaven en de complexe dynamiek van transdisciplinaire samenwerkingen kunnen leiden tot ongewenste stress. Deze stress kan uitval veroorzaken en heeft een negatieve invloed op de creativiteit en algehele prestaties van deze professionals.
Dit voorstel richt zich op het versterken van missiegedreven innovatiebeleid door betere ondersteuning van creatieve professionals. Het doel is het verbeteren van hun mentale welzijn en prestaties, met een speciale focus op changemakers – creatieve professionals die vanuit diverse domeinen werken aan maatschappelijke verandering. Ons onderzoek zal zich eerst richten op het begrijpen van de huidige taakeisen en hulpbronnen van deze groep. Vervolgens ontwikkelen we samen met hen oplossingen via een ontwerpende aanpak. Ten slotte zullen we onze bevindingen delen om bewustwording te vergroten bij alle betrokkenen in het innovatieproces.

Contactinformatie

Eindhoven University of Technology (TU/E)

Leander van der Meij, contactpersoon

Consortiumpartners

bij aanvang project
  • Eindhoven University of Technology (TU/E)
  • Raen Industries Holding B.V.

Netwerkleden