WIJS de toekomst in

DossierCDKM.OP.06.016
StatusLopend
Startdatum1 november 2021
Einddatum31 december 2022
RegelingCDKM 2021 Opschaling
Thema's
  • Maatschappelijk verdienvermogen
  • Gezondheid & zorg

WIJS (Wijk Inzet door Jongeren en Studenten) is een samenwerkingsverband van de Hanzehogeschool Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen, stichting WIJ Groningen, de gemeente Groningen en de regionale opleidingscentra Noorderpoort en Alfa-college. WIJS zet (mbo-, hbo- en wo-) studenten van verschillende opleidingen in bij het onderzoeken en oplossen van (complexe) maatschappelijke opgaven in Groningen. Hierdoor versterkt de leefbaarheid van Groningen en haar inwoners en leren studenten van de inwoners en worden betrokken burgers. Het doel van het City Deal Kennis Maken project ‘WIJS de toekomst in’ is het grootschalig en duurzaam verbinden van het onderwijs en onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen met maatschappelijke opgaven van de stad Groningen. De focus ligt daarbij op structurele inbedding en financiële borging van de reeds succesvol gebleken methode van WIJS in verschillende curricula. De Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool zetten gedurende dit project in op het grootschalig betrekken van studenten, docenten en onderzoekers van zo veel mogelijk faculteiten en interdisciplinaire onderwijs- en onderzoeksprogramma's (Rijksuniversiteit Groningen) en op het leggen van meer verbindingen met vakgroepen en lectoraten (Hanzehogeschool Groningen). Daarnaast zal er gezamenlijk worden ingezet worden op het uitbreiden van WIJS naar meer locaties in de stad als ook in de provincie Groningen. Voor zowel de Rijksuniversiteit Groningen als de Hanzehogeschool geldt dat er binnen deze instellingen reeds diverse initiatieven zijn voor het verbinden van onderwijs en onderzoek aan de samenleving. Met behulp van focusgroepen zal het Business Model Canvas worden gevuld. Aanvullende input zal worden gehaald uit de opbrengsten van vele tussentijdse gesprekken met diverse potentiële interne en externe samenwerkingspartners. Aan het einde van het project liggen er twee implementatieplannen, inclusief financieringsmodellen, op instellingsniveau.

Contactinformatie

Rijksuniversiteit Groningen

Denise Leidelmeijer, contactpersoon

Consortiumpartners

bij aanvang project