Zon als Bron voor en naast de Warmtepomp in de Bestaande Bouw

DossierRAAK.MKB13.017
StatusLopend
Startdatum1 juli 2021
Einddatum30 juni 2023
RegelingRAAK-mkb
Thema's
 • KIA 1 - Energietransitie en Duurzaamheid
 • Bètatechniek
 • Energietransitie
 • Smart, liveable cities
 • Energie
 • Gebouwde omgeving duurzaam en leefbaar
 • Energietransitie en duurzaamheid

In het regeerakkoord uit 2017 wordt gesteld dat uiterlijk vanaf 2021 meer dan 30.000 woningen in Nederland per jaar aardgasvrij moeten worden gemaakt. Op dit moment heerst er echter veel onduidelijkheid over hoe de warmtevraag gasloos kan worden ingevuld. Warmtepomp systemen lijken de eerste oplossingsrichting. Zowel een warmtepomp met bodembron als een lucht/water (LW) warmtepomp hebben echter nadelen die grootschalige toepassing in de bestaande bouw beperken.
In dit project wordt gekeken op welke manier zonne-warmte kan worden gebruikt om de prestaties van warmtepompen in de bestaande bouw te verbeteren.
-Er is aandacht voor systemen die gebruikmaken van zonne-warmte als bron voor de warmtepomp. Deze bron is passief, stil en heeft weinig onderhoud nodig. De specifieke bijdrage van de zonne-warmtebron aan de warmtevraag in verschillende woningtypes wordt vastgesteld. Er worden meerdere typne zonne-warmtebronnen onderzocht als alternatief voor de buitenunit van de luchtwarmtepomp, elk met hun verschillende karakteristieken en toepassingsgebieden.
-Daarnaast wordt onderzocht hoe opslag kan worden gebruikt om:
*de gemiddelde COP van een warmtepomp te verbeteren [COP: Coëfficiënt of Performance = Geleverde warmte / Daarvoor benodigde elektrische energie];
*gelijktijdigheid tussen vraag en aanbod te realiseren;
*beschikbare en gewenste temperaturen af te stemmen
-Ook wordt de specifieke bijdrage die hoge temperatuur zonne-warmte kan leveren aan warmtepompsystemen in bestaande woningen. Er wordt een vergelijking getrokken tussen een vacuümbuis systeem en een innovatief multi-functioneel transparant systeem dat eerder bij de HAN is ontwikkeld en dat zonlicht bundelt om hogere temperaturen te bereiken en dat kan worden toegepast in transparante bouwdelen.
-Ten slotte wordt een software tool doorontwikkeld die eindgebruikers en installateurs kan helpen tot een geschikte systeemconfiguratie te komen aan de hand van een gebruiksprofiel en bouwsituatie.
Met dit project bouwen wij voort op de vele eerdere projecten rond warmtepompen, warmte-opslag en zonne-energie die bij de HAN zijn uitgevoerd.

Contactinformatie

HAN University of Applied Sciences

Leon Bunthof, contactpersoon

Consortiumpartners

bij aanvang project
 • De Beijer "RTB" B.V.
 • Escom B.V.
 • Fectum Nederland
 • Heves Engineering B.V.
 • IDeeuwes
 • IDskips
 • Nathan Holding B.V.
 • S-Air International B.V.
 • Stanstechniek Gaanderen B.V.
 • Stichting KIEMT
 • Talis
 • Viridi Production b.v.