VRInfo: Virtual Reality voorlichting om kinderen voor te bereiden op een MRI scan

DossierGOCI.KIEM.02.004
StatusLopend
Startdatum1 maart 2023
Einddatum31 december 2024
RegelingKIEM GoCI 2020-2023
Thema's
  • Bètatechniek
  • Sleuteltechnologieën - Digitale technologieën
  • Gezondheid & Zorg - Toegang tot zorg
  • Gezondheid en Welzijn
  • Kunst en de creatieve industrie

Virtual Reality (VR) is een technologie die mensen een 360-graden virtuele wereld kan laten ervaren, zonder directe blootstelling. Zo is elke situatie in de medische wereld te simuleren. Bijvoorbeeld om te ervaren wat het inhoudt om een MRI scan te ondergaan voor die daadwerkelijk wordt ondergaan. Onderzoek heeft uitgewezen dat dit patiënten, en kinderen in het bijzonder, helpt zich beter voor te bereiden op zo’n onderzoek, waardoor de kwaliteit ervan en verdere behandelingen beter worden. Ook het UMCG Beatrix Kinderziekenhuis heeft zo'n VR applicatie. Echter, praktische toepassingen van VR in de zorg staat nog in de kinderschoenen doordat deze vaak niet gebruiksvriendelijk is en er geen adequate integratie in het zorgprotocol bestaat, met gevolg dat de VR applicatie niet vaak wordt gebruikt.
Het voornaamste doel van dit project is om samen met de creatieve industrie kennis te ontwikkelen die nodig is om het gebruik van VR in de zorg te bevorderen, zo dat die nog effectiever kan worden ingezet. Om dit te bereiken gaat de Hanzehogeschool Groningen, samen met SyncVR Medical en het UMCG onderzoeken hoe we een dergelijke VR toepassing zo gebruiksvriendelijk kunnen maken dat die goed inpasbaar is in het zorgprotocol van het ziekenhuis. Daarnaast wordt onderzocht hoe het zorgprotocol zo aangepast kan worden dat een dergelijke VR toepassing beter geïntegreerd kan worden in de dagelijkse praktijk van het ziekenhuis. Vervolgens onderzoeken we hoe we de opgedane kennis kunnen vertalen naar de ontwikkeling van een andere VR applicatie die een meerwaarde kan hebben in het kinderziekenhuis. Door de (door)ontwikkeling van de VR applicaties in nauwe samenwerking met de verschillende stakeholders middels co-creatie wordt uitgevoerd, zal de acceptatie en adoptie worden verhoogd, hetgeen een positieve impact kan hebben op de medische zorg. Bedoeling is dat dit project een structurele samenwerking tussen de consortiumpartners, en andere relevante partners, oplevert.

Contactinformatie

Consortiumpartners

bij aanvang project
  • SyncVR Medical Holding B.V.