Zoekresultaten

2299 projecten in projectenbank Regieorgaan SIA

Onderstaande filters beperken de zoekresultaten. Zodra u een filter kiest, ververst de pagina meteen.
StatusAfgerond
Startdatum1 februari 2015
Einddatum30 juni 2017

Aanleiding Door de constante verbetering van de kwaliteit van de zorg leven mensen langer en wordt de populatie ouderen groter. Met deze groei stijgt ook het aantal ouderen dat mogelijk mishandeld wordt. Naar schatting krijgt 1 op de 20 ouderen te ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum5 januari 2015
Einddatum5 september 2017

Aanleiding Pedagogisch medewerkers in de kinderdagopvang nemen een actieve, stimulerende en ontwikkelingsgerichte rol in wanneer ze binnen zijn met de kinderen. Maar eenmaal buiten verandert dat in een meer passieve, toezichthoudende rol. Een ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 januari 2015
Einddatum30 april 2017

Minder aanhoudingen Nederlandse SchepenAanleidingDe wereldwijde scheepvaart is gehouden aan internationale regels en normen die door de International Maritime Organisation (IMO) ontwikkeld zijn. De Port State Control controleert de naleving van de ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 januari 2015
Einddatum19 april 2018

Een s(t)imulerende schoolomgeving. Het optimaliseren van de transitie naar het voortgezet (speciaal) onderwijs van jeugdigen met een autismespectrumstoornis met behulp van Serious Gaming: Een iteratief ontwikkeltrajectAanleidingVoor jeugdigen met een ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 januari 2015
Einddatum30 april 2017

Aanleiding Hoe effectief zijn de chronische pijnprogramma's, vooral op de lage termijn? Die vraag leeft bij een aantal revalidatiecentra in Nederland. De revalidatiecentra behandelen patiënten met chronische musculoskeletale pijn. Veel van de ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 januari 2015
Einddatum31 januari 2017

Aanleiding Ouderbetrokkenheid op basisscholen is van cruciaal belang voor het schoolsucces en de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. In dit project definiëren we ouderbetrokkenheid als 'alle vormen van belangstellende betrokkenheid van de ouders ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 januari 2015
Einddatum28 februari 2017

Aanleiding Er zijn in ons land ruim 65.000 verpleeghuisbewoners, die in verpleeghuizen goede zorg en onderdak ontvangen. Het thuisgevoel van deze bewoners hangt af van factoren als autonomie, afhankelijkheid en geborgenheid. Maar goede zorg en een ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 januari 2015
Einddatum31 juli 2017

Aanleiding In de verslavingszorg worden face-to-face en online behandelingen vaak gescheiden aangeboden. Zowel cliënten als zorgprofessionals melden dat zij behoefte hebben aan een geïntegreerd aanbod, ook wel blended care genoemd. Daarbij wordt face-...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 januari 2015
Einddatum31 maart 2017

Aanleiding Sinds kort nemen zorgprofessionals en onderzoekers in Nederland initiatieven om mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) zo lang mogelijk te laten functioneren in de eigen thuissituatie. Een manier om dit te doen is de inzet van ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 januari 2015
Einddatum30 april 2017

Aanleiding De wereld van de zorgprofessional verandert in hoog tempo door de opkomst van technologie. Technologieën kunnen de traditionele behandelmethoden ondersteunen. Het probleem is echter dat een goed overzicht van de mogelijkheden ontbreekt. ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 januari 2015
Einddatum31 december 2016

Aanleiding Klimaatverandering betekent meer extremen: meer en heftigere neerslag, meer droogte en meer hitte. Hevige regenval leidt in de stad tot wateroverlast met schade. De droogte leidt tot dalende grondwaterstanden, problemen met funderingen en ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 januari 2015
Einddatum31 juli 2017

Aanleiding: De sociale en fysieke omgeving van mensen heeft grote invloed op hun gezondheid, bijvoorbeeld via groen of sociale netwerken. Om de gezondheid in de wijk te verbeteren is aandacht voor die omgeving in brede zin dan ook noodzakelijk. Deze ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 december 2014
Einddatum1 juni 2017

GRoin Injury Prevention (GRIP) StudyVerbeteren van de bedrijfsvoering van Betaald Voetbal Organisaties door het voorkómen en effectiever behandelen van liesblessures bij profvoetballersAanleidingBetaald-voetbalorganisaties (BVO) zijn gezamenlijk op ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 december 2014
Einddatum31 maart 2017

Aanleiding Kanker is in Nederland de meest voorkomende doodsoorzaak onder kinderen. Onderzoek is vooral gericht op behandelmethoden als chemo-, radiotherapie en chirurgie en niet op 'supportive care' zoals voeding en beweging. Bij de meeste kinderen ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum15 november 2014
Einddatum31 maart 2017

Aanleiding De nationale overheid wil voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van 2020. Dit streven botst echter regelmatig met de wensen van lokale overheden en burgers. Communicatieadviseurs van de overheid stuiten steeds vaker op lokale ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 november 2014
Einddatum28 februari 2017

Aanleiding Leerkrachten van openbare én bijzondere basisscholen willen dat leerlingen zich levensbeschouwelijk ontwikkelen, ieder op een eigen wijze. Leerkrachten geven aan het lastig te vinden om de begeleiding van de levensbeschouwelijke ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 november 2014
Einddatum31 juli 2017

Aanleiding De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) staat voor een grote opgave: er moet fors bezuinigd worden terwijl de kwaliteit van de zorg gehandhaafd moet blijven. Inzet van beeldcommunicatie kan hieraan een bijdrage leveren. Zorgverleners zijn ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 november 2014
Einddatum31 oktober 2016

Aanleiding: Ouderen gaan steeds eerder na een heupoperatie naar huis. Het revalidatietraject wordt dan steeds vaker vanuit multiprofessionele zorg (ergotherapie, fysiotherapie en oefentherapie) thuis uitgevoerd. Therapeuten geven aan dat de ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 november 2014
Einddatum31 maart 2017

Aanleiding Eerstelijnsprofessionals zoals wijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners, maatschappelijk werkers en welzijnswerkers hebben te maken met grote veranderingen in hun beroepspraktijk. De zorg concentreert zich meer in de wijk en ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 november 2014
Einddatum1 mei 2017

Aanleiding: Jonge kinderen ontwikkelen zich al spelenderwijs. Maar pedagogisch medewerkers en kleuterleerkrachten zien dat spel in hun praktijk verloren dreigt te gaan door een programmatische aanpak van het taalonderwijs. Deze professionals pleiten ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum20 oktober 2014
Einddatum31 januari 2017

Aanleiding Jaarlijks wordt een groot aantal kinderen in Nederland ernstig ziek en een deel van hen verblijft voor langere tijd in het ziekenhuis. Het gaat (o.a.) om de afdelingen oncologie (kanker), hematologie (leukemie) en longziekten. Kinderen die ...
Bekijk project »