Zoekresultaten

1800 projecten in projectenbank Regieorgaan SIA

StatusInitieel
Startdatum1 september 2021
Einddatum31 augustus 2021

Vacation travel is an essential ingredient in quality of life. However, the contriubtion of vacations to quality of life could be improved in two ways: by optimizing the decisions people make when planning and undertaking their vacations, and by ...
Bekijk project »

StatusInitieel
Startdatum1 september 2021
Einddatum31 augustus 2023

Dit onderzoek richt zich op het positief benutten van meertaligheid als krachtige bron van het leren in het mbo. Beoogd wordt zo bij te dragen aan de ontwikkeling van inclusief en gedifferentieerd onderwijs waarbij diversiteit als een gegeven en een ...
Bekijk project »

StatusInitieel
Startdatum1 september 2021
Einddatum31 augustus 2023

Het onderzoek van deze postdoc richt zich op ecologisch duurzame voedingsconcepten voor het verbeteren van de spiergezondheid, algehele gezondheid en vitaliteit van ouderen met obesitas. De specifieke focus op het ecologisch duurzame aspect van de ...
Bekijk project »

StatusInitieel
Startdatum1 augustus 2021
Einddatum31 juli 2021

De samenwerking tussen HBO- en WO-kennisinstellingen, maatschappelijke partners en maatschappij biedt een unieke leeromgeving voor zowel studenten als de samenwerkingspartners. Deze leeromgeving biedt kansen aan alle betrokken partijen omtrent het ...
Bekijk project »

StatusInitieel
Startdatum1 augustus 2021
Einddatum31 juli 2023

In onze moderne samenleving moeten burgers zich verhouden tot ingewikkelde vraagstukken waar natuurwetenschappelijke kennis aan ten grondslag ligt, maar waarbij ook burgerschapsaspecten een rol spelen, zoals gezondheid en duurzaamheid. Echter, mensen ...
Bekijk project »

StatusInitieel
Startdatum1 augustus 2021
Einddatum31 juli 2023

In het KIEM-project “Long-run Gaming Start-ups” is onderzoek gedaan naar de factoren die de continuïteit van bedrijven in de videogame industrie beïnvloeden. De ondervraagde ondernemers gaven aan dat het omgaan met veranderende omstandigheden hun ...
Bekijk project »

StatusInitieel
Startdatum28 juni 2021
Einddatum28 november 2024

Prompt and timely response to incoming cyber-attacks and incidents is a core requirement for business continuity and safe operations for organizations operating at all levels (commercial, governmental, military). The effectiveness of these measures ...
Bekijk project »

StatusInitieel
Startdatum1 juni 2021
Einddatum1 juni 2023

In dit project ontwikkelen we de Helpende Hand methode. Deze methode helpt professionals in zorg en welzijn en hun organisaties om technologie betekenisvol in te zetten voor mensen met een ernstige meervoudige beperking door gebruik te maken van ...
Bekijk project »

StatusInitieel
Startdatum1 juni 2021
Einddatum31 mei 2023

Zorgprofessionals benoemen toegenomen zorg- en ondersteuningsvragen, hoge werk- administratie- en regeldruk en omgaan met complexe ethische dilemma’s als de voornaamste knelpunten van hun werk. Overtuigingen over wat goed is om te doen in complexe ...
Bekijk project »

StatusInitieel
Startdatum1 juni 2021
Einddatum30 mei 2023

Deze Raak-Publiek aanvraag richt zich op het meer bewust bekwaam maken van de jeugd- en gezinsprofessionals in het handelen volgens pedagogische uitgangspunten. Kinderen worden niet altijd voldoende bij hun behandeling betrokken (recht op ...
Bekijk project »

StatusInitieel
Startdatum1 juni 2021
Einddatum1 juni 2023

Het TOP-programma is een landelijke evidence-based interventie voor zeer vroeggeboren kinderen (...
Bekijk project »

StatusInitieel
Startdatum1 mei 2021
Einddatum31 januari 2022

De veranderingen en uitdagingen in stedelijke kernen in Nederlands zijn talrijk. Doorgaans gaat de meeste aandacht uit naar de economische duurzaamheid van individuele ondernemingen die strijden om hun voortbestaan. Echter, de kracht die ontstaat bij ...
Bekijk project »

StatusInitieel
Startdatum1 mei 2021
Einddatum30 april 2023

ONDERZOEKSVRAAG - Welke aanbevelingen kunnen worden gegeven voor interventies en strategieën vanuit het perspectief van thuiswonende ouderen, mantelzorgers en professionals, ter voorkoming/vermindering van kwetsbaarheid bij thuiswonende ouderen als ...
Bekijk project »

StatusInitieel
Startdatum1 mei 2021
Einddatum30 april 2023

Een grote groep kwetsbare thuiswonende ouderen is voor het behoud van een gezond voedingspatroon afhankelijk van (in)formele zorg en ondersteuning, bijvoorbeeld voor het doen van boodschappen, bereiden van maaltijden en/of hulp met eten en drinken. ...
Bekijk project »

StatusInitieel
Startdatum1 mei 2021
Einddatum30 april 2023

De COVID-19 maatregelen hebben een grote impact op hoe kinderen wereldwijd onderwijs krijgen. Ook Nederlandse kinderen hebben de overstap moeten maken in de eerste lockdown van fysiek naar digitaal onderwijs en vanwege de huidige, tweede lockdown ...
Bekijk project »

StatusInitieel
Startdatum1 mei 2021
Einddatum1 augustus 2022

Dit onderzoeksvoorstel is gericht op de meest kwetsbare jongeren en volwassenen in onze samenleving die afhankelijk zijn van de zorg en woonachtig zijn in verschillende soorten instellingen en gezinshuizen en op de medewerkers van deze instellingen. ...
Bekijk project »

StatusInitieel
Startdatum5 april 2021
Einddatum4 april 2022

Vier jaar geleden is er een succesvolle biologische coating op de markt gebracht dat hout beschermt tegen aantastingen met behulp van de levende oppervlakteschimmel Aureobasidium pullulans. Deze coating kan o.a. hout voor buitentoepassingen tegen ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 april 2021
Einddatum1 juli 2024

Despite the benefits of the widespread deployment of diverse Internet-enabled devices such as IP cameras and smart home appliances - the so-called Internet of Things (IoT) has amplified the attack surface that is being leveraged by cyber criminals. ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 april 2021
Einddatum28 november 2023

The increasing complexity of digital networks on which society depends on renders these networks increasingly vulnerable to attacks. Focusing on physical layer security, we propose to develop single-spatial-mode optical Physical Unclonable Functions (...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 april 2021
Einddatum1 april 2025

The integration of renewable energy resources, controllable devices and energy storage into electricity distribution grids requires Decentralized Energy Management to ensure a stable distribution process. This demands the full integration of ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 april 2021
Einddatum31 maart 2023

Nederland staat voor een enorme uitdaging zich te beschermen tegen de gevolgen van extremer weer door een veranderende klimaat. Door hemelwater in de bodem te infiltreren en daar ondergronds vast te houden kunnen problemen omtrent wateroverlast én ...
Bekijk project »