ZORG AFSTEMMEN OP GEZONDHEIDSVAARDIGHEDEN IN DE GEBOORTEZORG: ZANGG

DossierRAAK.PUB08.004
StatusLopend
Startdatum1 januari 2022
Einddatum31 december 2023
RegelingRAAK-publiek
Thema's
 • Gezondheidszorg
 • Sociale Studies
 • Gezondheid & Zorg - Leefstijl en leefomgeving
 • Gezondheid & Zorg - Toegang tot zorg
 • Gezondheidszorgonderzoek, preventie en behandeling
 • Personalised medicine: uitgaan van het individu
 • Life Sciences & Health
 • Gezondheid en Welzijn

Adequate gezondheidsvaardigheden van ouders zijn onontbeerlijk voor gezonde groei en ontwikkeling van hun kind en de basis voor stevig ouderschap. Bijna een derde (29%) van de Nederlandse bevolking heeft echter beperkte gezondheidsvaardigheden. Zij hebben moeite met begrijpen en toepassen van informatie van zorgverleners en regie voeren over hun gezondheid. Dit heeft negatieve invloed op gezondheidsgedrag van ouders in de zorg voor de gezondheid van henzelf en hun kinderen. Beperkte gezondheidsvaardigheden zijn complex en lastig te veranderen. Afstemmen van zorgverleners op beperkte gezondheidsvaardigheden is hierin een eerste stap. Verloskundigen en kraamverzorgenden willen beperkte gezondheidsvaardigheden beter herkennen. Tegelijk willen ze aansluitend op elkaar, optimaal afstemmen op beperkte gezondheidsvaardigheden van ouders.

Onderzoeksvraag Hoe kunnen geboortezorgverleners effectief worden toegerust met bruikbare werkwijzen voor optimale afstemming op ouders met beperkte gezondheidsvaardigheden?
Doelen

 1. Breed gedragen en bruikbare gesprekstool om beperkte gezondheidsvaardigheden bij ouders te herkennen: de CHAT-geboortezorg.
 2. Ontwerp van werkwijzen voor 3 domeinen die relevant zijn voor afstemmen van geboortezorg op beperkte gezondheidsvaardigheden van ouders: ondersteunende zorgrelaties, bevorderen van ondersteunende persoonlijke relaties van ouders en afstemmen door communicatie-op-maat.
 3. Op bruikbaarheid en draagvlak getoetste en doorontwikkelde werkwijzen voor afstemming op beperkte gezondheidsvaardigheden.
 4. Duurzame doorwerking en disseminatie van project- en onderzoeksresultaten in de beroepspraktijk, onderwijs en onderzoek. Met extra aandacht voor verbinding met jeugdgezondheidszorg en huisartsgeneeskunde om continuïteit van zorg na de perinatale periode te bevorderen.

Methoden • Participatief Actie Onderzoek om werkwijzen te ontwikkelen in co-creatie met ouders en zorgverleners.
• Most Significant Change, QQ-10 en MIDI-vragenlijsten voor kwalitatieve en kwantitatieve evaluatie- en effectmetingen.
Resultaat
Een interprofessioneel pakket werkwijzen voor geboortezorgverleners dat bestaat uit een breed geëvalueerde gesprekstool om beperkte gezondheidsvaardigheden bij ouders te herkennen en uit werkwijzen om de zorgverlening op hen af te stemmen binnen de domeinen (1) ondersteunende relatie met zorgverleners, (2) ondersteunende persoonlijke relaties en (3) informatievoorziening.

Contactinformatie

Zuyd Hogeschool

Marianne Nieuwenhuijze, contactpersoon
Telefoon: 043-3885442

Consortiumpartners

bij aanvang project
 • Geboortezorg Limburg BV
 • Kraamzorg VDA B.V.
 • Kraamzus
 • Lichtstad Verloskundigen
 • Maastricht University
 • Naomi Satijn Verloskundige
 • Verloskundige praktijk Schoffelen Bastings Van Vleuten
 • Verloskundigen Praktijk Geldrop-Heeze-Leende
 • Verloskundigenpraktijk Linde
 • Verloskundigenpraktijk Maastricht
 • Zorgmed Beheer B.V.

Netwerkleden