Zoekresultaten

2819 projecten in projectenbank Regieorgaan SIA

Onderstaande filters beperken de zoekresultaten. Zodra u een filter kiest, ververst de pagina meteen.
StatusLopend
Startdatum3 juni 2024
Einddatum2 juni 2026

Het belang van systeemdenken in het onderwijs wordt breed erkend, vooral vanwege de complexe systemen waarmee leerlingen in vakken zoals biologie, economie en aardrijkskunde te maken krijgen. Het gebruik van computermodellen van dynamische systemen ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum3 juni 2024
Einddatum2 juni 2025

Ontwikkeling van polyesterspecialiteiten met behulp van moleculaire recycling Om de transitie naar een toekomstbestendige plastics economie te faciliteren, is de ontwikkeling van nieuwe polymeren op basis van hernieuwbaar koolstof (biomassa, CO2, ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum3 juni 2024
Einddatum30 mei 2025

The consistent demand for improving products working in a real-time environment is increasing, given the rise in system complexity and urge to constantly optimize the system. One such problem faced by the component supplier is to ensure their product ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum3 juni 2024
Einddatum2 juni 2026

Achtergrond en vraagarticulatie Door klimaatverandering en toenemende vervuiling staat de beschikbaarheid van schoon grondwater en oppervlaktewater steeds meer onder druk. Tegelijkertijd stijgt de vraag naar schoon water, voor drinkwaterproductie, ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum2 juni 2024
Einddatum1 juni 2025

Het KIEM High Tech project ALIGN beoogt de verbetering van fiberoptische gyroscoop (FOG)-productie door het huidige handmatige uitlijnproces van optische fibers en de lichtbron te automatiseren. In de luchtvaart, waar precisie en betrouwbaarheid ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 juni 2024
Einddatum31 mei 2025

VitamineB12 deficiëntie: optimalisatie van diagnostiek en behandeling, voor arts en patiënt. Vitamine B12 deficiëntie is een veelvoorkomende aandoening die doordat het vaak niet op tijd wordt opgemerkt uiteindelijk kan leiden tot ernstige ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 juni 2024
Einddatum31 mei 2026

Het succesvol integreren van eHealth-innovaties, is van vitaal belang voor het verbeteren van de zorgkwaliteit en toegankelijkheid. Thuismeten is een van de innovaties die kan bijdragen aan een efficiëntere zorgverlening en een betere ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 juni 2024
Einddatum31 mei 2026

Duurzaam Gebiedsgericht Werken Het Rijk heeft met het Nationaal Programma Landelijk Gebied kader en doelen gegeven aan de regionale gebiedsaanpakken. Dit moet leiden tot een transitie van het landelijk gebied waarbij water en bodem leidend zijn en ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 juni 2024
Einddatum31 mei 2026

In dit RAAK-mkb project werken penvoerder Hogeschool van Amsterdam, Kennisinstellingen TU Delft en TNO samen met veertien mkb-ondernemers, drie grootbedrijven, drie brancheorganisaties en vier gebouweigenaren aan het onderzoek naar hoogwaardig ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 juni 2024
Einddatum31 mei 2026

Voetproblemen komen frequent voor bij mensen met diabetes mellitus. De verstoorde stofwisseling bij diabetes mellitus kan in de voeten schade aan zenuwen en bloedvaten, en beperkte gewrichtsbeweeglijkheid veroorzaken. Hierdoor ontstaat een afwijkend ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 juni 2024
Einddatum31 mei 2026

Tuinbouw en landbouw maken in de productie gebruik van kunststoffen als een noodzakelijk hulpmiddel om de voedselproductie veilig te stellen, de opbrengst van gewassen en de productie-efficiëntie te verbeteren. Om de transitie van op fossiele naar ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 juni 2024
Einddatum31 mei 2028

In 2007 at Ropecon, a large Finnish roleplaying convention, Emily Care Boss coined the term bleed to refer to emotional transference that sometimes happened to players of roleplaying games. Bleed describes an effect where emotions and attitudes ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 juni 2024
Einddatum31 mei 2025

Omdat netcongestie en gelijktijdigheid van het energiesysteem steeds grotere uitdagingen worden naarmate de adoptie van zonnne- en windenergie toeneemt, zien we in toenemende mate dat de duurzame energie opweksystemen niet tot hun volledige ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 juni 2024
Einddatum30 mei 2025

Vezelversterkte kunststoffen (composieten) worden in veeleisende toepassingen gebruikt, zoals in tanks voor chemicaliën of als lichtgewicht constructie-delen in vliegtuigen. Voor deze toepassingen zijn de composieten optimaal ontworpen en getest, ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 juni 2024
Einddatum1 januari 2025

The drive to reduce the carbon intensity of the energy system has generated much interest in applying carbon-free fuels such as ammonia (NH3) in combustion systems. The high hydrogen density and well-established production processes make NH3 a ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 juni 2024
Einddatum1 juni 2025

Despite the recognized benefits of running for promoting overall health, its widespread adoption faces a significant challenge due to high injury rates. In 2022, runners reported 660,000 injuries, constituting 13% of the total 5.1 million sports-...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 juni 2024
Einddatum31 mei 2025

De arbeidsmarktspanning in Midden-Brabant blijft onverminderd hoog en de aanhoudende personeelstekorten belemmeren de bedrijfsgroei. Midpoint Brabant, de economische ontwikkelingsmaatschappij van Midden-Brabant, heeft in het actieprogramma 2023-2027 ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 juni 2024
Einddatum31 mei 2025

Due to their diverse funding sources, theatres are under increasing pressure to demonstrate impact on society. The Raad voor Cultuur (2023) for example advised the secretary of state to include societal impact as an additional evaluation measure next ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 juni 2024
Einddatum31 mei 2026

Ruimte voor maakbedrijven in Nederlandse steden staat steeds meer onder druk. De primaire focus op woningbouw en kantoren in combinatie met de stijgende vastgoedprijzen drukken de maakindustrie - zeker de kleinere bedrijven - uit de stad. Een ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 juni 2024
Einddatum30 april 2026

Overheidsinformatie, zoals teksten op websites en in brieven van de overheid, is moeilijk te begrijpen voor een grote groep mensen. Overheidscommunicatie moet dus eenvoudiger en beter aansluiten bij de leefwereld van mensen, maar verschillende ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 juni 2024
Einddatum31 mei 2025

Handelingsperspectief voor zorgprofessionals t.b.v. materiaalreductie in de wondzorg aan huis De Gezondheidsraad constateert dat er in de zorg regelmatig sprake is van overmatig gebruik van medische hulpmiddelen en materialen en nauwelijks aandacht ...
Bekijk project »