Vertical farming als verdienmodel voor agrarisch ondernemend Regio Foodvalley

DossierFOOD.KIEM.01.004
StatusLopend
Startdatum1 juli 2024
Einddatum30 juni 2025
RegelingKIEM GoFood 2024
Thema's
  • Landbouw, water en voedsel
  • Agro en Food
  • Economie
  • Duurzame landbouw-, water- en voedselvoorziening
  • Gezondheid en Welzijn

Een ontwikkeling om de stijgende wereldbevolking te kunnen blijven voeden is vertical farming: gewassen telen in meerdere lagen in een volledig gecontroleerde en geklimatiseerde omgeving. Vertical farmer Milligreens, pionier in Regio Foodvalley, zet haar microgroenten en cressen af richting restaurants, groothandels en cateraars. In een voormalige melkstal kweekt Milligreens op hennepvezel twintig soorten gewassen in vijf lagen boven elkaar onder paars ledlicht.
Milligreens richt zich op regionale afzet in Regio Foodvalley en wil een rendabel vertical farming verdienmodel ontwikkelen en bijdragen om gezonde en duurzame voeding voor iedereen beschikbaar te maken. Om het verdienmodel verder te verkennen wil Milligreens de mogelijkheden van gewassen voor een hoger segment exploreren, bijvoorbeeld voor de teelt van inhoudsstoffen (food ingredients). Er is (volgens onderzoek van Wageningen UR) op Europees niveau grote behoefte aan kwalitatief goede inhoudsstoffen, omdat de vraag vanuit China sterk toeneemt, maar ook omdat de Europese consument steeds hogere eisen aan de producten stelt.
Meer dan de helft van de boerenbedrijven moet stoppen of krimpen vanwege de stikstofaanpak. Tot 2030 komen er in de Regio Foodvalley meer dan 1,6 miljoen vierkante meter aan stallen en schuren leeg te staan. We spreken dan van Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB). Het onderzoek richt zich op de verkenning of VAB-locaties gebruikt kunnen worden voor opschaling en verdere professionalisering van het concept vertical farming in Regio Foodvalley.
Het consortium bestaat uit de Christelijke Hogeschool Ede (CHE), Milligreens en Regio Foodvalley. Vertical farmer Milligreens heeft behoefte aan een nieuw verdienmodel en ziet kansen voor vertical farming in VAB. In dit project worden deze mogelijkheden voor nieuwe (korte) ketens, vermarkting en opschaling onderzocht.

Contactinformatie

Christelijke Hogeschool Ede

N.J. Lambers, contactpersoon
Telefoon: 0318 696300

Consortiumpartners

bij aanvang project
  • M'Greens B.V.
  • Regio Food Valley