Zoekresultaten

2201 projecten in projectenbank Regieorgaan SIA

Onderstaande filters beperken de zoekresultaten. Zodra u een filter kiest, ververst de pagina meteen.
StatusLopend
Startdatum1 augustus 2022
Einddatum31 juli 2024

Stress-gerelateerde klachten hebben een grote impact op de gezondheid van mensen. Met name langdurige of intense stress kan tot lichamelijke en psychische gezondheidsklachten leiden. Het beïnvloedt de kwaliteit van leven en draagt bij aan hoge ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 augustus 2022
Einddatum31 juli 2024

Er wordt continu ‘reuzenarbeid’ verricht in het rivierengebied in het teken van hoogwaterbescherming, vaarwegbeheer, natuurontwikkeling en delfstoffenwinning. Bij veel van deze rivierprojecten maakt grondverzet het grootste deel uit. Het is onder ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 augustus 2022
Einddatum30 april 2023

De Mass Customization-Twin (de McTwin) is een proces digital twin voor de ondersteuning van doorlooptijdbeheersing van mass customized productie. Consumenten vragen korte levertijden en bij voorkeur (mass) customized producten. Dit is voor veel Mkb-...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 augustus 2022
Einddatum31 maart 2023

Debby Marchena is blind, en maakt gebruik van een blindenstok als ze over straat gaat. Ze werd op een donkere regenachtige avond aangereden door een automobilist die haar écht niet gezien had. Debby is op zoek gegaan naar instanties die haar zouden ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 augustus 2022
Einddatum31 maart 2023

In the field of product design, a two-sided problem exists. On the one hand, product designers wish to market their products but often face obstacles when attempting to bring these products to the market. On the other hand, for businesses in today’s ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 juli 2022
Einddatum30 juni 2026

Zeespiegelstijging zet de waterveiligheid, economie en ecologie van de kust en deltawateren onder druk. Innovatieve dijkzone concepten zijn noodzakelijk en urgent om de huidige waterveiligheid strategie van het Deltaprogramma te optimaliseren. ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 juli 2022
Einddatum1 mei 2023

De katalytische omzetting van chemische stoffen uit hernieuwbare bronnen, zoals vetzuren uit plantaardige oliën, is een belangrijke stap naar een meer duurzame chemische industrie. Oliezuur (cis-9-octadeceenzuur) is een van de meest voorkomende ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 juli 2022
Einddatum30 juni 2026

Basisscholen van samenwerkingsverbanden RIBA en BLICK op onderwijs en ScholenNetwerk BSI verenigen zich in hun zorgen over problematische vriendschapsdynamieken tussen bovenbouwmeisjes en de negatieve impact op hun emotioneel welzijn en ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 juli 2022
Einddatum30 juni 2026

Devulkanisatie is een innovatieve techniek om autobanden te recyclen. In tegenstelling tot gangbare recyclemethodes blijven de unieke materiaaleigenschappen van het rubber grotendeels behouden. In de afgelopen periode is veel fundamenteel onderzoek ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 juli 2022
Einddatum30 juni 2026

Burgerschapsonderwijs wordt in een polariserende samenleving steeds belangrijker. Een uitdaging is het bespreken van maatschappelijk gepolariseerde vraagstukken, zoals zwarte piet, terrorisme en migratie, en daarmee bij te dragen aan de ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 juli 2022
Einddatum31 augustus 2026

Agricultural/horticultural products account for 9% of Dutch gross domestic product. Yearly expansion of production involves major challenges concerning labour costs and plant health control. For growers, one of the most urgent problems is pest ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 juli 2022
Einddatum30 juni 2026

De toepassing van composiet materialen in de energie, transport en commodity sector heeft bijgedragen tot de reductie van CO2 emissies door minder vervoerd gewicht (vooral belangrijk voor de luchtvaart en wegtransport), lagere energieconsumptie voor ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 juli 2022
Einddatum30 juni 2026

Door veranderingen in landgebruik en klimaat en daarmee samenhangende veranderingen in biotoop, voedselbeschikbaarheid en predatiedruk, blijven de aantallen weidevogels in Nederland dalen, ondanks jarenlange inspanningen om ze te beschermen. Met de ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 juli 2022
Einddatum30 juni 2024

De Nederlandse gezondheidszorg richt zich steeds meer op waardegedreven zorg. Waardegedreven zorg streeft naar betere zorg voor de patiënt, tegen minder kosten. Een belangrijk aspect van waardegedreven zorg is gepersonaliseerde zorg; een behandeling ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 juli 2022
Einddatum30 juni 2023

Zand en andere grove grondstoffen worden steeds schaarser door intensief gebruik in infrastructuur en industrie, terwijl miljarden kubieke meters slib wereldwijd worden uitgebaggerd om vaargeulen en havens operationeel te houden. Vanwege dit ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 juni 2022
Einddatum31 mei 2026

We staan in Nederland voor een belangrijk maatschappelijk vraagstuk. Sinds 2020 laat de COVID-19 pandemie het groeiende tekort aan verpleegkundigen zien en is een vergrootglas gelegd op de problemen in de gezondheidszorg. Verpleegkundigen worden niet ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 juni 2022
Einddatum31 mei 2023

Gemeenten richten openbare ruimtes in met urban sportplekken. Dit zijn plekken in de stadse (urban) omgeving, waarbij de activiteit buiten het traditioneel georganiseerde sportaanbod valt. Dus geen verenigingsporten, maar ongeorganiseerde of anders ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 juni 2022
Einddatum31 mei 2023

In 2017, renowned Prof Kate Raworth from Oxford University and Amsterdam University introduced Doughnut Economics, an economic model to enable humans to thrive within the planetary boundaries and resources. Several private and public actors, ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 juni 2022
Einddatum30 juni 2024

The consortium would like to contribute to structural reduction of post-harvest and food losses and food quality improvement in Kenyan avocado and dairy value chains via the application of technical solutions and tools as well as improved chain ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 juni 2022
Einddatum31 mei 2026

Achtergrond. Zeespiegelstijging vormt wereldwijd een bedreiging voor laaggelegen kustgebieden. Na 2050 treedt mogelijk een versnelling op, maar onduidelijk is wanneer deze versnelling optreedt en hoe groot de versnelling zal zijn. Het landelijk ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 juni 2022
Einddatum31 mei 2026

De sectoren zorg en techniek staan onder invloed van snelle technologische en maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de veranderende kijk op zorg en de Coronacrisis. Dat vraagt om wendbaarheid van (aanstaande) professionals. Daarom zien we in deze ...
Bekijk project »