Zoekresultaten

2353 projecten in projectenbank Regieorgaan SIA

Onderstaande filters beperken de zoekresultaten. Zodra u een filter kiest, ververst de pagina meteen.
StatusAfgerond
Startdatum1 september 2015
Einddatum19 april 2018

RECURF onderzoekt eigenschappen en duurzaamheid van materialen waarin (textiele) restvezels en biobased plastics worden gecombineerd. De mogelijkheden worden verkend om met deze nieuwe materialen producten te ontwikkelen voor in- en exterieurgebruik. ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 september 2015
Einddatum12 juni 2018

In dit project wordt praktijkgericht onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop Nederlandse mkb-ondernemingen toegang kunnen krijgen tot ketenfinanciering. Ketenfinanciering (ook ?Supply Chain Finance? genoemd) omvat een scala aan ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 september 2015
Einddatum1 september 2017

De besmetting van tulpenbollen door de agressieve schimmel, Fusarium oxysporum f.sp. tulpiae, ook wel zuur genoemd, is een grote zorg in de tulpenindustrie.Dit project, getiteld ?Fusarium besmetting van de tulp? richt zich op het ontwikkelen van ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 juli 2015
Einddatum31 mei 2021

Aanleiding Aanleiding van dit RAAK-PRO project is het toenemend aantal scheepsongevallen in met name de zuidelijke Noordzeeregio. Vaarroutes en knooppunten worden steeds drukker en de risico's op aanvaringen nemen toe. Ook wordt de Noordzee steeds ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 juli 2015
Einddatum25 oktober 2021

Aanleiding Nieuwe stoffen en producten van de farmaceutische sector en de (agro)chemie moeten uitgebreid getest worden voordat ze op de markt kunnen verschijnen. Voor die testen is nu nog een groot aantal proefdieren nodig. Dit stuit echter op een ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 juni 2015
Einddatum12 juni 2020

Aanleiding Klimaatverandering door overmatig gebruik van fossiele brandstoffen bedreigt onze planeet. Mondiaal zoekt men daarom naar alternatieven om de CO2-uitstoot te verlagen. Een aantal bedrijven heeft HAN BioCentre benaderd om hen te helpen een ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 juni 2015
Einddatum16 november 2020

Aanleiding: De Waddenzee is een van de grootste wetlands op aarde met een uniek landschap en een uitzonderlijk rijke natuur. Veel economische sectoren (visserij, industrie, scheepvaart en toerisme) zijn afhankelijk van een gezonde Waddenzee. Er ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 juni 2015
Einddatum12 juni 2020

Aanleiding De binnendijkse aquacultuur (viskweek) is een sector met grote economische potentie. De vislarven en schelpdieren die in deze sector gekweekt worden, zijn een belangrijk product voor de (inter)nationale markt. Binnendijks produceren geeft ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 maart 2015
Einddatum30 juni 2017

Aanleiding De somatische zorg voor patiënten met een ernstige psychische aandoening (EPA) schiet in de Nederlandse gezondheidszorg op een aantal punten ernstig tekort. Dit leidt ertoe dat deze patiënten eerder ziek worden en een beduidend kortere ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 februari 2015
Einddatum12 juni 2018

Adaptive Robotic Binpicking - AEROBICReconfigurable Binpicking of High Mix Low Volume High Complexity (HMLVHC) Industrial PartsAanleidingIndustriële robotica wordt in de industrie momenteel vooral gebruikt in massaproductie. Hierover is wereldwijd ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 februari 2015
Einddatum31 januari 2017

In de ouderenzorg vinden ingrijpende veranderingen plaats. De zorg zal veel meer en langer in de eigen thuisomgeving moeten gaan plaatsvinden. Ouderen en hun mantelzorgers (het informele netwerk) moeten meer taken zelf gaan vervullen en professionele ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 februari 2015
Einddatum30 april 2017

Aanleiding: Blijven bewegen is voor ouderen van belang om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen functioneren en te kunnen blijven participeren in de samenleving. Uit onderzoek blijkt echter dat slechts de helft van de 65-plussers voldoet aan ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 februari 2015
Einddatum30 juni 2017

Aanleiding Door de constante verbetering van de kwaliteit van de zorg leven mensen langer en wordt de populatie ouderen groter. Met deze groei stijgt ook het aantal ouderen dat mogelijk mishandeld wordt. Naar schatting krijgt 1 op de 20 ouderen te ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum5 januari 2015
Einddatum5 september 2017

Aanleiding Pedagogisch medewerkers in de kinderdagopvang nemen een actieve, stimulerende en ontwikkelingsgerichte rol in wanneer ze binnen zijn met de kinderen. Maar eenmaal buiten verandert dat in een meer passieve, toezichthoudende rol. Een ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 januari 2015
Einddatum30 april 2017

Minder aanhoudingen Nederlandse SchepenAanleidingDe wereldwijde scheepvaart is gehouden aan internationale regels en normen die door de International Maritime Organisation (IMO) ontwikkeld zijn. De Port State Control controleert de naleving van de ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 januari 2015
Einddatum19 april 2018

Een s(t)imulerende schoolomgeving. Het optimaliseren van de transitie naar het voortgezet (speciaal) onderwijs van jeugdigen met een autismespectrumstoornis met behulp van Serious Gaming: Een iteratief ontwikkeltrajectAanleidingVoor jeugdigen met een ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 januari 2015
Einddatum30 april 2017

Aanleiding Hoe effectief zijn de chronische pijnprogramma's, vooral op de lage termijn? Die vraag leeft bij een aantal revalidatiecentra in Nederland. De revalidatiecentra behandelen patiënten met chronische musculoskeletale pijn. Veel van de ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 januari 2015
Einddatum31 januari 2017

Aanleiding Ouderbetrokkenheid op basisscholen is van cruciaal belang voor het schoolsucces en de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. In dit project definiëren we ouderbetrokkenheid als 'alle vormen van belangstellende betrokkenheid van de ouders ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 januari 2015
Einddatum28 februari 2017

Aanleiding Er zijn in ons land ruim 65.000 verpleeghuisbewoners, die in verpleeghuizen goede zorg en onderdak ontvangen. Het thuisgevoel van deze bewoners hangt af van factoren als autonomie, afhankelijkheid en geborgenheid. Maar goede zorg en een ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 januari 2015
Einddatum31 juli 2017

Aanleiding In de verslavingszorg worden face-to-face en online behandelingen vaak gescheiden aangeboden. Zowel cliënten als zorgprofessionals melden dat zij behoefte hebben aan een geïntegreerd aanbod, ook wel blended care genoemd. Daarbij wordt face-...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 januari 2015
Einddatum31 maart 2017

Aanleiding Sinds kort nemen zorgprofessionals en onderzoekers in Nederland initiatieven om mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) zo lang mogelijk te laten functioneren in de eigen thuissituatie. Een manier om dit te doen is de inzet van ...
Bekijk project »