Zoekresultaten

2252 projecten in projectenbank Regieorgaan SIA

Onderstaande filters beperken de zoekresultaten. Zodra u een filter kiest, ververst de pagina meteen.
StatusLopend
Startdatum15 september 2022
Einddatum14 september 2024

Het probleem dat deze projectaanvraag adresseert is de hoge werkdruk van zorgprofessionals in de dementiezorg. Door een stijging in het aantal ouderen met dementie, stijgt de zorgvraag, terwijl het tekort aan zorgprofessionals groeit. Door de inzet ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum5 september 2022
Einddatum4 september 2026

Samen spelen is essentieel voor de fysieke, sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Daarbij is buiten spelen de belangrijkste bijdrager aan een fysiek actieve leefstijl met positieve effecten op de algehele gezondheid, met ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 september 2022
Einddatum31 augustus 2024

Snoezelen is een wereldwijd toegepaste interventie, ontwikkeld voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking. Tijdens snoezelen worden zintuigen gestimuleerd zodat de persoon ontspant (“doezelen”) of juist geactiveerd wordt (“snuffelen”). ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 september 2022
Einddatum31 augustus 2026

In the last decade, the concept on interactions between humans, animals and their environment has drastically changed, endorsed by the One Health approach that recognizes that health of humans and animals are inextricably linked. Consideration of ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 september 2022
Einddatum31 augustus 2026

Wereldwijd wordt taal dé indicator genoemd van het welbevinden van kinderen. Een niet goed verlopende taalontwikkeling heeft grote impact op het emotioneel welbevinden van kinderen. Ongeveer 7% van alle kinderen heeft een taalontwikkelingsstoornis. ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 september 2022
Einddatum31 augustus 2026

Lightweight, renewable origin, mild processing, and facile recyclability make thermoplastics the circular construction materials of choice. However, in additive manufacturing (AM), known as 3D printing, mass adoption of thermoplastics lags behind. ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 september 2022
Einddatum31 augustus 2026

Achtergrond. Zeespiegelstijging vormt wereldwijd een bedreiging voor laaggelegen kustgebieden. Na 2050 treedt mogelijk een versnelling op, maar onduidelijk is wanneer deze versnelling optreedt en hoe groot de versnelling zal zijn. Het landelijk ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 september 2022
Einddatum31 augustus 2026

Devulkanisatie is een innovatieve techniek om autobanden te recyclen. In tegenstelling tot gangbare recyclemethodes blijven de unieke materiaaleigenschappen van het rubber grotendeels behouden. In de afgelopen periode is veel fundamenteel onderzoek ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 september 2022
Einddatum31 augustus 2026

Verschillende Nederlandse gemeenten ontwikkelen zogenaamde ‘circulaire ambachtscentra’ met als doel waardevolle reststromen die ingeleverd worden bij milieustraten een tweede leven te geven. Een grote en omvangrijke reststroom betreft afgedankte ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 september 2022
Einddatum31 augustus 2026

Een consortium van voedings- en duurzaamheidsexperts en diëtisten onderzoekt in dit project samen met obese ouderen ecologisch duurzame voedingsconcepten voor ouderen met obesitas. Zowel obesitas als een afname van spiermassa en spierfunctie (...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 september 2022
Einddatum31 augustus 2026

Point-of-Care devices are broadly viewed as an important contribution to reduce the costs in our healthcare system. Cheap, quick, and reliable testing close to the point of need, can help early detection and thus reduce treatment costs, while ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 september 2022
Einddatum31 augustus 2026

In de landbouw worden herbiciden, insecticiden en fungiciden gebruikt voor gewasbescherming. Restanten van deze gewasbeschermingsmiddelen bereiken via afspoeling en uitspoeling het oppervlaktewater en het grondwater, en kunnen daar een bedreiging ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 september 2022
Einddatum31 augustus 2026

Praktijksignalen geven aan dat heel wat leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo) worstelen met school. We zien dalende leerresultaten, verminderd welbevinden en afnemende leermotivatie. Scholen en leraren(teams) zoeken naar manieren om ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 september 2022
Einddatum31 augustus 2026

Deze aanvraag presenteert een voorstel voor onderzoek naar de logistieke organisatie en besturing van korte ketens voor bedrijfscatering. In dit project werken Hogeschool van Amsterdam, Aeres Hogeschool en Technische Universiteit Eindhoven samen met ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 september 2022
Einddatum31 augustus 2026

Mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten en professionals die hen ondersteunen binnen zorgorganisaties en daarbuiten, onderkennen het grote belang van leefstijlondersteuning. Mensen met een verstandelijke beperking worden steeds ouder, ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 september 2022
Einddatum31 augustus 2026

Seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) zijn wereldwijd een groot probleem. Het aantal SOA-gerelateerde consulten bij huisartsen (eerstelijnszorg) in Nederland is de afgelopen jaren met 12,5% gestegen naar bijna 335.000. Momenteel komen patiënten ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 september 2022
Einddatum31 augustus 2026

Zorg voor mensen met autisme is vaak zeer complex. De begeleiding en behandeling van een aanzienlijk deel van deze mensen verloopt over verschillende echelons en maakt levensloopbenadering binnen netwerkzorg noodzakelijk. Nog te vaak is er sprake van ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 september 2022
Einddatum31 augustus 2026

De weidende koe is een icoon van het Nederlandse landschap en als zodanig essentieel voor het imago van de Nederlandse melkveehouderij. De weidende koe is ook een duidelijke maatschappelijke wens in Nederland. Mensen associëren een weidende koe met ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 september 2022
Einddatum31 augustus 2026

Bijna 100.000 mensen worden in Nederland jaarlijks getroffen door een beroerte of TIA. Van de mensen die het overleven krijgt één derde binnen 5 jaar een nieuwe beroerte of overlijdt. Onvoldoende bewegen en te veel zitten zijn belangrijke ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 september 2022
Einddatum31 augustus 2026

Epoxy thermosets are extensively used as coatings, adhesives and in structural applications as they typically impart outstanding mechanical and electrical properties as well as chemical resistance. The currently used epoxy thermosets are produced ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 september 2022
Einddatum31 augustus 2026

Zuyd University of Applied Sciences (ZUYD) and partners will develop photoflow chemistry reaction set-ups that will be powered with light as sustainable energy source, and as such contribute to the transition of the current chemical industry to a ...
Bekijk project »