Waarderen van Inkoop door MKB

Dossier2014-01-13M
StatusAfgerond
Startdatum1 september 2014
Einddatum30 september 2016
RegelingRAAK-mkb
Thema's
  • (Internationale) Handel en Zakelijke dienstverlening
  • Geen

Waarderen van inkoop door mkb Aanleiding Mkb-ondernemers hebben behoefte aan ondersteuning van de inkoopfunctie binnen hun bedrijven. Ze beseffen dat de inkoopfunctie meer kan betekenen dan alleen maar de ondersteuning van het primaire proces van het bedrijf. Zeker in deze periode van economische crisis is die behoefte aan meer inzicht en ondersteuning voelbaar geworden. Maar wat kan de bijdrage dan nog meer zijn en op welke wijze kan die meerwaarde worden gerealiseerd binnen de specifieke context van het mkb? De bestaande inkoopinstrumenten zijn niet toegespitst op de situatie van het mkb.
Doelstelling De doelstelling van dit project is het mkb te ondersteunen in het verbeteren van zijn bedrijfsresultaten door het ontwikkelen van inkoopinstrumenten. Hiervoor wordt onderzoek gedaan om te ontdekken welke inkoopactiviteiten relevant zijn en welke instrumenten passen binnen de specifieke context van het mkb. Het project kent drie fasen: (1) herkennen van patronen in inkoopactiviteiten, (2) identificeren van kritische punten waar die inkoopactiviteiten ondersteuning nodig hebben, en (3) ontwerpen en testen van inkoopinstrumenten bij bedrijven. In al deze fasen zullen docenten en studenten van de beide betrokken hogescholen worden ingezet als projectmedewerker, leider en onderzoeker. De deelnemende mkb-ondernemers zelf zullen voortdurend een actieve rol spelen bij het vormgeven van het onderzoek.
Beoogde resultaten De resultaten van het onderzoek zullen evidence based inkoopinstrumenten op maat van het mkb zijn. Verder zijn er verschillende kennisverspreidingstrajecten, zoals bijeenkomsten, trainingen, artikelen en korte films, die de ontwikkelde kennis naar de praktijk van inkoop/inkopers en het hoger onderwijs brengen.

Eindrapportage

overzicht
Het praktijkgerichte onderzoek ‘Waarderen van Inkoop door MKB’ , hierna ‘’W!M’’, heeft nieuwe inzichten verschaft in het functioneren van MKB’s en heeft voor de praktijk 3 geteste management instrumenten en 7 ideeën voor management instrumenten opgeleverd. De inzichten en instrumenten zijn ontwikkeld door middel van een originele segmentering van de populatie midden en klein bedrijven in Nederland. De segmentatie is uitgevoerd langs de lijn van de te leveren klantwaarde in plaats van de sectorale benadering. Daarnaast is een mix van onderzoeksmethoden toegepast in het onderzoek, zowel case studies, delphi-studie, surveys als ontwerpsessies. MKB ondernemers hebben in verschillende rollen bijgedragen aan het onderzoek. Bij de onderzoeksactiviteiten zijn studenten, docent onderzoekers en 12 Midden en klein bedrijven, betrokken geweest. Op deze wijze is de doelstelling van dit toepassingsgericht onderzoek gerealiseerd: het ontwikkelen en testen van evidence based inkoopinstrumentarium passend bij de inkooppraktijk van het MKB.

inzichten
Voor grotere bedrijven geldt dat inkoop een zelfstandige positie (afdeling, specialisten inkoop) heeft. De nieuwe inzichten in het functioneren van MKB zijn (1) de direct toegevoegde waarde van de inkoopfunctie (aan de leverancierszijde) aan de verkoop (de klantwaarde) is het bereiken van de klantwaarde (de doorlopende waarde lijn) (2) het onderscheiden van regelmatigheden in de doorlopende inkoop-verkoop lijn te weten vier bedrijfsactiviteiten patronen (3) de identificatie van behoeften aan ondersteuning bij de uitvoering van de bedrijfsactiviteiten (4) het onderscheiden van drie organisatieprincipes die ten grondslag liggen aan het functioneren van MKB.
Om aan de behoefte aan ondersteuning bij de uitvoering van de MK-bedrijfsactiviteiten tegemoet te komen zijn 10 ideeën voor management instrumenten ontwikkeld. Van deze 10 zijn drie management instrumenten verder ontwikkeld, ontworpen en getest. Deze evidence-based instrumenten zijn de (1) FIT (vanuit klantwaarde selecteren van leverancier), (2) LOOP (omgaan met aanvullende klantvragen), en de (3) volledigheidschecker (overzicht van klantvraag tot en met levering). Deze drie instrumenten hebben gemeenschappelijk dat zij zijn ontworpen vanuit de drie organisatieprincipes. De gedachte is dat MKB management instrumenten passend dienen te zijn bij de wijze waarop MKB functioneert. De drie organisatieprincipes zijn: (1) activiteiten dragen direct bij aan de waarde lijn tussen inkoop en verkoop, (2 ) vanuit verschillende bedrijfsfuncties wordt informatie uitgewisseld om activiteiten op elkaar af te stemmen (3) informatie-uitwisseling vindt plaats via korte lijnen. Het integreren van de drie organisatieprincipes in management instrumenten maakt deze instrumenten passend voor MKB. Het tegemoetkomen aan de specifieke behoefte aan ondersteuning in een bepaald bedrijfsactiviteitenpatroon wordt gerealiseerd door het kiezen van de relevante functies en de uitwisseling van relevante informatie tussen deze functies. Het instrument ondersteund daarbij.

Contactinformatie

Windesheim

Frans Genee, contactpersoon
Telefoon: 088-4697268