Zoekresultaten

1800 projecten in projectenbank Regieorgaan SIA

StatusLopend
Startdatum1 april 2021
Einddatum31 maart 2023

In dit onderzoek ontwikkelen we een handreiking over begeleiding van en samenwerking rondom Entree-leerlingen (mbo-1) tijdens hun overgang van school naar werk. Om deze handreiking is gevraagd door begeleiders van regionale opleidingscentra voor mbo-...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 april 2021
Einddatum30 maart 2022

Maar liefst 70% van alle mensen met dementie heeft de ziekte van Alzheimer. Patiënten met Alzheimer begrijpen steeds minder van de wereld om zich heen, waardoor de omgeving geneigd is om steeds minder met hen te communiceren. Dit heeft een negatief ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 april 2021
Einddatum30 juni 2021

Veel mensen overleden aan COVID-19 met ernstige symptomen en zonder nabijheid van geliefden. Naasten konden patiënten niet bijstaan aan het einde van het leven. Ook zorgverleners in verpleeghuizen en ziekenhuizen ervaren het verlenen van zorg in deze ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 april 2021
Einddatum30 juni 2021

Wat zijn de effecten wanneer men altijd 1,5 meter afstand van ‘de ander’ moet bewaren? Wat betekent dat voor de manier waarop mensen zich tot elkaar verhouden? Hoe beïnvloed dat een wijk of een buurt? En wat betekent dat dan voor mensen zelf? Het ...
Bekijk project »

StatusInitieel
Startdatum1 april 2021
Einddatum31 maart 2022

De producerende industrie van organische teeltsubstraten zoekt naar manieren om haar productieproces te verduurzamen. In 2025 wil de industrie 25% van het veen in teeltsubstraten vervangen met duurzame alternatieven. Gestabiliseerde en ontzoute ...
Bekijk project »

StatusInitieel
Startdatum1 april 2021
Einddatum31 januari 2022

In het project 'Circular Material Testing for 3DP' (CMT) willen partners HB3D en Bambooder samen met de Hogeschool van Amsterdam (HvA) de geschiktheid beoordelen van verschillende circulaire materialen voor 3D-printen (3DP) met industriële robots, om ...
Bekijk project »

StatusInitieel
Startdatum1 april 2021
Einddatum31 maart 2022

Micro and macro algae are a rich source of lipids, proteins and carbohydrates, but also of secondary metabolites like phytosterols. Phytosterols have important health effects such as prevention of cardiovascular diseases. Global phytosterol market ...
Bekijk project »

StatusInitieel
Startdatum1 april 2021
Einddatum31 maart 2022

Wet- en regelgeving vormt een van de belangrijkste barrières in de transitie naar een circulaire economie. Dit wordt op zowel nationaal als regionaal niveau onderkend. Tot op heden is er binnen Noord-Nederland nog geen platform of ander ...
Bekijk project »

StatusInitieel
Startdatum1 april 2021
Einddatum31 maart 2022

Lignine is één van de biomoleculen die in de belangstelling staat als biobased grondstof door zijn hoge mate van beschikbaarheid in organisch materiaal en zijn aromatische karakter. Het vinden van geschikte toepassingen voor lignine is tot op heden ...
Bekijk project »

StatusInitieel
Startdatum1 april 2021
Einddatum31 maart 2022

Verduurzaming van de land- en tuinbouw is een actueel thema. In de zoektocht naar een economische en milieuvriendelijke manier om landbouwchemicaliën te verspreiden op het veld, zijn zaadcoatings populair. Landbouwchemicaliën zijn essentieel ter ...
Bekijk project »

StatusInitieel
Startdatum1 april 2021
Einddatum1 oktober 2021

Witte LED lampen veroveren de verlichtingsmarkt. De meest gebruikte combinatie is een blauwe LED met de fosfor YAG:Ce3+ die een deel van het blauwe licht omzet in geel licht. Dit geeft efficiënt, maar onaangenaam ‘koel’ wit licht. Toevoeging van een ...
Bekijk project »

StatusInitieel
Startdatum1 april 2021
Einddatum31 maart 2023

Mkb multi-brand fashion retailers zijn winkeliers die kleding van diverse merken onder één dak (en website) verkopen. Deze retailers hebben een belangrijke regionale functie: ze zorgen voor een uniek winkelaanbod en consumenten waarderen hen veel ...
Bekijk project »

StatusInitieel
Startdatum1 april 2021
Einddatum31 maart 2023

Nederland wil in 2050 volledig circulair zijn. Hiervoor zijn meer initiatieven nodig voor het sluiten van kringlopen, het produceren van gerecyclede grondstoffen en het zo hoog mogelijk en meervoudig verwaarden van biomassa. De glastuinbouw sector ...
Bekijk project »

StatusInitieel
Startdatum1 april 2021
Einddatum31 maart 2023

Het doel van dit project is het slimmer scoren in de fysiotherapeutische zorg door gebruik te maken van PROMIS Computer Adaptive Testing. De verschuiving van acute naar chronische zorg, de toename van evidence based handelen, het (h)erkennen van het ...
Bekijk project »

StatusInitieel
Startdatum1 april 2021
Einddatum31 maart 2023

MSEs have encountered limitations while pushing the limits of catheter tip sensors performance. The limitations summarized: - sensors are not immune to electrical signal noise, cross talk, and EM fields; - sensors are not immune to high magnetic ...
Bekijk project »

StatusInitieel
Startdatum1 april 2021
Einddatum31 maart 2023

Dit project draagt bij aan de doelstellingen van de Europese Green Deal. De kunststoffen recyclingindustrie heeft nog een lange weg te gaan om volledig circulair te worden. Op tal van aspecten bestaan vele uiteenlopende deelproblemen. Gebruikte ...
Bekijk project »

StatusInitieel
Startdatum1 april 2021
Einddatum31 maart 2023

Zowel bij ondernemers als onder kunstenaars zien we steeds meer initiatieven gericht op de ontwikkeling van een ‘volhoudbare’ economie. Partijen uit deze domeinen zoeken manieren om een generatieve economie te bewerkstelligen die – anders dan een ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum31 maart 2021
Einddatum28 maart 2025

Today, embedded devices such as banking/transportation cards, car keys, and mobile phones use cryptographic techniques to protect personal information and communication. Such devices are increasingly becoming the targets of attacks trying to capture ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 maart 2021
Einddatum28 februari 2023

Gemeenten willen weten hoe zij ervoor kunnen zorgen dat huishoudens blijvend hun afval scheiden in diverse fracties zoals papier, gft en plastic. Het gaat daarbij zowel om het verhogen van de hoeveelheid afval die gescheiden wordt, als het verlagen ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 maart 2021
Einddatum28 februari 2023

Het project KIM-Kunstmatige Intelligentie voor MBB’ers richt zich op de handelingsverlegenheid van Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundigen (MBB’ers) ten aanzien van Kunstmatige Intelligentie (Artificial Intelligence of AI). AI heeft de ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 maart 2021
Einddatum1 maart 2023

De Noordelijke provincies staan als gevolg van onder andere selectieve bevolkingskrimp, de noodzaak van verduurzaming van de woningvoorraad en de door aardbevingen veroorzaakte schade de komende jaren voor een grote ruimtelijke planningsopgave. ...
Bekijk project »