Waarderen van Inkoop door MKB

Status
Beëindigd
Startdatum
1 september 2014
Einddatum
31 augustus 2016
Thema's
(Internationale) Handel en Zakelijke dienstverlening
Regeling
RAAK-mkb

Waarderen van inkoop door mkb

Aanleiding
Mkb-ondernemers hebben behoefte aan ondersteuning van de inkoopfunctie binnen hun bedrijven. Ze beseffen dat de inkoopfunctie meer kan betekenen dan alleen maar de ondersteuning van het primaire proces van het bedrijf. Zeker in deze periode van economische crisis is die behoefte aan meer inzicht en ondersteuning voelbaar geworden. Maar wat kan de bijdrage dan nog meer zijn en op welke wijze kan die meerwaarde worden gerealiseerd binnen de specifieke context van het mkb? De bestaande inkoopinstrumenten zijn niet toegespitst op de situatie van het mkb.

Doelstelling
De doelstelling van dit project is het mkb te ondersteunen in het verbeteren van zijn bedrijfsresultaten door het ontwikkelen van inkoopinstrumenten. Hiervoor wordt onderzoek gedaan om te ontdekken welke inkoopactiviteiten relevant zijn en welke instrumenten passen binnen de specifieke context van het mkb.
Het project kent drie fasen: (1) herkennen van patronen in inkoopactiviteiten, (2) identificeren van kritische punten waar die inkoopactiviteiten ondersteuning nodig hebben, en (3) ontwerpen en testen van inkoopinstrumenten bij bedrijven. In al deze fasen zullen docenten en studenten van de beide betrokken hogescholen worden ingezet als projectmedewerker, leider en onderzoeker. De deelnemende mkb-ondernemers zelf zullen voortdurend een actieve rol spelen bij het vormgeven van het onderzoek.

Beoogde resultaten
De resultaten van het onderzoek zullen evidence based inkoopinstrumenten op maat van het mkb zijn. Verder zijn er verschillende kennisverspreidingstrajecten, zoals bijeenkomsten, trainingen, artikelen en korte films, die de ontwikkelde kennis naar de praktijk van inkoop/inkopers en het hoger onderwijs brengen.

Contactinformatie

Hogeschool Windesheim

Geoffrey Hagelaar
Contactpersoon

Frans Frans Genee
Contactpersoon

Consortiumleden

 • Hanzehogeschool Groningen
 • NEVI
 • NEVI Research Stichting (NRS)
 • Schaap Holland B.V.

Netwerk- en projectleden

 • ACP International B.V.
 • BMA Ergonomics B.V.
 • Broshuis B.V.
 • Demcon
 • Edel Tapijt
 • Feenstra
 • Flevo ICT B.V.
 • Horequip B.V.
 • OPRA Turbines B.V.
 • Schaap Holland B.V.
 • ZiuZ B.V.