Zoekresultaten

2024 projecten in projectenbank Regieorgaan SIA

Onderstaande filters beperken de zoekresultaten. Zodra u een filter kiest, ververst de pagina meteen.
StatusLopend
Startdatum15 januari 2022
Einddatum14 januari 2023

Door middel van eHealth, de toepassing van digitale informatie en communicatie in de gezondheidszorg (bijvoorbeeld beeldschermcommunicatie/-monitoring op afstand), kan verandering in beweeggedrag bij cliënten teweeg worden gebracht en kan ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum10 januari 2022
Einddatum22 december 2023

Sinds de corona reset wordt in de culturele en creatieve sector volop geïnnoveerd om tijdelijke sluitingen en financiële verliezen te compenseren. Aanbieders van hoogwaardige culturele programma’s, zoals presentatie-instellingen en zelforganiserende ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum10 januari 2022
Einddatum9 januari 2023

Het belang van robots in het onderwijs groeit. Robots dragen bij aan leerondersteuning, werkdrukvermindering en bereiden kinderen voor op een samenleving waarin robots een steeds grotere rol spelen. Toch lijkt grootschalige adoptie uit te blijven. Na ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 januari 2022
Einddatum31 december 2023

This proposal aims to explore a radically different path towards a more sustainable fashion future through technology. Most research on fashion and technology focuses on high tech innovation and, as a result, overlooks knowledge that is already ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 januari 2022
Einddatum31 december 2023

The increasing concentration of people in urban environments in an era of globalisation means that social, economic, and environmental resources for living and working are under pressure. Urban communities experience increased stress levels due to ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 januari 2022
Einddatum31 december 2025

Het lectoraat ‘Klimaatrobuuste landschappen: verbinden van landbouw en natuur ‘ zal onderzoek doen naar de bijdrage van andere vormen van landbouw aan het verbeteren van waterkwaliteit en biodiversiteit door een koppeling met de natuur te maken. De ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 januari 2022
Einddatum31 december 2025

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en de hogeschool Saxion hebben beide de ambitie om met onderwijs en praktijkgericht onderzoek bij te dragen aan de energietransitie in Oost-Nederland. Saxion heeft dit geformuleerd in haar zwaartepunt Smart ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 januari 2022
Einddatum31 december 2025

In ‘Verbeelding in Transities’ werken negen onderzoeksgroepen van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, de Gerrit Rietveld Academie, Hogeschool Inholland en de Hogeschool van Amsterdam samen als SPRONG-groep. Ze ontwikkelen in acht jaar met ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 januari 2022
Einddatum31 december 2025

Een belangrijke opdracht binnen het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid is het innoveren in de zorg om hiermee een bijdrage te leveren aan vitaal functionerende burgers in een gezonde economie. In het voorgestelde programma worden ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 januari 2022
Einddatum31 december 2025

De maatschappelijke uitdaging: Goederenvervoercorridors zijn cruciaal voor de Nederlandse economie, tegelijkertijd vormt verduurzaming van de corridors een steeds grotere uitdaging. De onderzoeksgroep Greening Corridors doet onderzoek naar de ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 januari 2022
Einddatum31 december 2025

Om de Nederlands klimaat- (95% minder CO2-uitstoot ten opzichte van 1990) en circulaire doelstellingen (Nederland volledig circulair in 2050) te halen moet de chemische sector in de komende decennia sterk verduurzamen. Chemische processen moeten ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 januari 2022
Einddatum31 december 2025

Nederland wil in 2050 circulair zijn. Dat vraagt een ongekende transitie in de wijze waarop onze samenleving onderneemt, samenwerkt, denkt en doet. Stedelijke regio’s zijn de geijkte plek om een transitie naar een circulaire economie in gang te ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 januari 2022
Einddatum31 december 2022

Zuyd Hogeschool werkt met de partners van CDKM>Maastricht sinds 2019 aan versterking van de vitaliteit en toekomstbestendigheid van Maastrichtse wijken. Zuyd wil deze samenwerking opschalen van de lokale samenwerking naar een meer regionale ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 januari 2022
Einddatum31 december 2022

De gemeente Deventer en Hogeschool Saxion hebben in 2018 een strategische samenwerkingsovereenkomst getekend voor een periode van 4 jaar. Met dit voorstel worden de gezamenlijke ambities verder verdiept. Om maximale waarde te leveren aan studenten, ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 januari 2022
Einddatum31 december 2022

‘Leren met de Stad’ (LmdS) is een unieke samenwerking tussen hogeschool, universiteit en gemeente Leiden. Het is de Leidse invulling van de City Deal Kennis Maken, waarin de partners sinds 2019 samenwerken aan een kennisinfrastructuur die actuele ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 januari 2022
Einddatum31 december 2022

De TU Delft neemt sinds 2017 deel aan de City Deal kennismaken (CDKM) Delft. Hiermee verweven is de pijler van het convenant van 2016 tussen de TU Delft en de gemeente Delft die gaat over “de verbinding van de Universitaire gemeenschap, stad en ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 januari 2022
Einddatum31 december 2022

De CDKM-aanpak heeft de afgelopen jaren bijgedragen aan een betere relatie en nauwere samenwerking tussen de stad Wageningen en de Wageningen Universiteit & Research (WUR). In deze nieuwe fase willen we deze samenwerking versterken en uitbreiden, om ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 januari 2022
Einddatum31 december 2023

MKB-bedrijven op het gebied van architectuur, gebiedsontwikkeling, ontwerp, digital design en technologie-ontwikkeling zien een nieuwe ‘markt’ ontstaan in de toenemende interesse voor de stedelijke commons. Dat zijn lokale gemeenschappen waarin ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 januari 2022
Einddatum31 december 2022

Vanuit de Participatiewet zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle mensen die kunnen werken maar daarbij wel ondersteuning nodig hebben. Van gemeenten wordt verwacht dat zij deze groeiende doelgroep ondersteuning biedt zodat zij aan de slag gaan. ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 januari 2022
Einddatum31 december 2022

Sinds de Coronacrisis is nog sterker dan voorheen duidelijk hoezeer ouderen in zorginstellingen behoefte hebben aan persoonsgerichte zorg. Daarnaast is zorg aan ouderen met dementie per definitie complex. Wanneer psychosociale behoeften niet worden ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 januari 2022
Einddatum31 december 2022

In dit project doet Inholland samen met Nova College, MeerWaarde, Plangroep en de gemeente Haarlemmermeer verkennend participatief actieonderzoek naar een nieuwe preventieve werkwijze gericht op het bespreekbaar maken van schulden en stress onder ...
Bekijk project »