Zoekresultaten

1992 projecten in projectenbank Regieorgaan SIA

Onderstaande filters beperken de zoekresultaten. Zodra u een filter kiest, ververst de pagina meteen.
StatusAfgerond
Startdatum1 april 2016
Einddatum30 juni 2018

Professionals van het Wetterskip, gemeenten, provincie en natuurorganisaties hebben de vraag gesteld hoe het watersysteem in Noordoost Fryslân duurzamer en toekomstbestendiger kan worden gemaakt. In dit RAAK Publiek project verricht hogeschool VHL ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 april 2016
Einddatum1 april 2018

Ballet en moderne dans zijn een vorm van topsport. De druk op dansers is enorm. Lange en intensieve werkdagen, veel reizen en verschillende werkplekken maken het lastig om lichaam en geest goed te verzorgen. Hierdoor liggen blessures en mentale ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 april 2016
Einddatum30 september 2018

Sensoren gebaseerd op nanotechnologie worden beschouwd als een technologie die sterk kan bijdragen aan de kwaliteit van de gezondheidszorg en aan het verminderen van de zorgkosten. Door hun extreme gevoeligheid zijn dit type sensoren in staat om met ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 april 2016
Einddatum19 februari 2019

Na een grondige analyse van de behoefte in de markt door middel van bilaterale gesprekken en een workshop, komt HAN Automotive Research (HAN AR) tot de conclusie dat het werkveld behoefte heeft aan ondersteuning bij het optimaliseren van ontwerp en ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum16 maart 2016
Einddatum15 juli 2018

In het Groningse aardbevingsgebied moeten de komende jaren volgens de contourenschets van de Nationaal Coördinator Groningen tussen de 35.000 en 100.000 woningen worden versterkt. Er is geen regio in Nederland waar ineens, op zo?n korte termijn en in ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum16 maart 2016
Einddatum1 april 2018

Dit Raakproject beoogt door middel van praktijkgericht onderzoek MKB-bedrijven in de agri & food -sector in staat te stellen klanten effectiever te betrekken bij productinnovatie. Tot nu toe doen ze dat te weinig, vanwege een sterk technologische ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum16 maart 2016
Einddatum19 februari 2019

Er zijn veel situaties waarin het belangrijk is om de positie en/of de loopbeweging van personen te kunnen meten, zoals voor de brandweer, voor het leger, in de sport of bij revalidatie. In een aantal situaties geldt hierbij de randvoorwaarde dat je ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum16 maart 2016
Einddatum22 juli 2021

Dit voorstel getiteld ?Circulaire Rundermest? staat een integrale aanpak voor ogen van de mestproblematiek in de melkveehouderij. Een consortium van MKB bedrijven wil samen met de Vilentum Hogeschool de eerste stappen zetten om bij te dragen aan een ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 maart 2016
Einddatum20 maart 2018

Het zelfstandig kunnen uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen wordt steeds belangrijker in het licht van de vermaatschappelijking van de zorg. Voor cliënten met een cognitieve beperking (licht verstandelijke beperking, autisme spectrum ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 maart 2016
Einddatum31 augustus 2018

Naar schatting circa 250.000 jongeren en jongvolwassenen in Nederland met een licht verstandelijke beperking (12-30 jaar, IQ 50-85) denken en leven anders dan Nederlanders met een gemiddelde intelligentie. In een samenleving waarin concreet maken of ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 maart 2016
Einddatum28 februari 2018

Ouderbetrokkenheid in het basisonderwijs stagneert, zo blijkt uit landelijk trendonderzoek. Leerkrachten hebben behoefte aan ondersteuning om moeilijk bereikbare ouders ?mee? te krijgen, of om veeleisende ouders aan te kunnen. Vooral beginnende ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 maart 2016
Einddatum30 november 2018

Ondanks alle preventieve maatregelen die deskundigen infectiepreventie toepassen in zorgomgevingen, lopen naar schatting jaarlijks ruim 100000 mensen in Nederland een ziekenhuisinfectie op. Door de omgeving van patiënten te behandelen met ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 maart 2016
Einddatum29 juni 2018

De terugtredende overheid gaat gepaard met een verschuiving van publieke taken van overheid naar burgers. Ook in Amsterdam zijn deze veranderingen sterk voelbaar. De verzorgingsarrangementen die sinds het einde van de tweede wereldoorlog zijn ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 maart 2016
Einddatum30 november 2018

STEADY; Sustained Technology for Evaluation of lumbar Atrophy and DYsfunctionAspecifieke lage rugpijn (aLRP) is als aandoening lastig te begrijpen en te behandelen. De zorgconsumptie en het arbeidsverzuim ten gevolge van deze aandoening is hoog. De ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 maart 2016
Einddatum30 april 2018

Leerkrachten van basisscholen ervaren handelingsverlegenheid bij het lesgeven aan leerlingen met autisme spectrum stoornis (ASS). Dit is een urgent probleem, want sinds de invoering van de Wet Passend onderwijs in 2014 zijn leerkrachten in het ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 maart 2016
Einddatum10 augustus 2020

Traditioneel focussen veel kunstorganisaties zich op het maken van kunstwerken. De laatste decennia echter zijn zij zich, vanuit een groeiende aandacht voor hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, meer gaan richten op (de communicatie met) publiek....
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum23 februari 2016
Einddatum4 mei 2017

Een belangrijk vraagstuk waar we als samenleving een antwoord op moeten geven is: ?Wat te doen als grondstoffen niet meer voor handen zijn??. Want onze grondstoffenvoorraad is eindig. Het goede antwoord is dan: ?dat lossen we op door het sluiten van ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum23 februari 2016
Einddatum22 februari 2017

Binnen dit onderzoeksvoorstel zoeken we naar mogelijkheden om van modeafval naar een nieuw modeproductiesysteem te gaan. De gemiddelde levensduur van een kledingstuk wordt steeds korter en soms wordt dit zelfs al na één keer dragen weggegooid. Door ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum23 februari 2016
Einddatum4 mei 2017

Gebruikt frituurvet kan worden hergebruikt als biobrandstof. Hergebruik bespaart fossiele brandstoffen en vermindert de CO2-uitstoot. Om gebruikt frituurvet te kunnen hergebruiken moet het wel gescheiden ingezameld worden. Gebruikt frituurvet dat in ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum23 februari 2016
Einddatum4 mei 2017

Doel van het project is het onderzoeken van de mogelijkheid om thermoharde end-of-life composietproducten te verwerken tot versterkingselementen voor nieuwe composietproducten. Dit wordt onderzocht aan de hand van een end-of-life composiet jacht-romp ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 februari 2016
Einddatum16 november 2021

Aanleiding In Nederland blijven jaarlijks ongeveer 620.000 vermogensmisdrijven en 40.000 gewelds- en zedenmisdrijven onopgelost. Dit komt deels doordat forensische professionals niet altijd in staat zijn alle bruikbare informatie van sporen te ...
Bekijk project »