Zoekresultaten

2735 projecten in projectenbank Regieorgaan SIA

Onderstaande filters beperken de zoekresultaten. Zodra u een filter kiest, ververst de pagina meteen.
StatusLopend
Startdatum15 april 2024
Einddatum14 april 2028

‘Ruimte voor adoptie’ is een project ontwikkeld om het adoptieproces van slimme interactieve ruimten voor mensen met dementie onder zorgprofessionals in verpleeghuizen te onderzoeken en bij te dragen aan het duurzaam gebruik van deze ruimten. Veel ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 april 2024
Einddatum31 maart 2028

De inzet van blended care in de zorg neemt toe. Hierbij wordt fysieke begeleiding (face-to-face) met persoonlijke aandacht door een zorgprofessional afgewisseld met digitale zorg in de vorm van een platform of mobiele applicatie (eHealth). De ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 april 2024
Einddatum31 maart 2028

Bijna een kwart van onze jeugd groeit op met chronische gezondheidsproblemen; hun positie is vaak extra kwetsbaar tijdens de transitie naar volwassenheid. Hoewel wordt aanbevolen dat er aandacht moet zijn voor lichamelijk, mentaal en sociaal ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 april 2024
Einddatum31 maart 2026

In 2019 werden 53000 mensen opgenomen in de geriatrische revalidatie (GR), vaak in aansluiting op een ziekenhuisopname. Het doel van de GR is terugkeer naar de thuissituatie, zoals deze was voor de ziekenhuisopname. Voor daadwerkelijke terugkeer naar ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 april 2024
Einddatum31 maart 2026

De afgelopen jaren is de rol van de openbare bibliotheek steeds meer verschoven van informatieverstrekker en cultuuraanbieder naar die van ontmoetings- en verbindingsplek. De bibliotheek is een plek waar medewerkers niet alleen boeken uitlenen, maar ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 april 2024
Einddatum31 maart 2026

Het platteland is in transitie om de balans tussen economie, ecologie en de sociale omgeving opnieuw vorm te geven. Binnen de grote diversiteit aan actoren en belangen op het platteland heeft de boerderij, het boerenbedrijf dat een agrarische ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 april 2024
Einddatum31 maart 2026

De zorgsector is met 13% van het totale grondstoffenverbruik in Nederland verantwoordelijk voor een aanzienlijke milieu-impact. Verduurzamen van de zorg kan daarom een grote bijdrage leveren aan het milieu. Winst is te behalen op het hergebruik van ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 april 2024
Einddatum31 maart 2026

De focus van dit onderzoek is hoe accountants mkb-bedrijven kunnen ondersteunen bij het maken van impact op het gebied van duurzaamheid en de verslaggeving hierover. Accountants van mkb-bedrijven geven hierbij aan dat hun klanten verwachten dat de ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 april 2024
Einddatum31 maart 2026

Nederland kent met ruim 800 brouwerijen en enkele duizenden verschillende bieren een indrukwekkende biercultuur. Het merendeel betreft onafhankelijke brouwers die vrijwel allemaal tot het MKB behoren, zogenaamde craft-brouwers. Hun diversiteit aan ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 april 2024
Einddatum31 maart 2026

Composieten zijn onmisbare materialen voor toepassingen waar een laag gewicht in combinatie met hoge sterkte en vormgevingsvrijheid vereist is. Ze nemen een sleutelpositie in binnen de energietransitie omdat grote rotorbladen van windmolens alleen ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 april 2024
Einddatum31 maart 2026

De cruciale rol van de leider – strategisch leiderschap in het mkb Het midden- en kleinbedrijf staat voor de uitdaging in te spelen op verduurzaming, digitalisering en andere ontwikkelingen. Maar aanpassing en vernieuwing zijn niet eenvoudig. De ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 april 2024
Einddatum31 maart 2026

Werkkapitaalmanagement is een topprioriteit voor mkb-managers sinds de coronacrisis en de Oekraïne-oorlog. Uitstel van betaaltermijnen, verhoogde voorraden en een bemoeilijkte toegang tot bankfinanciering zorgen voor hevige druk op het werkkapitaal. ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 april 2024
Einddatum31 maart 2026

"Box-achtige” sandwichproducten komen veelvuldig voor in de mobiliteits- en logistiektoepassingen o.a. vanwege hun lichte gewicht en stijfheid. Denk hierbij aan elektrische “thuisbezorg-autootjes”, lichte bestelwagens en trailers (paardentransport) ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 april 2024
Einddatum31 maart 2026

Digitalisation has enabled businesses to access and utilise vast amounts of data. Business data analytics allows companies to employ the most recent and relevant data to comprehend situations and enhance decision-making. While the value of data ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 april 2024
Einddatum31 maart 2026

In Nederland draaien 600.000 industriemotoren in transport, scheepvaart en z.g. Non Road Mobile Machinery (m.n. land- en bosbouw machines en stationaire motoren). Zij verbruiken jaarlijks ongeveer 5 miljard liter diesel, 20%% van het totale ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 april 2024
Einddatum31 maart 2026

Tuinbouw en landbouw maken in de productie gebruik van kunststoffen als een noodzakelijk hulpmiddel om de voedselproductie veilig te stellen, de opbrengst van gewassen en de productie-efficiëntie te verbeteren. Om de transitie van op fossiele naar ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 april 2024
Einddatum31 maart 2026

Textiel (kleding en huishoudtextiel) is na voedsel, huisvesting en transport wereldwijd de sector met grootste milieu-impact. Op wereldschaal heeft de hele wereldwijde kledingindustrie meer dan 79 miljard m3 water verbruikt (2015) en 1715 miljoen ton ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 april 2024
Einddatum31 maart 2026

Nederland staat voor enorme (ver)bouwopgaven. Er moet een miljoen nieuwe woningen worden bijgebouwd en een veelvoud aan gebouwen moet worden verduurzaamd. Daarvoor zijn goed getrainde én gemotiveerde vakmensen nodig. Ook het mkb in de bouw en infra ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 april 2024
Einddatum31 maart 2026

Met deze platformaanvraag spelen we in op de gevoelde noodzaak en zoektocht binnen de regio's van de betrokken hogescholen naar manieren om de koers van het mkb richting brede welvaart te versnellen en op te schalen. Dit doen we middels een ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 april 2024
Einddatum31 maart 2027

HTIT-EN (Hospitality, Tourism, Innovation & Technology Experts Network) unites professors and researchers from five leading academies in hospitality and tourism (Hotelschool The Hague, Hotel Management School Maastricht / Zuyd, Breda University of ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum31 maart 2024
Einddatum31 maart 2028

Since the COVID-19-pandemic, the enormous societal, medical and financial impact associated with the transfer of infectious pathogens from wild animals to humans and other animals urged for further follow-up in early signalling management of zoonotic ...
Bekijk project »