Voorkomen voedselverspilling

DossierPVG.DZ20.REST.001
StatusLopend
Startdatum1 juli 2021
Einddatum30 juni 2023
RegelingPVG Thematische calls 2020
Thema's
  • Agro en Food
  • Landbouw, Water en Voedsel - Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
  • Energie en Klimaat - In 2050 zijn grondstoffen, producten en processen in de industrie netto klimaatneutraal en voor tenminste 80% circulair
  • Energie en Klimaat - Een duurzaam gedreven, volledig circulaire economie in 2050. Voor 2030 is de doelstelling halvering van het grondstoffengebruik.
  • Duurzame productie van gezond en veilig voedsel
  • Logistiek en Transport in een energieke, innovatieve en duurzame samenleving
  • Circulaire economie en grondstoffenefficiĆ«ntie: Duurzame circulaire impact
  • Agri & Food
  • 7: Duurzame landbouw, water- en voedselvoorziening
  • 10: Ondernemen: verantwoord en vernieuwend

De Verenigde Naties heeft als streefdoel vastgesteld om voedselverspilling te halveren in het jaar
2030 ten opzichte van 2015. Als lid van de Europese Unie heeft Nederland zich verbonden aan het
realiseren van dit streefdoel. Bedrijven in de voedselketen hebben behoefte aan inzichten en
handelingsperspectieven om voedselverspilling te voorkomen in de praktijk. Het verkrijgen van
inzichten in de (indirecte) effecten van handelingen, timing en besluiten tijdens het productieproces
zijn van cruciaal belang. Om een concrete invulling te geven aan het voorkomen en verminderen van
voedselverspilling, hebben de hogescholen Aeres, Inholland, HAS en HZ en MBO Lentiz samen met
bedrijven en platform- en maatschappelijke organisaties dit projectvoorstel opgesteld. In dit project
worden bedrijven uit de AGF-, zuivel- en vleesketen actief betrokken om inzicht te krijgen in de mate
en oorzaken van voedselverspilling op ketenniveau. Vervolgens worden er praktische
handelingsperspectieven toegepast om op ketenniveau maatregelen te nemen om voedselverspilling
te voorkomen. Opgedane kennis en tools worden benut door het werkveld en onderwijs. Hiermee
levert het groene onderwijs een bijdrage aan de actualisatie van het curriculum; studenten worden
hierdoor bewust en competent gemaakt als duurzame agrarische ondernemers en professionals in de
agri-foodsector.

Contactinformatie

Aeres Hogeschool

Ayella Spaapen, contactpersoon

Consortiumpartners

bij aanvang project