Zoekresultaten

1868 projecten in projectenbank Regieorgaan SIA

Onderstaande filters beperken de zoekresultaten. Zodra u een filter kiest, ververst de pagina meteen.
StatusLopend
Startdatum1 oktober 2021
Einddatum30 september 2022

Systeemdenken is een belangrijke vaardigheid voor het begrijpen en oplossen van problemen m.b.t. complexe systemen. Echter, systeemdenken wordt niet structureel onderwezen in het voortgezet onderwijs en het is bekend dat leerlingen een dergelijke ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 oktober 2021
Einddatum30 september 2022

De energietransitie is één van de grootste communicatie-uitdagingen van de komende decennia. Bij de energietransitie zijn verschillende belanghebbenden (stakeholders) met soms tegenstrijdige belangen, zoals overheid, organisaties en burgers. Om de ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 oktober 2021
Einddatum30 september 2022

De tentdoeken die gebruikt worden voor overkappingen en podia op evenementen en festivals zijn gemaakt van katoen of van uit aardolie geproduceerde kunststoffen zoals polyethyleen, polyester en nylon. Vaak bestaat tentdoek uit een geweven tussenlaag ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 oktober 2021
Einddatum30 september 2022

Inclusieve cultuurparticipatie is voor mensen met een cognitieve beperking niet vanzelfsprekend, terwijl het wel een wezenlijke bijdrage kan leveren aan hun welzijn en deelname in de samenleving. Er zijn steeds meer artistiek ondernemers die zich ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 oktober 2021
Einddatum30 september 2022

De textielindustrie heeft een enorme negatieve impact op mens en omgeving. Textielketens zijn voornamelijk lineair georganiseerd en maken bij winning van grondstoffen, productie en verwerking van garens, textiel en kleding gebruik van grote ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 oktober 2021
Einddatum30 september 2022

Vanuit de Creatieve Industrie en in het bijzonder Schoots Architecten en IJsfontein is er een toenemende behoefte aan ontwerprichtlijnen voor stress-reducerende werkruimten. Deze inzichten moeten gestoeld zijn op ruimtelijke interventies en ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 oktober 2021
Einddatum30 september 2022

Goed slapen is van belang voor de gezondheid, de alertheid en stressreductie van mensen. Echter kampen veel mensen met slaapproblemen, waarbij chronisch slecht slapen kan leiden tot o.a. cognitieve problemen (depressie en dementie) en het heeft een ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 oktober 2021
Einddatum31 juli 2022

Jonge ontwerpers kunnen een belangrijke rol spelen in de omslag naar een circulaire economie. Juist daar ontstaan experimenten met biobased - en restmaterialen. Deze potentieel interessante materiaal- en techniekideeën sterven echter een stille dood ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 oktober 2021
Einddatum31 augustus 2022

Het basisonderwijs staat voor de lastige opgave om kinderen meer te laten bewegen zonder dat dat ten koste gaat van de kernvakken als rekenen en taal. Er is wel een ontwikkeling die kansen biedt: bewegend leren. Dit combineert bewegingsoefeningen met ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 oktober 2021
Einddatum30 september 2022

Een taboe is iets dat wordt beschouwd als ongepast om te gebruiken, te doen of over te spreken. Hoewel taboes sociaal wenselijk of zelfs noodzakelijk kunnen zijn, veroorzaken ze soms ook fysieke of mentale problemen. Bijvoorbeeld omdat mensen anderen ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 oktober 2021
Einddatum30 september 2022

Nederland kent ongeveer 220.000 bedrijfsongevallen per jaar (met 60 mensen die overlijden). Vandaar dat elke werkgever verplicht is om bedrijfshulpverlening (BHV) te organiseren, waaronder BHV-trainingen. Desondanks brengt slechts een-derde van alle ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 oktober 2021
Einddatum30 september 2022

In the Dutch National Environmental Vision the societal challenge of building sustainable 1 million homes by 2035, is associated to the energy and mobility transitions. New living and working locations are mapped on existing urbanized sites - mainly ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 oktober 2021
Einddatum30 september 2022

Mensen die anders om willen gaan met materialen binnen (mkb)bedrijven en ontwerpers die ervaring hebben met ‘repurpose’ hebben behoefte aan een integrale ontwerpende methode die helpt om efficiënt en succes vol repurpose producten te ontwikkelen. ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 oktober 2021
Einddatum30 september 2022

De textiel afvalberg groeit gestaag; aan de ene kant wordt er meer geproduceerd, geconsumeerd en afgedankt; aan de andere kant wordt er niet genoeg hergebruikt. Dit vraagt om oplossingen op meerdere niveaus, zowel technische oplossingen als ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 oktober 2021
Einddatum30 september 2022

The growing use of digital media has led to a society with plenty of new opportunities for knowledge exchange, communication and entertainment, but also less desirable effects like fake news or cybercrime. Several studies, however, have shown that ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 oktober 2021
Einddatum30 september 2022

Het doel van serious games is anders dan puur entertainment. Door gebruik te maken van gamificationelementen is het idee om gebruikers op een leuke en uitdagende manier nieuwe vaardigheden te leren of aan te zetten tot gedragsverandering. In veel ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 oktober 2021
Einddatum30 september 2022

Voor zorgprofessionals die met kinderen met overgewicht werken, zoals kinderdiëtisten en -fysiotherapeuten, is het moeilijk om optimale ondersteuning te bieden aan deze kinderen en hun ouders. Dit heeft te maken met de multifactoriële aard van ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 oktober 2021
Einddatum30 september 2022

In summer 2020, part of a quay wall in Amsterdam collapsed, and in 2010, construction for a parking lot in Amsterdam was hindered by old sewage lines. New sustainable electric systems are being built on top of the foundations of old windmills, in ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 oktober 2021
Einddatum30 september 2022

Mondkapjes, of mondmaskers, zijn door de SARS-COV-2 pandemie niet meer uit het straatbeeld weg te denken. De kwaliteit en comfort van de pasvorm van medische en niet-medische mondmaskers wordt bepaald door hoe goed het mondmasker overeenkomt met de ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 oktober 2021
Einddatum30 september 2022

Met toepassing van ICT-innovaties in combinatie met real-time 5D Big Data verstevigt de creatieve industrie haar innovatiekracht. Hiermee genereert zij impact bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, die aansluiten bij de Duurzame ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum15 september 2021
Einddatum14 september 2023

In dit project ontwikkelen we Herstelcirkel ++, een gezondheidscoöperatie voor mensen met (risico op) leefstijlgerelateerde aandoeningen (o.a. diabetes). Coöperatie definiëren wij open als een (maatschappelijke) onderneming of autonome organisatie ...
Bekijk project »