Zoekresultaten

1779 projecten in projectenbank Regieorgaan SIA

StatusLopend
Startdatum8 juli 2021
Einddatum7 juli 2023

Mensen die niet zelfstandig kunnen leven, zoals ouderen en mensen met een ernstige psychische aandoening, hebben vaak intensieve en langdurige zorg nodig, waaronder thuisverpleging en begeleid wonen. Voor deze zorgafhankelijke mensen is het lastig om ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum8 juli 2021
Einddatum7 juli 2023

Bij erfgoed horen emoties. Maar wanneer deze emoties schadelijk blijken te zijn en voor (meer) polarisatie in de samenleving zorgen, wordt het tijd om te kijken of in de omgang met erfgoed veranderingen aangebracht kunnen worden. Hierin kan de ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum8 juli 2021
Einddatum7 juli 2023

In de ontwikkeling van voedingsmiddelen draait alles om smaak. Eten moeten vooral lekker zijn, toch? Om smaak en andere producteigenschappen in kaart te brengen wordt sensorisch onderzoek (SO) uitgevoerd. In de praktijk gebeurt dit vaak onder ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum8 juli 2021
Einddatum7 juli 2023

In Nederland redden veel jongeren het niet zelfstandig een plek in de samenleving te krijgen: passend onderwijs te volgen, een baan te vinden en gezond te leven met mensen om hen heen. De sociale kwaliteit staat voor hen onder druk. Het gaat om ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum8 juli 2021
Einddatum7 juli 2023

SAMEN ONDERMIJNING AANPAKKEN IN DE BUURT Communicatie als sleutel voor participatie Ondermijning is een probleem waar gemeenten en hun partners maar moeilijk grip op krijgen. Georganiseerde misdaad heeft aanzienlijke invloed op de directe ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum8 juli 2021
Einddatum7 juli 2023

Business relations between Brainport organisations and their partners based in China have been growing rapidly. This postdoc project explores the Sino-Dutch corporate communicative strategies in the intercultural and geo-political context. Adopting ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum8 juli 2021
Einddatum7 juli 2023

“Hoe krijgen we onze mensen mee?” is de meest gestelde vraag aan onze onderzoeksgroep, met name door mkb’ers die aansluiten bij de vierde industriële revolutie. Een terechte vraag, want HRM is de discipline die beleid, systemen en praktijken ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum8 juli 2021
Einddatum7 juli 2023

Introduction The research group Biobased Resources & Energy (BRE) of Avans focusses on recovery of valuable building blocks from low-value solid and liquid residual streams from agriculture, households and industries. For the valorisation of these ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum8 juli 2021
Einddatum7 juli 2023

Het 'Samen opleiden en professionaliseren' door lerarenopleidingen en onderwijspraktijk moet bijdragen aan een duurzame impuls voor het terugdringen van het lerarentekort en het verhogen van de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep (PO-Raad, VO-...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum8 juli 2021
Einddatum7 juli 2023

Design Thinking wordt gezien als passende werkwijze om HBO studenten op hun toekomst voor te bereiden. Het is een recente benadering voor het interdisciplinair oplossen van ‘wicked problems’. Vooral co-design geniet populariteit vanwege het ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 juli 2021
Einddatum30 juni 2023

In het regeerakkoord uit 2017 wordt gesteld dat uiterlijk vanaf 2021 meer dan 30.000 woningen in Nederland per jaar aardgasvrij moeten worden gemaakt. Op dit moment heerst er echter veel onduidelijkheid over hoe de warmtevraag gasloos kan worden ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 juli 2021
Einddatum30 juni 2023

De Verenigde Naties heeft als streefdoel vastgesteld om voedselverspilling te halveren in het jaar 2030 ten opzichte van 2015. Als lid van de Europese Unie heeft Nederland zich verbonden aan het realiseren van dit streefdoel. Bedrijven in de ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 juli 2021
Einddatum1 februari 2022

An important line of research within the Center of Expertise HAN BioCentre is the development of the nematode Caenorhabditis elegans as an animal testing replacement organism. In the context of this, us and our partners in the research line Elegant! (...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 juli 2021
Einddatum30 april 2022

Het Top-up SherLOK project sluit aan bij het project SherLOK: Profilering van personen door forensische analyse en imaging van haar (afgekort SherLOK). In het SherLOK project is een markerset ontwikkeld die de levensstijl van personen in beeld brengt ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 juli 2021
Einddatum31 augustus 2021

Het gebruik van E-Health in de gezondheidszorg neemt een steeds prominentere rol in. Zeker ook onder de COVID 19 omstandigheden blijkt E-Health een nuttige bijdrage aan het zorgproces te kunnen leveren. Voor chronische pijn patienten die behandeld ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 juli 2021
Einddatum31 december 2021

Het RAAK-mkb onderzoeksproject 'Praktische Predictie: de ontwikkeling van een Clinical Decision Support Tool voor fysiotherapie bij de lage rugpijn' heeft zich gericht op het ontdekken van de persoonskenmerken (onder meer ernst en type van rugpijn, ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 juli 2021
Einddatum30 juni 2022

This top-up project is related to the on-going RAAK MKB-project SafeGo (Seismic Monitoring, Design And Strengthening For thE GrOningen Region) . SafeGo combines knowledge of SMEs in the earthquake region of Groningen with innovative solutions and ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 juli 2021
Einddatum31 december 2021

MKB Game changers: data driven redesign van zorg-games (RAAK.MKB06.002) onderzocht hoe zorg-games voor jonge kinderen op een datagedreven manier het engagement van hun spelers kon verhogen. Dat is belangrijk omdat de games ingezet worden door ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 juni 2021
Einddatum1 juni 2023

Het TOP-programma is een landelijke evidence-based interventie voor zeer vroeggeboren kinderen (...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 juni 2021
Einddatum31 mei 2023

De verplichting in de Binnenvaart om haar emissies te reduceren leidt tot grote uitdagingen in de sector, omdat nieuwe technologie in bestaande schepen tot problemen leidt en vaak een te grote investering vraagt. VIV, de branchevereniging van inbouw-,...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 juni 2021
Einddatum31 augustus 2023

MKB-fysiotherapeuten brengen tijdens het eerste consult de cliënt in kaart en bouwen een relatie op met de cliënt. Voor mensen met een chronische aandoening is deze cliënt-therapeut relatie belangrijk omdat deze voorspellend is voor therapietrouw, ...
Bekijk project »