Zorgfuncties in het basisonderwijs: het versterken van preventief en inclusief werken

DossierPD.PD.PD02.008
StatusLopend
Startdatum1 juli 2024
Einddatum1 juli 2029
RegelingFinanciering PD-kandidaten 2023-2027
Thema's
  • Gezondheid en Welzijn
  • Onderwijs en talentontwikkeling
  • Veerkrachtige samenleving: in wijk, stad en regio

Gedrag van kinderen wordt de laatste jaren steeds sneller geproblematiseerd, waardoor de bandbreedte van wat wij als ‘normaal’ gedrag zien steeds smaller wordt. Daarnaast ontbreekt het onderwijsprofessionals vaak aan tijd en kennis om preventief in te spelen op gezinnen met zorgen uit kansarme wijken. Deze ontwikkelingen hebben tot gevolg dat gedrag van kinderen onnodig gemedicaliseerd wordt en daardoor het beroep op jeugdzorg toeneemt.
De noodzaak om zonder verdere belasting van onderwijsprofessionals, vroegtijdig en normaliserend zorg te kunnen bieden, heeft geleid tot experimentele functies in Friese en Groningse gemeenten die zorg in het onderwijs integreren (bijvoorbeeld brugfunctionarissen en jeugdondersteuners). Omdat landelijke onderwijsorganisaties en de overheid geïnteresseerd zijn in het implementeren van zorgfuncties in het onderwijs, is er vraag naar een duidelijke onderbouwing van de taken en werkwijzen van deze professionals, evenals inzicht in hun effectiviteit.
Dit Professional Doctorate-traject heeft als doel de verandering te versterken die nodig is om preventieve, laagdrempelige en inclusieve hulp in school te organiseren. Hierdoor kan onnodige zorg en medicalisering van problemen bij kinderen worden voorkomen en kosten voor de jeugdhulp worden beperkt. Het traject zal plaatsvinden in Friesland en Groningen, gebaseerd op participatief actieonderzoek met een cyclisch leernetwerk als essentiële basis. In het leernetwerk werken onderzoekers, onderwijs- en zorgprofessionals, gemeentelijke projectpartners en ouders nauw met elkaar samen. Om zo met en van elkaar te leren, veranderkundig te denken en te handelen om op die manier zorgfuncties in het basisonderwijs verder te professionaliseren. Hiermee draagt het project bij aan een inclusieve, pedagogische en educatieve omgeving en aan het strategische vraagstuk van de Hanzehogeschool over Kansengelijkheid & Participatie.

Contactinformatie