Zoekresultaten

2698 projecten in projectenbank Regieorgaan SIA

Onderstaande filters beperken de zoekresultaten. Zodra u een filter kiest, ververst de pagina meteen.
StatusAfgerond
Startdatum1 juni 2017
Einddatum31 mei 2018

De wereld van het onroerende erfgoed is lange tijd een wereld van verregaande specialisering geweest. Maar sinds de jaren tachtig is er meer aandacht voor een integrale aanpak, waarbij erfgoed één van de factoren is in gebiedsontwikkeling en bij kan ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 juni 2017
Einddatum31 mei 2018

Extreem energiezuinig betekent luchtdichtbouwen. Luchtdichtbouwen betekent dat aansluitingen op de juiste manier gedetailleerd moeten worden in het ontwerp en dat deze conform ontwerp moeten worden uitgevoerd op de bouwplaats. De praktijk laat zien ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 juni 2017
Einddatum1 februari 2018

In de land- en tuinbouwsector worden UAV’s gebruikt om op basis van sensorwaarnemingen telers adviezen te geven om de teelt te optimaliseren. De buitenteelt is verder in de ontwikkeling en het gebruik van UAV’s dan de binnenteelt. In de buitenteelt ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 juni 2017
Einddatum31 mei 2018

Noord-Nederland telt ongeveer 70.000 ha akkerbouw, waarvan 14.000 ha pootaardappelen. De totale jaaromzet van de pootaardappelteelt bedraagt ongeveer 230 miljoen euro (exclusief de omzet van toeleverende en dienstverlenende bedrijven). Van alle ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 juni 2017
Einddatum31 mei 2018

Centraal staat de volgende kennisvraag van het MKB: “Hoe kunnen we, met behulp van de toenemende digitalisering in de keten (supplier, producent en klant), beter gebruik maken van investeringen in Flexibele Productieautomatisering? Wat betekent dit ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 juni 2017
Einddatum16 oktober 2018

The aim of the project is to design, test, refine and deploy a new assessment tool focusing on individual Future Literacy of students. Future Literacy is the ability to produce and process complex visions of the future and make sense thereof. FL is ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 juni 2017
Einddatum27 september 2018

Doel van het project: Studenten voeren in een serie klinische lessen zelfstandig een onderzoek uit rondom ervaringen in en meerwaarde van robots. De lessen vinden plaats in de context van Het Slimste Huis, waarin verschillende thuissituaties kunnen ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 juni 2017
Einddatum31 mei 2018

Niet alle leerlingen zijn in staat om tijdens het schrijven van teksten hun schrijfproces zelf te reguleren. In dit project bieden we leerlingen die niet gemakkelijk tot schrijven komen ondersteuning in de vorm van een adaptieve virtual coach die ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum8 mei 2017
Einddatum24 september 2018

Sinds de invoering van de Jeugdwet op 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor zowel het preventief jeugdbeleid (waaronder de jeugdgezondheidszorg) als de (gespecialiseerde) jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. In veel ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum8 mei 2017
Einddatum6 januari 2018

Dit projectvoorstel richt zich op het effect van digitale schermen in de etalage op het winkelbezoek. Retailers Kaas en Zo en Van Dijck Experience Store, de BIZ-vereniging van de Beethovenstraat en Stad&Co vragen zich af in hoeverre digitale schermen ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 mei 2017
Einddatum19 juni 2020

Ouderen en andere groepen burgers met (dreigende) gezondheidsproblemen kunnen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen als er voldoende woningen geschikt zijn of relatief eenvoudig geschikt te maken zijn voor bewoning tot op hoge leeftijd. ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 mei 2017
Einddatum17 maart 2022

In Europe nearly 10% of the population suffers from diabetes and almost 1% from Rheumatoid Arthritis which can lead to serious problems with mobility and active participation, especially in the ageing population. Pedorthists deliver personalised ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 mei 2017
Einddatum1 november 2021

Wheelchair users with a spinal cord injury (SCI) or amputation generally lead an inactive lifestyle, associated with reduced fitness and health. Digital interventions and sport and lifestyle applications (E-platforms) may be helpful in achieving a ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 mei 2017
Einddatum21 december 2020

Wheelchair users with a spinal cord injury (SCI) or amputation generally lead an inactive lifestyle, associated with reduced fitness and health. Digital interventions and sport and lifestyle applications (E-platforms) may be helpful in achieving a ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 mei 2017
Einddatum21 december 2020

Lack of physical activity in urban contexts is an increasing health risk in The Netherlands and Brazil. Exercise applications (apps) are seen as potential ways of increasing physical activity. However, physical activity apps in app stores commonly ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 mei 2017
Einddatum30 april 2018

De fashion-industrie is in transitie, nu consumenten steeds meer online zoeken, kopen en communiceren. De meeste retailers hebben inmiddels een webshop gerealiseerd, maar inzicht ontbreekt hoe de fysieke winkel levensvatbaar te maken en houden. Dit ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 mei 2017
Einddatum11 november 2019

De markt voor gezondheids-apps en ‘wearable’ gezondheidsmeters is enorm in opkomst en brengt veel beloften met zich mee om mensen in beweging te krijgen en gezonde keuzes te laten maken. De meeste van deze toepassingen zijn echter niet gebaseerd op ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 mei 2017
Einddatum15 december 2017

Doel van dit project is het vergaren van kennis over de eigenschappen en kenmerken van de ‘afvalstroom’ van materiaal die ontstaat tijdens de verwerking van Nylon 12 met de 3D-printtechnologie Selective Laser Sintering (SLS) en de mogelijkheden om ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 mei 2017
Einddatum30 juni 2018

Lectoraat Circular Plastics zoekt partners voor onderzoek naar de biologische kringloop van kunststoffen. Hierdoor is zij in contact gekomen met WUR en betrokken geraakt bij de NWO aanvraag ‘Microbial Recycling of Biodegradable Plastics’. Middels dit ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 mei 2017
Einddatum30 april 2018

Technologiebedrijven Kega en Utilicht en retailer Hunkemöller hebben een vraag over ‘experience passen’ bij het lectoraat Crossmedia van de Hogeschool van Amsterdam neergelegd. Kega, Utilicht en Hunkemöller zijn bezig met het ontwikkelen van een ‘...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 mei 2017
Einddatum19 september 2018

De educatieve trend ‘blended learning’ richt zich op het vermengen van digitale leermiddelen met contactonderwijs ter verbetering van het onderwijs. Met het ontwerpen van de innovatieve, digitale demonstrator “Singewing space”, in nauwe samenwerking ...
Bekijk project »