Versterking van de veerkracht van de creatieve industrie

StatusInitieel
Startdatum1 augustus 2021
Einddatum31 juli 2023
RegelingRAAK-mkb
Thema's
 • Economie
 • Op weg naar veerkrachtige samenlevingen
 • Creatieve industrie
 • VH 3: Veerkrachtige samenleving: in wijk, stad en regio
 • VH 9: Kunst en creatieve industrie
 • VH 10: Ondernemen: verantwoord en vernieuwend

In het KIEM-project “Long-run Gaming Start-ups” is onderzoek gedaan naar de factoren die de continuïteit van bedrijven in de videogame industrie beïnvloeden. De ondervraagde ondernemers gaven aan dat het omgaan met veranderende omstandigheden hun belangrijkste uitdaging is. De recente ontwikkelingen rond het Coronavirus hebben aangetoond dat het kunnen omgaan met veranderingen meer dan ooit een belangrijke ondernemerscompetentie is. Dit werd al geconstateerd door de Kennis- en Innovatie Agenda van CLICKNL, die stelt: “Om die uitdagende rol op te pakken en verder te brengen is een veerkrachtige sector nodig, [...], een sector die gedreven wordt door kennis en zich laat ondersteunen door methoden” (TKI CLICKNL, 2020, p. 2).
Dit onderzoeksproject wil hieraan een bijdrage leveren en beantwoord de volgende onderzoeksvraag:

Welke factoren dragen bij aan de veerkracht van bedrijven in de creatieve industrie in Nederland en welke middelen zijn inzetbaar om de veerkracht en daarmee de overlevingskans en doorgroeimogelijkheden te vergroten?
Middels een methodiek aanbevolen door Slavec & Drnovesek (2012) worden bestaande modellen aangepast middels literatuuronderzoek, groepsgesprekken en diepteinterviews. Het resulterend model wordt gebruikt voor een grootschalig kwantitaief onderzoek. Op de resultaten wordt een factoranalyse gedaan, om een online benchmarktool te ontwikkelen. Vervolgens wordt in jaar 2 van het project op basis van literatuurstudie naar succesvolle HRM interventiemethodieken instrumentarium ontwikkeld ter verbetering van veerkracht.
Beoogde resultaten voor de creatieve industrie zijn een (online) instrument om de veerkracht van ondernemingen in de creatieve industrie te benchmarken en een instrumentarium dat ondernemers helpt hun veerkracht te versterken.
Het project draagt tevens bij aan de Strategie & Organisatie wetenschap. Terwijl het verschijnsel veerkracht in toenemende mate de interesse van wetenschappers heeft, zijn nog veel vragen open: het meten van veerkracht, de contextafhankelijkheid van het begrip, veerkracht in het midden- en kleinbedrijf en onderzoek naar effectiviteit van instrumenten om veerkracht te verbeteren.

Contactinformatie

Breda University of Applied Sciences

F.W.T. Peters, contactpersoon
Telefoon: 076-5302203

Consortiumpartners

bij aanvang project
 • Dutch Game Garden
 • Dutch Games Association
 • Dutch Rose Solutions B.V.
 • Enversed Projects B.V.
 • Feller Media B.V.
 • Geodesic Games
 • H20 esports B.V.
 • Stichting Media Perspectives
 • Vereniging voor de beeldindustrie
 • Vertigo 6 B.V.
 • We Make VR B.V.