Zoekresultaten

2127 projecten in projectenbank Regieorgaan SIA

Onderstaande filters beperken de zoekresultaten. Zodra u een filter kiest, ververst de pagina meteen.
StatusLopend
Startdatum9 mei 2022
Einddatum28 februari 2023

Hoogwaardig afvalhout van bewoners, bouwbedrijven en meubelmakers blijft momenteel ongebruikt omdat het te arbeidsintensief is om grote hoeveelheden ongelijke stukken hout van verschillende afmetingen en soorten te verwerken. Waardevol hout wordt ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 mei 2022
Einddatum31 oktober 2022

In het interdisciplinaire project Het Amstelpark – de bomen vertellen hun verhaal onderzoeken houtonderzoeker en boombioloog Ute Sass-Klaassen, milieujuristen Jessica den Outer en Jan van de Venis, en kunstenaar Elmo Vermijs, hoe bomen rechtspersonen ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum25 april 2022
Einddatum31 december 2025

Manual labour is an important cornerstone in manufacturing and considering human factors and ergonomics is a crucial field of action from both social and economic perspective. Diverse approaches are available in research and practice, ranging from ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum15 april 2022
Einddatum14 april 2023

De bouw is een conservatieve (risk-averse) en sterk gefragmenteerde markt. De bouw is echter tevens een grootgebruiker van materialen; 40% van de globale grondstoffen wordt gebruikt voor de realisatie van gebouwen (Ness & Xing, 2017). Ook is de ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 april 2022
Einddatum31 maart 2023

In de Eindhovense wijk Meerhoven is er in toenemende mate sprake van jeugdoverlast. Dit concentreert zich vooral rond het winkelcentrum waar door bewoners in toenemende mate melding bij de politie melding wordt gemaakt van vernielingen, ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 april 2022
Einddatum31 maart 2024

Overgewicht komt relatief vaker voor bij gezinnen met een lage sociaaleconomische status (SES) en migratieachtergrond. Simpel Fit! is een interventie om overgewicht bij kinderen van 0-12 jaar tegen te gaan en bereikt met zijn cultuursensitieve aanpak ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 april 2022
Einddatum31 maart 2024

De verstedelijking levert een grote bijdrage aan de afname van biodiversiteit, de uitstoot van broeikasgassen en de impact van klimaatverandering. Het vraagt om innovatie in gebruik van bouwmaterialen, toepassing van groen en nieuwe vormen van ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 april 2022
Einddatum31 maart 2024

My research investigates the concept of permacomputing, a blend of the words permaculture and computing, as a potential field of convergence of technology, arts, environmental research and activism, and as a subject of future school curricula in art ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 april 2022
Einddatum31 maart 2024

The impacts of tourism on destinations and the perceptions of local communities have been a major concern both for the industry and research in the past decades. However, tourism planning has been mainly focused on traditions that promote the ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 april 2022
Einddatum31 maart 2024

In de GGZ wordt in toenemende mate het belang van aandacht voor zingeving benadrukt. In de in dit domein veel gebruikte basismethodiek “Steunend Relationeel Handelen” is zingeving een centrale dimensie. Het is echter de vraag of deze dimensie in de ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 april 2022
Einddatum31 maart 2024

The HAS professorship Future Food Systems is performing applied research with students and external partners to transform our food system towards a more sustainable state. In this research it is not only a question of what is needed to achieve this, ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 april 2022
Einddatum31 maart 2024

Brede welvaart is een steeds belangrijker concept in beleid en politiek, omdat het een indicatie van de kwaliteit van leven en leefomgeving geeft, waarbij diverse maatschappelijke indicatoren in ogenschouw worden genomen. Het omvat thema’s zoals ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 april 2022
Einddatum31 maart 2024

In het primair onderwijs is momenteel sprake van een groeiend lerarentekort, ondanks de toename in aanmeldingen voor de pabo en de aantallen zij-instromers in het beroep van leraar basisonderwijs. Vroegtijdige uitval van startende leraren, zoals zij-...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 april 2022
Einddatum31 maart 2024

Het project ‘Makers in Verandering’ (Makers for Change) is erop gericht interdisciplinaire werkwijzen te onderzoeken en te ontwikkelen. De kunstdocent van de toekomst ontwikkelt zich niet alleen als docent, maar is tevens een maker, een onderzoeker, ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 april 2022
Einddatum31 maart 2024

De praktijk van de ruimtelijk ontwerper is fundamenteel aan het veranderen: de ontworpen omgeving is in toenemende mate een technische omgeving, ontworpen om vorm te geven aan ervaringen en gedrag. Nieuwe ruimtelijke vraagstukken dienen zich aan op ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 april 2022
Einddatum31 maart 2024

Dit project heeft tot doel in kaart te brengen hoe virtuele en fysieke sociale interacties in de vrije tijd zich tot elkaar verhouden. Wat is de impact van virtualisering van de vrijetijd op lokale praktijken? Vrijetijdspraktijken worden traditioneel ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 april 2022
Einddatum31 maart 2024

Within TIND, Christian Roth studies the training of interactive narrative designers with the goal of developing teaching methods and learning tools for artists and designers to enable the creation of more effective artefacts. Interactive Narrative ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 april 2022
Einddatum31 maart 2024

Dit onderzoek levert een bijdrage aan het bestrijden van laaggeletterdheid in de noordelijke provincies door met leerkrachten en pabo-studenten een werkwijze te ontwikkelen om het ontluikend schrijfgedrag van een- en meertalige kinderen te herkennen ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 april 2022
Einddatum31 maart 2024

In 2050 wil Nederland volledig circulair zijn, gericht op het optimaal inzetten en hergebruiken van grondstoffen en energie in de verschillende schakels van de productieketen. Er zullen kansen voor circulaire bedrijfsvoering ontstaan en dat gaat niet ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 april 2022
Einddatum31 maart 2026

Klimaatverandering is één van de belangrijkste problemen van deze tijd. Het is van existentieel belang dat verdere klimaatopwarming wordt tegengaan en dat de samenleving zich aanpast aan klimaatverandering. Het meest recente IPCC rapport geeft aan ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 april 2022
Einddatum31 maart 2024

Voor MKB-winkeliers is het de afgelopen jaren steeds lastiger geworden om goed personeel te vinden. De kwaliteit van de dienstverlening in de winkel komt hierdoor onder druk te staan wat ten koste gaat van klanttevredenheid en omzetten. Om het tij te ...
Bekijk project »