Wat Beweegt Jou?!, doorontwikkeling.

DossierTOPUP.09.032
StatusAfgerond
Startdatum1 september 2021
Einddatum15 september 2022
RegelingTop-up 2020

Wat Beweegt Jou?!, doorontwikkeling.
Het ondersteunen van kinderen met beperkingen, met als doel participatie in reguliere beweegactiviteiten verbeteren, is een kerntaak van MKB-kinderfysiotherapeuten. Kinderen met beperkingen bewegen namelijk duidelijk minder dan leeftijdsgenoten zonder beperkingen vanwege extra barrières zie zij ervaren, zowel persoonlijk als extern. Dit is een groot probleem omdat bewegen essentieel is vanwege positieve effecten op de psychosociale en cognitieve ontwikkeling, kwaliteit van leven en algemene gezondheid.
Voor MKB-kinderfysiotherapeuten is het vaak moeilijk om optimale ondersteuning te leveren aan kinderen met beperkingen en ouders. Dit komt door de multifactoriële aard van het onderliggende probleem: een combinatie van psychologische, fysieke en systemische factoren. Gedragsmatige interventies die zich richten op het kind en gezinssysteem (en dus op persoonlijke barrières en facilitators) lijken van grote meerwaarde te zijn bij het verbeteren van het beweeggedrag van deze kinderen, echter deze zijn momenteel niet beschikbaar voor MKB-kinderfysiotherapeuten. Daarbij missen MKB-kinderfysiotherapeu¬ten duidelijke handvatten om tot juiste gedragsmatige interventies te komen die passend zijn bij het kind, het gezinssysteem en de context.
Er is in deze SIA-RAAK MKB “Wat Beweegt Jou?!” een toolbox ontwikkeld, gevuld met gedragsmatige interventies, die MKB-kinderfysiotherapeuten kunnen inzetten bij kinderen met beperkingen en ouders.
Tijdens de feasibility studie kwam naar voren dat de kinderfysiotherapeuten enthousiast zijn en een meerwaarde zien van deze aangeboden tools. Wel dienen er nog enkele verbeterslagen gemaakt te worden, zowel op het gebied van productontwikkeling als productie ontwikkeling. Tevens gaven de kinderfysiotherapeuten aan dat zij graag aanvullende scholing ontvangen die het gebruik van deze toolbox ondersteunt. Het doel van deze top-up is drieledig: 1) het door ontwikkelen van de prototype toolbox tot een definitieve versie, 2) het verkennen van de productie mogelijkheden en 3) het ontwikkelen van digitale scholing voor gebruik van de toolbox.

Contactinformatie

Hogeschool Utrecht

Manon Bloemen, contactpersoon
Telefoon: 06-23272149