Zoekresultaten

2735 projecten in projectenbank Regieorgaan SIA

Onderstaande filters beperken de zoekresultaten. Zodra u een filter kiest, ververst de pagina meteen.
StatusAfgerond
Startdatum1 januari 2015
Einddatum31 januari 2017

Aanleiding Ouderbetrokkenheid op basisscholen is van cruciaal belang voor het schoolsucces en de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. In dit project definiëren we ouderbetrokkenheid als 'alle vormen van belangstellende betrokkenheid van de ouders ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 januari 2015
Einddatum28 februari 2017

Aanleiding Er zijn in ons land ruim 65.000 verpleeghuisbewoners, die in verpleeghuizen goede zorg en onderdak ontvangen. Het thuisgevoel van deze bewoners hangt af van factoren als autonomie, afhankelijkheid en geborgenheid. Maar goede zorg en een ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 januari 2015
Einddatum31 juli 2017

Aanleiding In de verslavingszorg worden face-to-face en online behandelingen vaak gescheiden aangeboden. Zowel cliënten als zorgprofessionals melden dat zij behoefte hebben aan een geïntegreerd aanbod, ook wel blended care genoemd. Daarbij wordt face-...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 januari 2015
Einddatum31 maart 2017

Aanleiding Sinds kort nemen zorgprofessionals en onderzoekers in Nederland initiatieven om mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) zo lang mogelijk te laten functioneren in de eigen thuissituatie. Een manier om dit te doen is de inzet van ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 januari 2015
Einddatum30 april 2017

Aanleiding De wereld van de zorgprofessional verandert in hoog tempo door de opkomst van technologie. Technologieën kunnen de traditionele behandelmethoden ondersteunen. Het probleem is echter dat een goed overzicht van de mogelijkheden ontbreekt. ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 januari 2015
Einddatum31 december 2016

Aanleiding Klimaatverandering betekent meer extremen: meer en heftigere neerslag, meer droogte en meer hitte. Hevige regenval leidt in de stad tot wateroverlast met schade. De droogte leidt tot dalende grondwaterstanden, problemen met funderingen en ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 januari 2015
Einddatum31 juli 2017

Aanleiding: De sociale en fysieke omgeving van mensen heeft grote invloed op hun gezondheid, bijvoorbeeld via groen of sociale netwerken. Om de gezondheid in de wijk te verbeteren is aandacht voor die omgeving in brede zin dan ook noodzakelijk. Deze ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 december 2014
Einddatum1 juni 2017

GRoin Injury Prevention (GRIP) StudyVerbeteren van de bedrijfsvoering van Betaald Voetbal Organisaties door het voorkómen en effectiever behandelen van liesblessures bij profvoetballersAanleidingBetaald-voetbalorganisaties (BVO) zijn gezamenlijk op ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 december 2014
Einddatum31 maart 2017

Aanleiding Kanker is in Nederland de meest voorkomende doodsoorzaak onder kinderen. Onderzoek is vooral gericht op behandelmethoden als chemo-, radiotherapie en chirurgie en niet op 'supportive care' zoals voeding en beweging. Bij de meeste kinderen ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum15 november 2014
Einddatum31 maart 2017

Aanleiding De nationale overheid wil voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van 2020. Dit streven botst echter regelmatig met de wensen van lokale overheden en burgers. Communicatieadviseurs van de overheid stuiten steeds vaker op lokale ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 november 2014
Einddatum28 februari 2017

Aanleiding Leerkrachten van openbare én bijzondere basisscholen willen dat leerlingen zich levensbeschouwelijk ontwikkelen, ieder op een eigen wijze. Leerkrachten geven aan het lastig te vinden om de begeleiding van de levensbeschouwelijke ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 november 2014
Einddatum31 juli 2017

Aanleiding De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) staat voor een grote opgave: er moet fors bezuinigd worden terwijl de kwaliteit van de zorg gehandhaafd moet blijven. Inzet van beeldcommunicatie kan hieraan een bijdrage leveren. Zorgverleners zijn ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 november 2014
Einddatum31 oktober 2016

Aanleiding: Ouderen gaan steeds eerder na een heupoperatie naar huis. Het revalidatietraject wordt dan steeds vaker vanuit multiprofessionele zorg (ergotherapie, fysiotherapie en oefentherapie) thuis uitgevoerd. Therapeuten geven aan dat de ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 november 2014
Einddatum31 maart 2017

Aanleiding Eerstelijnsprofessionals zoals wijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners, maatschappelijk werkers en welzijnswerkers hebben te maken met grote veranderingen in hun beroepspraktijk. De zorg concentreert zich meer in de wijk en ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 november 2014
Einddatum1 mei 2017

Aanleiding: Jonge kinderen ontwikkelen zich al spelenderwijs. Maar pedagogisch medewerkers en kleuterleerkrachten zien dat spel in hun praktijk verloren dreigt te gaan door een programmatische aanpak van het taalonderwijs. Deze professionals pleiten ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum20 oktober 2014
Einddatum31 januari 2017

Aanleiding Jaarlijks wordt een groot aantal kinderen in Nederland ernstig ziek en een deel van hen verblijft voor langere tijd in het ziekenhuis. Het gaat (o.a.) om de afdelingen oncologie (kanker), hematologie (leukemie) en longziekten. Kinderen die ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 oktober 2014
Einddatum28 februari 2017

Biocomposieten voor bouwkundige en civiele toepassingenCasestudie ‘biobased brug Terneuzen’AanleidingComposieten of vezelversterkte kunststoffen zijn relatief nieuwe materialen die steeds vaker in allerhande producten opduiken – van automotive ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 oktober 2014
Einddatum31 december 2016

SMARTcode; Van prototypes naar serieproducten met modelgebaseerde ontwikkeling in hightech embedded systemen van het mkbAanleidingBij de ontwikkeling van een nieuw product is het van groot belang de stap van prototype naar serieproduct snel en tegen ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 september 2014
Einddatum31 januari 2017

TexIHC, Smart Nano textiles in Health CareAanleidingBacteriële besmettingen zijn een van de belangrijkste problemen in ziekenhuizen en de zorg in het algemeen. Ze zorgen bovendien voor een aanzienlijke bijdrage in de kosten van de gezondheidszorg. ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 september 2014
Einddatum30 september 2016

Waarderen van inkoop door mkbAanleidingMkb-ondernemers hebben behoefte aan ondersteuning van de inkoopfunctie binnen hun bedrijven. Ze beseffen dat de inkoopfunctie meer kan betekenen dan alleen maar de ondersteuning van het primaire proces van het ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 september 2014
Einddatum25 april 2017

OBSERVEOmgevingsbewuste schermen voor interactieAanleidingPublieke schermen bevorderen de levendigheid en aantrekkingskracht van hun omgeving en stimuleren het gebruik van de publieke ruimte als ontmoetingsplek. De positieve invloed van publieke ...
Bekijk project »