Zoekresultaten

1833 projecten in projectenbank Regieorgaan SIA

StatusInitieel
Startdatum1 juni 2023
Einddatum31 mei 2023

Iedereen wil lekker slapen, maar voor mensen met cognitieve klachten is dit een uitdaging. Het doel van dit project is om (migranten)ouderen met cognitieve uitdagingen te ondersteunen bij het zo lang mogelijk thuis wonen, met oog voor de belasting ...
Bekijk project »

StatusInitieel
Startdatum1 november 2021
Einddatum31 oktober 2023

Ondervoeding is een onderschat probleem dat bij een verslechterende gezondheid zorgt voor minder herstel of soms zelfs geen herstel. Ondervoede ouderen liggen gemiddeld langer in het ziekenhuis, waardoor zorgkosten stijgen. Van de thuiswonende ...
Bekijk project »

StatusInitieel
Startdatum15 september 2021
Einddatum14 september 2023

In dit project ontwikkelen we Herstelcirkel ++, een gezondheidscoöperatie voor mensen met (risico op) leefstijlgerelateerde aandoeningen (o.a. diabetes). Coöperatie definiëren wij open als een (maatschappelijke) onderneming of autonome organisatie ...
Bekijk project »

StatusInitieel
Startdatum1 september 2021
Einddatum31 augustus 2021

Vacation travel is an essential ingredient in quality of life. However, the contriubtion of vacations to quality of life could be improved in two ways: by optimizing the decisions people make when planning and undertaking their vacations, and by ...
Bekijk project »

StatusInitieel
Startdatum1 september 2021
Einddatum31 augustus 2023

Dit onderzoek richt zich op het positief benutten van meertaligheid als krachtige bron van het leren in het mbo. Beoogd wordt zo bij te dragen aan de ontwikkeling van inclusief en gedifferentieerd onderwijs waarbij diversiteit als een gegeven en een ...
Bekijk project »

StatusInitieel
Startdatum1 september 2021
Einddatum31 augustus 2023

Het onderzoek van deze postdoc richt zich op ecologisch duurzame voedingsconcepten voor het verbeteren van de spiergezondheid, algehele gezondheid en vitaliteit van ouderen met obesitas. De specifieke focus op het ecologisch duurzame aspect van de ...
Bekijk project »

StatusInitieel
Startdatum1 september 2021
Einddatum30 augustus 2023

HET 'POST INTENSIVE CARE SYNDROOM'; LANGDURIGE GEVOLGEN VAN EEN INTENSIVE CARE OPNAME Dankzij verbeteringen in de zorg overleven steeds meer patiënten de behandeling op een intensive care (IC). Keerzijde hiervan zijn de lichamelijke en mentale ...
Bekijk project »

StatusInitieel
Startdatum1 september 2021
Einddatum31 augustus 2023

Traditioneel vindt communicatie tussen zorgvragers en zorgprofessionals één op één plaats: fysiek, telefonisch of digitaal in de vorm van beeldbellen. De laatste jaren, en zeker sinds de coronacrisis, zijn meer diverse vormen van communicatie en ...
Bekijk project »

StatusInitieel
Startdatum1 september 2021
Einddatum31 augustus 2023

Diabetes Mellitus is een van de meest voorkomende chronische ziektes wereldwijd. Een ernstige en kostbare complicatie is het ontstaan van voetwonden, gerelateerd aan neuropathie, ischemie en infectie. Voetwonden leiden vaak tot ziekenhuisopnames, ...
Bekijk project »

StatusInitieel
Startdatum1 september 2021
Einddatum31 augustus 2023

Sociale isolatie wordt gerelateerd aan sterfterisico’s van roken, overgewicht en te hoge bloeddruk en zorgt voor een verhoogde kans op institutionalisering. Door de dubbele vergrijzing en maatschappelijke ontwikkelingen groeit de groep zelfstandig ...
Bekijk project »

StatusInitieel
Startdatum1 september 2021
Einddatum31 augustus 2025

De nieuwe lector Gezonde Stedelijke Ontwikkeling levert onderbouwde praktijkgerichte oplossingen voor de vraag hoe je stedelijke verdichting kunt combineren met het creëren van groene en rustige plekken, waar mensen kunnen ontspannen, ontmoeten en ...
Bekijk project »

StatusInitieel
Startdatum1 september 2021
Einddatum1 september 2025

Een gezonde leefstijl draagt bij aan zowel geestelijk als lichamelijk welbevinden en kan zelfs ziektes helpen te voorkómen. Positieve Gezondheid biedt een nieuwe gezondheidsbenadering met een bredere kijk op gezondheid die de nadruk legt op het ...
Bekijk project »

StatusInitieel
Startdatum1 augustus 2021
Einddatum31 juli 2023

In het KIEM-project “Long-run Gaming Start-ups” is onderzoek gedaan naar de factoren die de continuïteit van bedrijven in de videogame industrie beïnvloeden. De ondervraagde ondernemers gaven aan dat het omgaan met veranderende omstandigheden hun ...
Bekijk project »

StatusInitieel
Startdatum1 augustus 2021
Einddatum31 juli 2023

In onze moderne samenleving moeten burgers zich verhouden tot ingewikkelde vraagstukken waar natuurwetenschappelijke kennis aan ten grondslag ligt, maar waarbij ook burgerschapsaspecten een rol spelen, zoals gezondheid en duurzaamheid. Echter, mensen ...
Bekijk project »

StatusInitieel
Startdatum1 juli 2021
Einddatum30 juni 2023

De Verenigde Naties heeft als streefdoel vastgesteld om voedselverspilling te halveren in het jaar 2030 ten opzichte van 2015. Als lid van de Europese Unie heeft Nederland zich verbonden aan het realiseren van dit streefdoel. Bedrijven in de ...
Bekijk project »

StatusInitieel
Startdatum1 juli 2021
Einddatum30 juni 2023

Het kabinet heeft 25 missies geformuleerd om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Ambitieuze missies die ondernemers en onderzoekers uitdagen tot baanbrekende oplossingen en die bijdragen aan de gezondheid en zorg voor mensen. Om burgers ...
Bekijk project »

StatusInitieel
Startdatum1 juli 2021
Einddatum30 juni 2022

This top-up project is related to the on-going RAAK MKB-project SafeGo (Seismic Monitoring, Design And Strengthening For thE GrOningen Region) . SafeGo combines knowledge of SMEs in the earthquake region of Groningen with innovative solutions and ...
Bekijk project »

StatusInitieel
Startdatum28 juni 2021
Einddatum28 november 2024

Prompt and timely response to incoming cyber-attacks and incidents is a core requirement for business continuity and safe operations for organizations operating at all levels (commercial, governmental, military). The effectiveness of these measures ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum15 juni 2021
Einddatum28 maart 2025

Today, embedded devices such as banking/transportation cards, car keys, and mobile phones use cryptographic techniques to protect personal information and communication. Such devices are increasingly becoming the targets of attacks trying to capture ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 juni 2021
Einddatum1 juni 2023

Het TOP-programma is een landelijke evidence-based interventie voor zeer vroeggeboren kinderen (...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 juni 2021
Einddatum31 mei 2023

De verplichting in de Binnenvaart om haar emissies te reduceren leidt tot grote uitdagingen in de sector, omdat nieuwe technologie in bestaande schepen tot problemen leidt en vaak een te grote investering vraagt. VIV, de branchevereniging van inbouw-,...
Bekijk project »