Zoekresultaten

2668 projecten in projectenbank Regieorgaan SIA

Onderstaande filters beperken de zoekresultaten. Zodra u een filter kiest, ververst de pagina meteen.
StatusLopend
Startdatum1 november 2023
Einddatum31 oktober 2027

In de komende decennia zullen batterijen (vooral Li-ion) veelvuldig ingezet worden voor de opslag van elektrische energie. De belangrijkste toepassing zal die in elektrische voertuigen zijn. Batterijen verouderen en daarom is het van belang om de ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 november 2023
Einddatum31 oktober 2027

Since the COVID-19-pandemic, the enormous societal, medical and financial impact associated with the transfer of infectious pathogens from wild animals to humans and other animals urged for further follow-up in early signalling management of zoonotic ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 november 2023
Einddatum31 oktober 2027

Influenza A virussen veroorzaken virusinfecties bij mensen en dieren. Influenza is bij het grote publiek beter bekend onder de naam griep. Deze influenza infecties hebben een negatieve impact op zowel de economie, de volksgezondheid, diergezondheid, ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 november 2023
Einddatum31 oktober 2027

De groeiende belangstelling voor gemeenten in het transformeren van steden in Smart Cities, maakt dat er in toenemende technologische ingrepen in het stedelijke weefsel plaatsvinden. Die ingrepen, vaak gericht op het efficiënter inrichten van ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 november 2023
Einddatum31 oktober 2027

Wereldwijd luiden de alarmbellen over de afname in biodiversiteit. Ook in Nederland zijn er steeds minder verschillende soorten planten en dieren. De groeiende verdichting van steden gaat dit alleen maar versterken. Om het tij te keren werken de ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 november 2023
Einddatum31 oktober 2027

Organs-on-chips (OoCs) worden steeds belangrijker voor geneesmiddelonderzoek. Het kweken van miniatuurorganen in microfluïdische chips creëert een systeem waarmee geneesmiddelonderzoekers efficiënt geneesmiddelen kunnen testen. OoCs kunnen in de ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum9 oktober 2023
Einddatum8 oktober 2026

Jaarlijks sterven in Nederland ongeveer 165.000 mensen. Kanker, orgaanfalen en dementie zijn de meest voorkomende doodsoorzaken. Ongeveer 80% van de mensen overlijdt verwacht, dus na weken tot jaren leven in de palliatieve fase van hun ziekte. ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum2 oktober 2023
Einddatum30 september 2025

Chronische gewrichtsaandoeningen zijn veelvoorkomende aandoeningen waarmee patiënten bij de fysiotherapeut of oefentherapeut komen. Aandoeningen zoals artrose en reuma veroorzaken problemen in het dagelijks functioneren vanwege pijn en verminderde ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 oktober 2023
Einddatum30 september 2025

De toestroom van mensen met een gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico naar de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) komt op gang; inmiddels zijn bijna 40.000 mensen aangehaakt. Een kwart hiervan bevindt zich in de onderhoudsfase. Dit is de ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 oktober 2023
Einddatum30 september 2024

In sociaal economische wijken is hittestress een groot probleem. Vaak lukt het bewoners niet om hieraan zelf wat te doen. Hittestress kan voorkomen worden door maatregelen binnenshuis (bijv. zonnewering en isolatie) en buitenshuis (bijv. vergroening),...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 oktober 2023
Einddatum30 september 2026

Het aantal mensen dat leeft met dementie neemt sterk toe in Nederland. Hierdoor krijgen we in onze eigen omgeving ook steeds meer te maken met dementie. Op dit moment is dementie helaas niet te genezen. Bovendien neemt zowel het aantal beschikbare ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 oktober 2023
Einddatum30 september 2024

Doel van het vak Lichamelijke Opvoeding (LO) is dat leerlingen niet alleen beter leren bewegen, maar dat er ook aandacht is voor omgangs- en regelbekwaamheden (bijvoorbeeld fair play, het zelfstandig kunnen spelen van een spel, het organiseren van ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 oktober 2023
Einddatum31 augustus 2024

Kinderen en jongeren met een visuele en/of auditieve beperking missen vaak de boot als het gaat om de inpassing van nieuwe technologieën, zoals Virtual of Augmented Reality (kortweg XR), in hun dagelijkse leven. Dat is jammer, met name omdat ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 oktober 2023
Einddatum31 augustus 2027

De PD Kunst + Creatief wordt uitgevoerd dankzij de financiële en personele inspanning van vijftien hogescholen. Daarmee zijn in de afgelopen twee jaar een uitvoerende Taskforce, scholings- en bestuurlijke activiteiten mogelijk gemaakt, waardoor de PD ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 oktober 2023
Einddatum1 oktober 2025

Door producten en diensten inclusief te ontwerpen kunnen deze beter bruikbaar worden voor een breed publiek of voor specifieke groepen mensen die het lastig vinden hiermee om te gaan. Ontwerpers kunnen daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan een ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 oktober 2023
Einddatum30 september 2025

The research for alternatives to substitute cement in concrete increased in the last years to reduce the environmental impact. Geopolymers or alkali-activated materials are one of the options. The proposed project aims to obtain a wet cell based on a ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 oktober 2023
Einddatum30 september 2025

De wereld van de robots is niet langer sciencefiction. Artificiële Intelligentie (AI) maakt inzet van robots in de maak- en agro-industrie steeds aantrekkelijker. Met een nijpend tekort aan arbeidskrachten, is het cruciaal om met robotica de ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 oktober 2023
Einddatum30 september 2024

Het is erg moeilijk om het welzijn van herpeten vast te stellen zonder invasieve handelingen, zoals corticosteron metingen in het bloed, te verrichten. Dit onderzoek richt zich op het gebruik van non-invasieve (observatie en ontlasting) methoden als ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum16 september 2023
Einddatum15 september 2026

Platform kunst≈onderzoek is een netwerk van en voor alle lectoraten in Nederland die zich bezighouden met onderzoek in de kunsten. Het biedt ruimte aan een groeiende community van onderzoekers in de kunsten door uitwisseling van onderzoeksmethodes, -...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum4 september 2023
Einddatum3 september 2028

Gender barriers are a complex problem, as they are created and maintained by multiple dimensions of our societal system; governments, the corporate world, and by society itself. Within the hospitality industry, one of the most people-oriented sectors ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 september 2023
Einddatum31 augustus 2024

Buitenspelen is essentieel voor het gezond opgroeien en ontwikkelen van kinderen. Het is goed voor hun sociale, emotionele, fysieke, motorische en cognitieve ontwikkeling. Een beweegvriendelijke omgeving met (grotere) speeltuinen en (kleinere) ...
Bekijk project »