VRAMBO. Virtual Reality voor AMBulanceverpleegkundig Onderwijs van complexe situaties.

Status
Beëindigd
Startdatum
1 februari 2019
Einddatum
31 januari 2021
Thema's
Life Sciences & Health
Regeling
RAAK-publiek

Ambulanceverpleegkundigen zijn hbo-professionals die levensreddende handelingen bieden bij ernstige ongevallen. Hun werk staat vaak onder tijdsdruk en wordt gekenmerkt door een grote mate van onvoorspelbaarheid. Complexe noodsituaties zijn moeilijk te protocolleren en het is kostbaar hier adequate trainingssituaties voor te creëren. Hierdoor voelen ambulanceverpleegkundigen zich niet optimaal voorbereid op hun werk.
De ervaringen en behoeften van deze gespecialiseerde verpleegkundigen vormen de uitgangspunten van dit project. Het doel is een innovatieve VR-training te ontwerpen en evalueren die in de educatieve behoeften van deze hbo-professionals voorziet.
Niet alleen is het werkveld uitgebreid geraadpleegd, ook zijn in de ruime aanloop naar deze aanvraag al onderzoeks- en ontwerpprojecten door studenten uitgevoerd, waarmee al waardevolle kennis is opgedaan.
In het voorgestelde project zal, met veelvuldige betrokkenheid van het werkveld, op participatieve en iteratieve wijze, gewerkt worden aan het ontwerp van een innovatieve trainingsmethode inclusief VR-ervaring om complexe situaties te trainen. Input vanuit het werkveld stuurt daarmee continu het proces en wordt user-centered VR-training geborgd.
Het project bestaat uit drie fases: middels 1) literatuur- en context onderzoek naar de diagnostische kernproblematiek en benodigde VR-eigenschappen, 2) het maken en selecteren van veelbelovende VR-trainingsconcepten op co-creatieve wijze en 3) het ontwerpen van een geavanceerd prototype die in twee fieldtrials geëvalueerd zal worden met ambulanceverpleegkundigen.
Een ander sturend element binnen dit project is de implementatie-kansrijkheid na afloop van het project; een substantieel deel van het project is gericht op onderzoek ten behoeve van een implementatie-roadmap.
Dit is een ambitieus project waarin een breed palet aan partners zal samenwerken; opleidingsinstellingen vanuit het verpleegkundig en creatief-technisch domein, regionale ambulancevoorzieningen en een bedrijf gespecialiseerd in interactieve toepassingen. We willen voorzien in de professionele behoefte van de ambulanceverpleegkundigen, bijdragen aan kennis over de ontwerpbenodigdheden van VR-trainingen en de diagnostische kernproblematiek en het inbedden van deze training in hbo(niveau)onderwijs.

Contactinformatie

Hanzehogeschool Groningen

Chris Dijksterhuis
Contactpersoon

Consortiumleden

  • Ambulancezorg Groningen
  • Hogeschool Windesheim
  • Kijkstra Personenvervoer & Ambulancegroep Fryslân
  • Regionale Ambulancevoorziening Ijsselland
  • Wild Sea BV