Vitamine B12 deficientie: optimalisatie van diagnostiek en behandeling, voor arts en patiënt

DossierKIEM.K23.01.080
StatusLopend
Startdatum1 juni 2024
Einddatum31 mei 2025
RegelingKIEM 2022-2023
Thema's
  • Bètatechniek
  • Gezondheidszorg
  • Gezondheid & Zorg - Mensen met chronische ziekten
  • Gezondheid & Zorg - Leefstijl en leefomgeving
  • Gezondheid & Zorg - Dementie
  • Gezondheid en Welzijn
  • Onderwijs en talentontwikkeling

VitamineB12 deficiëntie: optimalisatie van diagnostiek en behandeling, voor arts en patiënt.
Vitamine B12 deficiëntie is een veelvoorkomende aandoening die doordat het vaak niet op tijd wordt opgemerkt uiteindelijk kan leiden tot ernstige neurologische klachten en blijvende invaliditeit. Door de aspecifieke klachten, het gebrek aan goede biomarkers en onduidelijke richtlijnen is de diagnose complex. Dit kan leiden tot een vertraagde of gemiste diagnose of het vroegtijdig stoppen van de behandeling waardoor klachten terugkeren of verergeren, leidend tot enorme zorgkosten en onnodig persoonlijk leed. Patiënten met B12-gerelateerde klachten die door de eerste-of tweedelijns zorg niet of niet meer goed worden behandeld, melden zich op doorverwijzing vaak bij het B12 Institute. Het B12 Institute beschikt hierdoor over een uniek cohort patiënten waarbij mogelijk diagnose is gemist of behandeling niet adequaat is geweest.
In ons samenwerkingsverband tussen Hogeschool Rotterdam (HR), B12 Institute en experts op het gebied van B12 van het ErasmusMC zal onderzoek worden gedaan binnen dit unieke cohort patiënten van het B12 Institute.
Allereerst zal een uitgebreide pre-intake database van patiënten van het B12 Institute worden geanalyseerd. Dit zal leiden tot eerste antwoorden op de vraag welke subgroepen van patiënten een verhoogd risico hebben op gemiste diagnose of inadequate behandeling. Daarnaast zal de pre-intake vragenlijst die alle patiënten bij aanmelding invullen worden verbeterd en zal er een aanvullende vragenlijst worden opgesteld voor deze patiënten t.b.v. follow-up. Ook zal een biobank worden aangelegd van patiëntenmateriaal verkregen bij binnenkomst en follow-up. Deze producten zullen bijdragen aan een verbeterde database, waarmee subgroepen nog beter kunnen worden vastgesteld en voor deze subgroepen nog beter kan worden bepaald wat er bij behandeling of diagnostiek misgaat.
Dit onderzoek zal uiteindelijk leiden tot verbeterde richtlijnen en informatievoorziening m.b.t. diagnostiek en behandeling van B12 deficiëntie, waardoor onnodige zorgkosten en onnodig persoonlijk leed kan worden voorkomen.

Contactinformatie

Hogeschool Rotterdam

H.P. van der Linden, contactpersoon
Telefoon: 06-19452888

Consortiumpartners

bij aanvang project