Zoekresultaten

1868 projecten in projectenbank Regieorgaan SIA

Onderstaande filters beperken de zoekresultaten. Zodra u een filter kiest, ververst de pagina meteen.
StatusLopend
Startdatum13 oktober 2021
Einddatum12 oktober 2022

Psychosocial problems related to social isolation are a growing issue for wellbeing and health and have become a significant societal problem. This is especially relevant for children and adults with chronic illnesses and disabilities, and those ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 oktober 2021
Einddatum28 november 2024

Prompt and timely response to incoming cyber-attacks and incidents is a core requirement for business continuity and safe operations for organizations operating at all levels (commercial, governmental, military). The effectiveness of these measures ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 oktober 2021
Einddatum30 september 2023

Artificiële Intelligentie (AI) speelt een steeds belangrijkere rol in mediaorganisaties bij de automatische creatie, personalisatie, distributie en archivering van mediacontent. Dit gaat gepaard met vragen en bezorgdheid in de maatschappij en de ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 oktober 2021
Einddatum30 september 2023

Gemeentelijk beleid wordt steeds belangrijker om verschillende duurzaamheidsdoelen te vertalen naar concrete actie: wijken gaan van het aardgas af om CO2-besparingen te realiseren, binnensteden vergroenen om klimaatbestendig te worden, etc. Deze ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 oktober 2021
Einddatum1 juli 2022

Cupplement; Koffie voor sporters. Een dagelijks kopje verrijkt in vitamines kan sporters helpen om te voorzien in de extra behoefte van deze vitamines. Uit HU onderzoek blijkt dat koffie uit cups in principe kunnen worden verrijkt met vitamines. ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 oktober 2021
Einddatum30 september 2023

Ontwikkelingssamenwerking is een gebied dat sterk in beweging is. Veranderingen in financiering door de Nederlandse overheid van ontwikkelingssamenwerking (Schulpen et al., 2018) en de opkomst van digitale digitale technologieën en daarmee de toename ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 oktober 2021
Einddatum30 september 2023

The increasing concentration of people in urban environments in an era of globalisation means that social, economic, and environmental resources for living and working are under pressure. Urban communities experience increased stress levels due to ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 oktober 2021
Einddatum30 oktober 2025

In dit traject bundelen NHL Stenden Hogeschool en Wetsus de krachten en gaan een lector Waterslim Waterstof aanstellen, waarmee de realisatie van een grootschalige waterstof-hub in Noord-Nederland, en daarmee de Nederlandse energietransitie, ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 oktober 2021
Einddatum30 september 2022

Goede voeding speelt een belangrijke rol bij het ouder worden: behoud van vitaliteit, voorkomen van complicaties. Bovendien draagt goede voeding bij aan een betere kwaliteit van leven. Juist voor de meest kwetsbare groep ouderen, verpleeghuisbewoners,...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 oktober 2021
Einddatum30 september 2022

Het oog van de meester verwijst naar de perceptuele vaardigheid waarover docenten in het bewegingsonderwijs (moeten) beschikken om nauwkeurig te kunnen observeren hoe leerlingen bewegingsactiviteiten uitvoeren. De vaardigheid is cruciaal voor het ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 oktober 2021
Einddatum30 september 2022

De Nederlands Caribische eilanden Saba en St. Eustatius hebben momenteel een unieke positie in de wereld. Met uitzondering van een aantal op zichzelf staande gevallen in 2020 zijn de eilanden Covid-19 vrij. Er zijn dan ook geen beperkingen, met ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 oktober 2021
Einddatum30 september 2022

DurableCASE-Impuls richt zich op de nodige praktische voortgang in RAAK-PRO project DurableCASE. In DurableCASE werken marktpartijen en kennisinstellingen samen aan de ontwikkeling van robuuste coöperativiteit van robotica in de agrifood sector met ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 oktober 2021
Einddatum30 september 2022

Along with the rapidly growing number of disabled people participating in competitive sports, there is an increased need for (para)medical support in disability sports. Disabled athletes experience differences in body composition, metabolism, ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 oktober 2021
Einddatum30 september 2022

Resultaten van fysiotherapie worden mede bepaald door verwachtingen die patiënten hebben. Positieve verwachtingen kunnen een gunstige invloed op het behandelresultaat hebben (placebo-effecten) en negatieve verwachtingen een ongunstige invloed (...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 oktober 2021
Einddatum30 september 2022

De RAAK Impuls 2020 wordt aangevraagd voor het RAAK-Publiek project 'voorkomen achterstanden motoriek op school" (VAMOS RAAK.PUB05.040). In VAMOS stond het meten van de effectiviteit van twee motorische interventies op school centraal. Om ernstige ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 oktober 2021
Einddatum30 september 2022

The RAAK Pro MARS4Earth project focuses on the question of whether it is possible to develop a prototype of a modular and autonomous aerial manipulator (drone + robot arm) that can physically interact with a realistic outdoor environment, and what ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 oktober 2021
Einddatum30 september 2022

Door de transitie naar een biobased en circulaire economie neemt de behoefte aan biomassa als bron van grondstoffen en chemicaliën toe. De teelt van vezelhennep staat daarom opnieuw in de belangstelling vanwege de veelzijdigheid van het gewas. De ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 oktober 2021
Einddatum30 september 2022

CHECK DE TEST Genetische zelftesten of Direct-to-consumer genetische testen (DTC-GT) verschaffen consumenten toegang tot genetische gegevens zonder tussenkomst van een arts en kunnen rekenen op een groeiende belangstelling. De testen variëren van ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 oktober 2021
Einddatum30 september 2022

Ruimte voor landbouw- en voedseltransitie Transitie naar een vol-houdbaar food-agro complex is een zaak van vernieuwers én van de gevestigde orde. In de ontmoeting tussen die twee ligt de ruimte voor transitie. Maar hoe breng je die in kaart? En hoe ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 oktober 2021
Einddatum30 september 2022

Nederland is een waterland. Schoon oppervlaktewater is belangrijk voor natuur, landbouw en voedsel- en drinkwaterproductie. Het is cruciaal om verstoringen daarvan goed te kunnen meten en begrijpen. Hoe eerder een verstoring van het aquatisch ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 oktober 2021
Einddatum30 september 2022

Precision Food Safety Sleuteltechnologieën stellen ons in staat om steeds doelgerichter te handelen. Voedselveiligheid is een belangrijk gebied waar deze technologieën een rol kunnen spelen. Een voorbeeld is de inzet van nieuwe DNA-technieken om de ...
Bekijk project »