Zoekresultaten

2368 projecten in projectenbank Regieorgaan SIA

Onderstaande filters beperken de zoekresultaten. Zodra u een filter kiest, ververst de pagina meteen.
StatusLopend
Startdatum6 maart 2023
Einddatum29 februari 2024

Every organisation needs to have organised Company Emergency Response (CER) staff. The training of CER must combine knowledge acquisition with knowledge application in performing physical procedures and demonstrating skills. However, current ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 maart 2023
Einddatum30 september 2023

Virtual Reality (VR) is een technologie die mensen een 360-graden virtuele wereld kan laten ervaren, zonder directe blootstelling. Zo is elke situatie in de medische wereld te simuleren. Bijvoorbeeld om te ervaren wat het inhoudt om een MRI scan te ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 maart 2023
Einddatum29 februari 2024

De gemeenten Venlo en Venray hebben samen met 6 andere gemeenten in Noord-Limburg de ambitie om gezondheid prominent op de kaart te zetten. Beide gemeenten verschillen in verstedelijkingsgraad; Venlo kan omschreven worden als een ‘stedelijke gemeente’...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 maart 2023
Einddatum29 februari 2024

Buitenspelen is essentieel voor het gezond opgroeien en ontwikkelen van kinderen. Het is goed voor hun sociale, emotionele, fysieke, motorische en cognitieve ontwikkeling. Een beweegvriendelijke omgeving met (grotere) speeltuinen en (kleinere) ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 maart 2023
Einddatum29 februari 2024

Wageningen wordt vanwege haar geschiedenis in de Tweede Wereldoorlog ook wel de ‘Stad van de vrijheid’ genoemd, wat er mogelijk toe bijdraagt dat de gemeente erg ruimhartig is met het opvangen van vluchtelingen. De stad ligt in een typisch Nederlands ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 maart 2023
Einddatum28 februari 2027

GROUNDED bundelt kennis op gebied van sensoring, analyse, visualisatie en interpretatie van data over onze leefomgeving: het aardoppervlak waarop we leven, wonen en werken én de bodem daaronder. Die bodem geeft houvast voor steden en dorpen, is ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 maart 2023
Einddatum28 februari 2027

Creating Cultures of Care beoogt vanuit een kunstenaarsperspectief en ontwerpende aanpak nieuwe handelingen, praktijken en scenario’s te ontwikkelen binnen zorg- en welzijnscontexten. Dit doen we door kennis uit transdisciplinaire co-creatieve (...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 maart 2023
Einddatum28 februari 2025

Kwetsbare thuiswonende ouderen met een acute zorgvraag worden regelmatig opgenomen in het ziekenhuis. Het voorkómen van een onnodige acute opname is belangrijk. Een acute opname leidt namelijk vaak tot negatieve uitkomsten voor ouderen, zoals het ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 maart 2023
Einddatum28 februari 2025

De doelstelling van de gymles op het voortgezet onderwijs is dat jongeren deelname bekwaam worden gemaakt om nu en in de toekomst deel te nemen aan een beweegcultuur. Welke beweegcultuur (bijv. sportvereniging, sportschool of bewegen in de openbare ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 maart 2023
Einddatum28 februari 2024

“Als brede euregionale, multisectorale hogeschool bieden we onze studenten, onze medewerkers en het werkveld, de juiste bagage om het verschil te kunnen maken in de wereld van vandaag én morgen.” (Koersbeeld HAN 2022-2028, p. 27). Deze visie uit het ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 maart 2023
Einddatum29 februari 2024

In recent years, ArtEZ has worked on a broadly supported strategic research agenda on the themes New Ecologies of Matter (ecological challenges), Social Equity (social-societal issues), (Un)Learning Practices (educational innovations) and (Non)...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 maart 2023
Einddatum18 februari 2024

In Zuidwest Drenthe hebben 36 agrariërs zich verenigd om gedurende drie jaar natuurinclusieve landbouw (NIL) acties te ondernemen op hun bedrijven. Dit zijn diverse acties; bloemrijke akkers, ecologisch waterbeheer, regeneratieve landbouw, etc. ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 maart 2023
Einddatum1 maart 2024

Door klimaatverandering ontstaan steeds meer uitdagingen op het gebied van waterhuishouding (bijvoorbeeld voor opvang, retentie en weer beschikbaar stellen van water). Om deze uitdagingen te lijf te gaan wordt ook gekeken naar de rol van groendaken ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 maart 2023
Einddatum1 maart 2024

De vraag naar het realiseren van de korte keten van voedselproductie is groot. Veel bedrijven zien hier het nut en de noodzaak van in, maar hebben nog wel uitdagingen in het kader van voedselhoudbaarheid en voedselveiligheid. Want hoe werkt het als ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 maart 2023
Einddatum28 februari 2025

Door de jaren heen heeft Nederland een grote intensieve veestapel verkregen. Hierdoor is er al decennia lang sprake van een fors volume aan mestoverschot, vanwege steeds stringentere wetgeving in de gebruikmaking van de mineralen in mest in de land- ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum13 februari 2023
Einddatum1 november 2023

The latest IPCC Report (2022) provided by the UN shows us that, to guarantee a safe future for upcoming generations, we must change how we lead our lives on several levels. However, the increasing urgency to act and behave in a way that is not ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum6 februari 2023
Einddatum5 februari 2024

In vele industrieën zoals in de scheepsbouw, luchtvaart en infrastructuur worden metaalsoorten veelvuldig toegepast omdat het een sterk en gemakkelijk te verwerken materiaal is. Nadelig is dat het materiaal bij buitentoepassing corrodeert. Daarom ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 februari 2023
Einddatum31 januari 2025

Een voedingspatroon met voldoende eiwit is belangrijk voor het behoud van spiermassa, spierkracht en zelfredzaamheid bij 65-plussers. Het is bekend dat veel 65-plussers niet voldoende eiwit consumeren, en dat zij zich daar vaak niet van bewust zijn. ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 februari 2023
Einddatum31 januari 2025

In Nederland zijn er zo’n 451.900 mensen die lijden aan de gevolgen van een beroerte. Na een beroerte heeft 80% van de patiënten te maken heeft met een verminderde arm-hand vaardigheid. Deze groep is gebaat bij een revalidatietool die zelfstandig ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 februari 2023
Einddatum14 november 2023

Structural and functional knowledge of proteins, which are essential in biological processes, is fundamental for our understanding of the Chemistry of Life. Structural biology - the field that studies the structure and function of proteins – has seen ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 februari 2023
Einddatum31 januari 2025

Er bestaat vanuit de landbouw een grote behoefte aan organische bodemverbeteraars die kunnen bijdragen aan de verbetering van de bodemstructuur, onder andere om de droogtegevoeligheid te verbeteren en daarnaast bij te dragen aan de opbouw of ...
Bekijk project »