Voedings- en beweeggedrag bij kwetsbare thuiswonende ouderen tijdens COVID-19: ervaringen en oplossingen

DossierSIA.COV.01.003
StatusLopend
Startdatum1 juni 2021
Einddatum30 april 2023
RegelingSIA COVID-19 call second wave
Thema's
  • KIA 3 - Gezondheid & Zorg
  • Gezondheidszorg
  • Op weg naar veerkrachtige samenlevingen
  • Gezondheidszorgonderzoek, preventie en behandeling
  • Life Sciences & Health
  • 1: Gezondheid: zorg en vitaliteit

Een grote groep kwetsbare thuiswonende ouderen is voor het behoud van een gezond voedingspatroon afhankelijk van (in)formele zorg en ondersteuning, bijvoorbeeld voor het doen van boodschappen, bereiden van maaltijden en/of hulp met eten en drinken. Door de COVID-19 crisis en bijbehorende maatregelen is deze zorg en ondersteuning sterk ingeperkt omdat mantelzorgers minder langs mogen komen (social distancing), veel thuiszorg is stopgezet (vooral tijdens de eerste golf), ouderen zelf (in)formele zorg weigeren uit angst om besmet te raken, en ouderen angst hebben om buiten de deur te gaan, waardoor enerzijds de hoeveelheid beweging afneemt en anderzijds minder gemakkelijk boodschappen gedaan kunnen worden (6,7). De huidige COVID-19 crisis en bijbehorende beperkende maatregelen versterken deze al langer bestaande knelpunten in de (in)formele zorg en ondersteuning aan thuiswonende kwetsbare ouderen, waardoor deze nu nóg kwetsbaarder worden. Hoe groot de impact is van de COVID-19 pandemie en de bijbehorende maatregelen op de voedingszorg, het beweeggedrag en uiteindelijk de voedingstoestand van kwetsbare thuiswonende ouderen is niet duidelijk. Daarnaast is nog niet in kaart gebracht of, en zo ja welke, (vernieuwende) initiatieven nu (versneld) zijn ingezet als vervanging van en/of aanvulling op de gebruikelijke hulp en ondersteuning met betrekking tot voedings- en beweeggedrag, door met name ouderen zelf, mantelzorgers en wijkverpleegkundigen.
Dit project beoogt, door middel van kwalitatief en kwantitatief onderzoek, in kaart te brengen hoe ouderen, hun mantelzorgers en verpleegkundigen in de eerste lijn (wijkverpleegkundigen en praktijkverpleegkundigen ouderenzorg) de beperkende maatregelen behorend bij Covid-19 (hebben) ervaren, en welke eventuele aanpassingen zij hebben gemaakt, specifiek met betrekking tot voedings- en beweeggedrag. Na afloop van het project zullen concrete aanbevelingen worden gedaan aan en best practices gedeeld met ouderen, mantelzorgers en zorgprofessionals over hoe optimale voedings- en beweegzorg in crisissituaties als de COVID-19 pandemie geborgd kan worden.

Contactinformatie

HAN University of Applied Sciences

Elke Naumann, contactpersoon
Telefoon: 024-3530531

Netwerkleden