Zoekresultaten

2299 projecten in projectenbank Regieorgaan SIA

Onderstaande filters beperken de zoekresultaten. Zodra u een filter kiest, ververst de pagina meteen.
StatusLopend
Startdatum1 december 2022
Einddatum30 november 2024

Snoezelen is een wereldwijd toegepaste interventie, ontwikkeld voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking. Tijdens snoezelen worden zintuigen gestimuleerd zodat de persoon ontspant (“doezelen”) of juist geactiveerd wordt (“snuffelen”). ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 december 2022
Einddatum30 november 2024

Chronische primaire pijn (pijn zonder duidelijke biomedische oorzaak) is geassocieerd met significante emotionele distress of functionele beperkingen (in activiteiten in het dagelijkse leven of sociale rollen)1,2 Bij zorgzoekende mensen met ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 december 2022
Einddatum30 november 2023

GroenvermogenNL is “de ‘enabler’ voor de ambitieuze activiteiten t.a.v. de productie en transport, op- & overslag van waterstof en de (grootschalige) toepassing ervan in de industrie en de overige toepassingsgebieden zoals mobiliteit & transport en ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 december 2022
Einddatum30 november 2023

HCA Groenvermogen NL vormt de aanleiding en het kader voor het aanstellen van Regionale Liaisons en het opstellen van Regionale Roadmapsin zes regio’s. Deze hebben als rol en functie de regio’s te mobiliseren voor Learning Communities en de ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 december 2022
Einddatum1 september 2023

Dit plan van aanpak beschrijft de noodzakelijke activiteiten voor de invulling van de regionale liaisonfunctie en voor het opstellen van de Regionale Roadmap voor de regio Noord-Holland/MRA. De pilotregeling Regionale liaisons en Learning ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 december 2022
Einddatum30 november 2023

De Human Capital Agenda van GroenvermogenNL is de ‘enabler’ voor de ambitieuze activiteiten t.a.v. de productie en transport, op- & overslag van waterstof en de (grootschalige) toepassing ervan in de industrie en de overige toepassingsgebieden zoals ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 december 2022
Einddatum30 november 2023

De roadmap Human Capital Agenda waterstof van het programma GroenvermogenNL zal worden ontwikkeld door een liaison team van de Hogeschool Rotterdam en het Scheepvaart en Transport College Rotterdam. Om tot de roadmap te komen zal een regionale ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 december 2022
Einddatum30 november 2023

Noord Nederland heeft als eerste regio binnen Europa de status van ‘Hydrogen Valley’ gekregen. Dit is gebaseerd op het grote aantal concrete waterstof initiatieven in deze regio die programmatisch bij dragen aan het ontwikkelen van verschillende ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 december 2022
Einddatum30 november 2023

Met dit plan realiseren we in 1 jaar zowel het prototype Kennisplatform Waterstof als een organisatieplan voor het runnen ervan. Het prototype wordt daarna gebruikt en doorontwikkeld. De GroenvermogenNL Learning Communities Waterstof en ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum30 november 2022
Einddatum29 november 2026

Reclasseringsorganisaties in Nederland maken een ontwikkeling door naar vakmanschap waarin professioneel handelen en besluitvorming ingebed is in actuele vakkennis en afgestemd op de reclasseringscliënt. Dat sluit aan bij de principes van evidence-...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum15 november 2022
Einddatum14 november 2023

Structural and functional knowledge of proteins, which are essential in biological processes, is fundamental for our understanding of the Chemistry of Life. Structural biology - the field that studies the structure and function of proteins – has seen ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum15 november 2022
Einddatum14 november 2023

Het inzetten van kunst ter bevordering van positieve gezondheid krijgt de afgelopen jaren steeds meer aandacht. Organisaties in zorg en welzijn, zoals Careyn, Buurtzorg en DOCK in Utrecht zien de meerwaarde van kunst, maar hebben geen handvatten, ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 november 2022
Einddatum1 juli 2023

In dit project wordt de haalbaarheid bestudeerd voor het maken van nanoporeuze membranen met behulp van gangbare processen in de halfgeleiderindustrie. Nanoporeuze membranen bieden onder meer de mogelijkheid om op energie-efficiënte en ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 november 2022
Einddatum31 oktober 2026

Being diagnosed with incurable cancer often leads to experiences of contingency and to existential concerns when patients struggle to search for meaning. The aims of this project are to (1) investigate how Art-Based Learning(ABL) – an art education ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 november 2022
Einddatum31 mei 2024

Zorgverleners geven in de palliatieve fase zorg aan zorgvragers en diens naasten gericht op het bestrijden van symptomen en behoud of verhogen van kwaliteit van leven (en sterven). Het niet tijdig (kunnen) herkennen en markeren van de palliatieve ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 november 2022
Einddatum31 oktober 2026

Vanuit verschillende doelstellingen (klimaat, natuur en volksgezondheid) moeten de komende jaren emissies van ammoniak en methaan uit de melkveehouderij fors worden gereduceerd. Deze emissies kunnen – op relatief korte termijn - beïnvloed worden via ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 november 2022
Einddatum31 juli 2023

Afgelopen januari werd het concept voor een nepboom door Niels Kuijpens gepresenteerd. Naar aanleiding daarvan kwam een storm aan media-aandacht en mailtjes binnen. Daarin werd de grote interesse voor het idee duidelijk gemaakt. Jammer genoeg is er ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 november 2022
Einddatum31 juli 2023

MealTip heeft een propositie om verse producten uit de supermarkt die de houdbaarheidsdatum naderen, direct te kunnen koppelen aan groepen consumenten die genoodzaakt zijn naar de voedselbank te gaan voor hun inkopen. Hierdoor kan deze groep ook ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 november 2022
Einddatum31 oktober 2024

Hout is een veelgebruikt duurzaam (bouw)materiaal met belangrijke ecologische voordelen: Het is hernieuwbaar en fungeert als CO2-opslag. Een nadeel van hout is echter dat het alleen met verspanende technieken (draaien, frezen, zagen) verwerkt kan ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 november 2022
Einddatum31 oktober 2024

In Nederland zijn er zo’n 451.900 mensen die lijden aan de gevolgen van een beroerte. Na een beroerte heeft 80% van de patiënten te maken heeft met een verminderde arm-hand vaardigheid. Deze groep is gebaat bij een revalidatietool die zelfstandig ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 november 2022
Einddatum1 november 2024

De middelen stellen ons in staat om een Programmaleider aan te stellen die leiding geeft aan de uitvoering en doorontwikkeling van het Plan van Aanpak van de HBO Thematafel Energietransitie & Duurzaamheid. Met de gevraagde middelen zal deze ...
Bekijk project »