Zoekresultaten

2127 projecten in projectenbank Regieorgaan SIA

Onderstaande filters beperken de zoekresultaten. Zodra u een filter kiest, ververst de pagina meteen.
StatusLopend
Startdatum1 april 2022
Einddatum31 maart 2024

In de maatschappij is steeds meer aandacht voor een gezonde leefstijl. Fysiotherapeuten kunnen een belangrijke rol spelen bij het stimuleren van duurzaam gezond beweeggedrag. Een persoonsgerichte aanpak waarbij de context van cliënten centraal staat ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 april 2022
Einddatum31 maart 2024

In dit onderzoek ontwikkelen we een online leeromgeving voor interactie tussen zorgprofessionals en patiënten met chronische pijn. De aanleiding voor dit onderzoek zijn verzoeken van zorgprofessionals: in hun gesprek met patiënten komt men veelal ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 april 2022
Einddatum30 maart 2024

Windenergie speelt een sleutelrol in de transitie naar duurzame energie. Echter, rotorbladen van windmolens zijn niet te recyclen omdat deze uit thermoharde vezel-versterkte kunststof (composiet) zijn vervaardigd. Dit levert wereldwijd een groeiend ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 april 2022
Einddatum31 maart 2023

In de Eindhovense wijk Meerhoven is er in toenemende mate sprake van jeugdoverlast. Dit concentreert zich vooral rond het winkelcentrum waar door bewoners in toenemende mate melding bij de politie melding wordt gemaakt van vernielingen, ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum14 maart 2022
Einddatum13 maart 2023

In 2017, renowned Prof Kate Raworth from Oxford University and Amsterdam University introduced Doughnut Economics, an economic model to enable humans to thrive within the planetary boundaries and resources. Several private and public actors, ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum7 maart 2022
Einddatum6 maart 2024

During the coronavirus pandemic, the use of eHealth tools became increasingly demanded by patients and encouraged by the Dutch government. Yet, HBO health professionals demand clarity on what they can do, must do, and cannot do with the patients’ ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum7 maart 2022
Einddatum6 maart 2023

Hout is een belangrijk bouwmateriaal voor toepassing in een circulaire economie. Hierbij spelen echter brandveiligheid en milieuaspecten een steeds belangrijkere rol. Hoewel het gebruik van brandvertragers technisch vaak noodzakelijk is, is hun ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum7 maart 2022
Einddatum6 september 2022

De katalytische omzetting van chemische stoffen uit hernieuwbare bronnen, zoals vetzuren uit plantaardige oliën, is een belangrijke stap naar een meer duurzame chemische industrie. Oliezuur (cis-9-octadeceenzuur) is een van de meest voorkomende ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum7 maart 2022
Einddatum6 maart 2023

Op weg naar een circulaire maatschappij ligt een grote uitdaging bij de ontwikkeling van producten die om bijvoorbeeld medische reden slechts eenmalig gebruikt kunnen worden zoals beschermende handschoenen. Enerzijds is kwaliteit en comfort ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum7 maart 2022
Einddatum6 maart 2023

Weipermeaat is een reststroom vanuit de zuivelindustrie en heeft op basis van zijn samenstelling een lage waarde in de veevoermarkt maar biedt wel perspectieven voor de basischemie: het bevat grote hoeveelheden suikers (lactose). Eén van de mogelijke ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum7 maart 2022
Einddatum6 maart 2023

This proposal is a resubmission of an earlier proposal (Dossier nr: GOCH.KIEM.KGC02.079) which was not approved because of the too ambitious planning. As advised by the commission, the focus is kept only on the recycling of the mattress cover. The ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum7 maart 2022
Einddatum6 september 2023

In Europe we consume 50 million tonnes of plastic a year. The use of plastic has increased fiftyfold in fifty years and the growth continues. Collecting and recycling plastic is thus essential to avoid the pollution of the land and sea. However, ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum7 maart 2022
Einddatum6 maart 2023

Hoewel kunststoffen zeer nuttig zijn zorgen ze ook voor een enorme milieudruk door het gebruik van fossiele grondstoffen en het ontstaan van zwerfafval en microplastics. Er is dan ook een grote urgentie om het ontwerp van kunststoffen en kunststof ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum7 maart 2022
Einddatum6 februari 2023

The energy transition is a highly complex technical and societal challenge, coping with e.g. existing ownership situations, intrusive retrofit measures, slow decision-making processes and uneven value distribution. Large scale retrofitting activities ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum7 maart 2022
Einddatum30 november 2022

Slaap is essentieel voor het herstellen van ziekte en om verwardheid te voorkomen en verminderen. Ernstig zieke patiënten, op de Intensive Care (IC), Medium Care (MC) of Cardiac Care Unit (CCU), slapen vaak onvoldoende door de aanwezigheid van veel ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum7 maart 2022
Einddatum6 maart 2023

Met dit KIEM GoCI-project onderzoeken en ontwikkelen wij interventies om jongeren te stimuleren om duurzamere kledingkeuzes te maken. Deze interventies kunnen worden toegepast door mkb-bedrijven, gemeenten, modeketens en andere consumentengerichte ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum7 maart 2022
Einddatum6 maart 2023

Alleen in co-creatie met o.a. klanten, kennispartners en concullega’s zijn díe innovaties te realiseren die leiden tot een toekomstbestendig bestaan in de landbouw sector. Mkb-ers zijn met beperkte middelen op zoek naar focus en snelheid in het ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum7 maart 2022
Einddatum6 maart 2023

Het vakgebied Biomimicry gebruikt principes uit de natuur als inspiratiebron voor het ontwerpen van productinnovaties. In de marketingpraktijk worden principes uit de natuur nog niet gebruikt. Het lectoraat New Marketing van het Expertisecentrum ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum7 maart 2022
Einddatum6 maart 2023

De Nederlandse overheid wil in 2050 een volledig circulaire economie bereiken. Met haar sterke rol als inkoper gaat ze diverse sectoren dwingen om producten circulair aan te bieden. De visie is om de geleerde lessen ook toe te passen in andere ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum7 maart 2022
Einddatum6 maart 2023

In een tijd waarin het vertrouwen van de samenleving in de rechtsstaat afneemt, is het meer dan ooit van belang dat de rechtspraak haar maatschappelijke relevantie vergroot door inclusief, toegankelijk en begrijpelijk te zijn voor iedereen. Zeker nu ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum7 maart 2022
Einddatum6 maart 2023

De maatschappelijke urgentie van vergroening is groot. Tegelijk zet de gemeente in op verdichting van de stad. Vaak slagen betrokkenen er onvoldoende in een gezamenlijke agenda te ontwikkelen en belangentegenstellingen te overbruggen. Wijkbeheerders ...
Bekijk project »