VIVENDI: Vitaal verder na dwarslaesierevalidatie

DossierRAAK.PUB11.007
StatusLopend
Startdatum1 september 2023
Einddatum31 augustus 2025
RegelingRAAK-publiek
Thema's
  • Gezondheidszorg
  • Gezondheid en Welzijn

In dit RAAK-publiek project werken Hogeschool Inholland, Hogeschool van Amsterdam en Erasmus MC, samen met en voor de professionals van Rijndam, Heliomare, Reade, Stichting Special Heroes, Kenniscentrum Sport en Bewegen, Fysiotherapie Heusdenhout, Voeding + Advies, Neuromove en Dwarslaesie Organisatie Nederland aan duurzame, integrale leefstijlcoaching voor mensen met een dwarslaesie.
Mensen met een dwarslaesie hebben een relatief ongezond beweeg- en voedingspatroon, met grote impact op hun gezondheid en kwaliteit van leven: ruim 45-77% heeft overgewicht, 30-50% heeft hart- en vaatziekten en 40% heeft slaapproblematiek. Tweedelijnszorgprofessionals proberen deze problematiek te voorkomen en te bestrijden met leefstijlinterventies gericht op gezond beweeg-, voedings- en slaapgedrag. De resultaten zijn echter tijdelijk omdat het om kortdurende, gefragmenteerde interventies gaat en gedragsverandering tijd vergt. Eenmaal thuis proberen eerstelijnszorgprofessionals ondersteuning te bieden, maar zij geven aan onvoldoende kennis en handreikingen te hebben om deze heterogene doelgroep met complexe gezondheidsproblemen van leefstijlcoaching te voorzien. Als gevolg dreigt deze doelgroep tussen wal en schip te vallen, tussen de eerste- en tweedelijnszorg.
Teneinde dit probleem op te lossen, vragen eerste- en tweedelijnszorgprofessionals om hulp bij het komen tot een gezamenlijk, gepersonaliseerd leefstijlcoachingsaanbod. Om de oplossing betaalbaar en effectief te maken moet kritisch worden onderzocht welke professional(s) wanneer betrokken moeten worden en in hoeverre face-to-face begeleiding vervangen kan worden door digitale ondersteuning.
Met bestaande leefstijlinterventies als vertrekpunt wordt in dit project de volgende onderzoeksvraag beantwoord: “Op welke wijze kan een transmuraal leefstijlcoachingspad voor de heterogene groep mensen met een dwarslaesie worden georganiseerd en worden ondersteund met een zorgnetwerkomgeving?”. Het beantwoorden van deze vraag middels ontwerpgericht onderzoek zal resulteren in een triagehulpmiddel, leefstijlcoachingsreis en zorgnetwerkomgeving. Deze producten faciliteren zorgprofessionals om mensen met een dwarslaesie duurzaam en integraal naar een gezonde leefstijl te begeleiden, en helpen mensen met een dwarslaesie om hun leefstijl en vitaliteit te verbeteren en ernstige, secundaire gezondheidsproblemen te voorkomen.

Contactinformatie

Consortiumpartners

bij aanvang project

Netwerkleden