Zoekresultaten

2252 projecten in projectenbank Regieorgaan SIA

Onderstaande filters beperken de zoekresultaten. Zodra u een filter kiest, ververst de pagina meteen.
StatusLopend
Startdatum1 januari 2018
Einddatum31 december 2025

Vitale Delta is een consortium van vier hogescholen (Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Leiden, De Haagse Hogeschool en Hogeschool Inholland) dat de krachten bundelt van 19 lectoren, elk met een sterk trackrecord op de thema’s vitaliteit en bewegen, ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 januari 2018
Einddatum31 december 2025

Codarts wil met deze SPRONG-aanvraag het PErforming artist and Athlete Research Lab (PEARL) oprichten. PEARL is het nationale onderzoekscentrum dat zich richt op de gezondheid en vitaliteit van podiumkunstenaars (dansers, musici en circusartiesten) ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 januari 2018
Einddatum25 oktober 2021

Voeding en Gezondheid is een belangrijk maatschappelijk thema en een aanzienlijk deel van de Nederlandse economie betreft dit domein (voedselproductie, gezondheidszorg). Er zijn inmiddels veel lectoren in de Nederlandse Hogescholen actief die zich ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 januari 2018
Einddatum11 november 2019

De KIEM subsidie zullen wij gebruiken om een RAAK PUBLIEK-aanvraag te schrijven, waarin de basis wordt gelegd voor een discursief psychologisch onderzoek naar de wijze waarop issuemakelaars in het publieke domein issues aankaarten via sociale media, ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 januari 2018
Einddatum11 november 2019

Dit project zet een lange-termijn samenwerkingsverband op tussen NHTV Breda University of Applied Sciences, Dutch Game Garden (DGG) en Dutch Games Association. Het uiteindelijk doel is om nieuw organisatie- en managementkennis over overleving en ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 januari 2018
Einddatum31 maart 2019

Multitasking is met de opkomst van het digitale mobiele tijdperk een onlosmakelijk onderdeel geworden van ieders dagelijks leven. Kennis over het minimaliseren van switch costs, zoals een slechtere prestatie of beleving op de primaire taak (bv veilig ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 januari 2018
Einddatum15 augustus 2019

Een belangrijke én urgente beleidsvraag op dit moment is hoe de komende 15 jaar voldoende aanbod van woningen kan worden gegarandeerd. Nederland heeft een forse verstedelijkingsopgave die niet binnen het bestaand stedelijk gebied kan worden opgelost. ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum27 december 2017
Einddatum26 december 2023

Wildlife crime is an important driver of biodiversity loss and disrupts the social and economic activities of local communities. During the last decade, poaching of charismatic megafauna, such as elephant and rhino, has increased strongly, driving ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum15 december 2017
Einddatum30 april 2019

Het recyclen van textiel wordt steeds belangrijker. Zolang we nog maar 15% van ons textielafval opnieuw weten te gebruiken, is er nog een wereld te winnen. Een consortium van de Stichting ReBlend, Tanatex BV en Saxion wil onderzoeken of mechanisch ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum15 december 2017
Einddatum31 maart 2018

R-LINK onderzoekt hoe kleinschalige bottom-up initiatieven in de gebiedsontwikkeling kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Deze kennis helpt bij het creëren van vitale en inclusieve stedelijke regio’s. R-LINK is een ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum15 december 2017
Einddatum30 juni 2018

Organiseren van een intervisie nav. het project SCRIPTS - Smart Cities Responsive Intelligent Public Transport Systems- SIA...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 december 2017
Einddatum10 juni 2021

Het aantal migrantenouderen neemt sterk toe. Zij hebben een slechtere gezondheid dan autochtone ouderen. Zo komen chronische ziekten zoals obesitas en diabetes type 2 vaker voor. Een van de belangrijkste onderliggende oorzaken van deze ziekten is ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 december 2017
Einddatum30 november 2020

In de MKB-maakindustrie zijn aanzienlijke kosten gemoeid met het intern transport van goederen en materialen. Het belang van gebruik van mobiele robots voor interne logistieke processen neemt dan ook razendsnel toe. Men wil betaalbare mobiele ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 december 2017
Einddatum30 juni 2022

Met een groeiende aandacht voor seksueel trauma en de verstrekkende gevolgen is ook duidelijk geworden dat seksueel misbruik, ook in de jeugd, vaker voor komt bij mensen met licht verstandelijke beperkingen (LVB; IQ 50-85) terwijl de signalering en ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 december 2017
Einddatum18 oktober 2018

Er komen steeds meer technologieën beschikbaar die het interessant maken om biotisch bedrijfsafval lokaal te verwerken tot nieuwe grondstoffen, op het bedrijf waar het afval ontstaat of in samenwerking met naastliggende bedrijven. Hiermee wordt ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 december 2017
Einddatum4 november 2019

In treinstellen die Nedtrain onderhoudt, bevinden zich onderdelen bestaand uit thermohardend glasvezel bevattend composiet. Dit materiaal laat zich niet meer opsmelten en is als zodanig dus lastig te recyclen. Recent is er echter door het lectoraat ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 december 2017
Einddatum4 november 2019

Deze subsidieaanvraag richt zich op het onderzoeken van de hergebruikmogelijkheden van structuren van incourante kantoorgebouwen. Grofweg 10% van alle leegstaande kantoorgebouwen is incourant. De structuren van deze gebouwen (de constructies) zijn ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 december 2017
Einddatum4 november 2019

In dit project zal Hogeschool Utrecht samen met praktijkpartners een vooronderzoek uitvoeren ten behoeve van de inrichting van een Living Lab waarmee in de context van duurzame renovatie nieuwe circulaire concep-ten door bedrijven in een werkelijke ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 december 2017
Einddatum1 november 2018

Doel van het project is het ontwikkelen van demonstrators van ‘recycled High Pressure Laminate’ (rHPL) panelen. De rHPL panelen bestaan uit hergebruikt thermoharde composieten, die samen met een polyurethaan bindmiddel tot vlakke platen geperst zijn. ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 december 2017
Einddatum4 november 2019

Onze grondstoffenvoorraad is eindig en toch worden nog steeds kostbare materialen afgedankt. Dat kan beter: door het sluiten van kringlopen en de realisatie van een circulaire economie. De bouwsector is een grote materiaal- en grondstoffenverslinder. ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 december 2017
Einddatum22 april 2020

SaXcell is een breed onderzoeksprogramma van Saxion, gericht op de hernieuwbare inzet van cellulose uit afval. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een gepatenteerd proces waarmee SaXcell gemaakt wordt, een geregenereerde vezel uit afvalcellulose. ...
Bekijk project »