Zoekresultaten

2252 projecten in projectenbank Regieorgaan SIA

Onderstaande filters beperken de zoekresultaten. Zodra u een filter kiest, ververst de pagina meteen.
StatusLopend
Startdatum1 september 2022
Einddatum31 augustus 2024

Meer beweiding en een betere benutting van gras draagt bij aan meer biodiversiteit, een goed inkomen voor de boer, minder ammoniakemissie en het sluiten van kringlopen. Het beheer van grasland is echter ingewikkeld geworden door de complexiteit van ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 september 2022
Einddatum31 augustus 2024

Nederland heeft de ambitie om in 2050 klimaatrobuust te zijn en daarmee staan we voor een grote opgave. Deze opgave is in het bijzonder groot voor beeklandschappen, die worden gekenmerkt door beekdalen en hoge zandgronden. Dit project zoomt daarom ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 september 2022
Einddatum30 augustus 2024

Al meer dan honderd jaar zijn bedrijventerreinen dé aangewezen locatie om te ondernemen en te produceren. In Nederland zorgen zo’n 3.500 terreinen (> 80.000 hectare) voor meer dan 30% van de werkgelegenheid. Bedrijventerreinen zijn voor de ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 september 2022
Einddatum31 augustus 2024

Technologie draagt bij aan belangrijke kwaliteitsindicatoren binnen zorg en welzijn, zoals gepersonaliseerde zorg, langer thuis wonen, en bevordering van eigen regie en zelfstandigheid. Zorgorganisaties investeren in het gebruik van technologie en de ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 september 2022
Einddatum1 september 2024

Memo, een vluchteling uit Syrië vertelt: Een collega zei: “Memo, kan je een glas wijn halen”? Ik vroeg “wil jij een ‘vitter’ [witte] wijn?” Zij zegt: “Nee, geen liter wijn! Daarom, zij ging lachen.” Uitspraak is één van de moeilijkste aspecten van ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 september 2022
Einddatum30 juli 2024

Voor de journalistieke onthullingen rondom de Pandora Papers (oktober 2021), werden bijna 12 miljoen documenten doorzocht op het oprichten van brievenbusfirma’s en offshore-vennootschappen. In het onderzoek werkten 600 journalisten van 150 ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 september 2022
Einddatum31 augustus 2024

Met ingang van 2023 krijgen alle kinderen in het primair onderwijs minimaal twee uur per week bewegingsonderwijs door een vakleerkracht. Voor de vakleerkrachten bewegingsonderwijs betekent dit een aanzienlijke uitbreiding van het aantal lesuren. ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 september 2022
Einddatum31 augustus 2024

Tijdens een mediation in strafzaken gaan verdachte en slachtoffer tijdens het strafproces onder begeleiding van een mediator met elkaar in dialoog over de gebeurtenis en de gevolgen daarvan. De mediationuitkomst is van invloed op de uitspraak van ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 september 2022
Einddatum31 augustus 2024

Het is van groot maatschappelijk belang om de ontwikkelingskansen van jeugdigen in kwetsbare gezinnen te optimaliseren. Wanneer thuis, school en hulpverlening goed op elkaar aansluiten heeft dit een positief effect op welbevinden, leerprestaties en ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 september 2022
Einddatum31 augustus 2024

Veel jongeren dromen ervan om in de toekomst even succesvol te zijn als Femke Bol of Frenkie de Jong. Vanaf jonge leeftijd werken duizenden kinderen tegenwoordig hard aan hun sportvaardigheden. Het zijn van sporttalent kan een jongere op persoonlijk, ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 september 2022
Einddatum31 augustus 2024

De arbeidsparticipatie van vrouwelijke statushouders in Nederland is laag. Dit maakt deze vrouwen sociaal en economisch kwetsbaar en bemoeilijkt integratie in de Nederlandse samenleving. Het hebben van passend werk draagt niet alleen bij aan ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 september 2022
Einddatum31 augustus 2024

Brandweermensen lopen het meeste gevaar als ze onder tijdsdruk een gebouw moeten verkennen, of een brand moeten blussen terwijl de situatie nog niet goed kan worden overzien. Omvallende muren, instortende plafonds of gewoon gestruikeld over door de ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 september 2022
Einddatum1 augustus 2024

Ondanks het feit dat er al een decennium lang een professionaliseringslag gaande is in de culturele sector - hetgeen onder andere leidde tot een governance code - verscheen er in 2019 een brandbrief waarin wordt gepleit voor de dringende noodzaak ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 september 2022
Einddatum1 september 2024

Voor patiënten met long- of gastro-intestinale kanker die een operatie hebben ondergaan zijn een goed op elkaar afgestemde hoeveelheid lichamelijke activiteit in combinatie met voldoende eiwitinname, na de operatie essentieel voor een goed herstel. ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 september 2022
Einddatum31 augustus 2024

Fysiotherapeuten in de eerste-lijn ervaren problemen met het aanleren en verbeteren van bewegingen bij mensen met neurologische en geriatrische aandoeningen. Er is namelijk relatief weinig bekend over hoe dit proces op maat kan worden vormgegeven in ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 september 2022
Einddatum31 augustus 2024

Gemeente Arnhem heeft als doel geformuleerd dat alle wijken klimaatneutraal moeten zijn voor 2050. Voor de wijk Elderveld-Noord is de uitdaging om een duurzame aardgasvrije energie-infrastructuur te ontwikkelen, bestaande woningen te verduurzamen én ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 september 2022
Einddatum31 augustus 2024

In staat zijn om te ‘leren leren’ vergroot de succeskansen van kinderen en jongeren tijdens hun hele schoolcarrière. Aandacht hiervoor helpt hen bovendien voor te bereiden op een leven lang leren in een kennissamenleving waarin grenzen tussen ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 september 2022
Einddatum30 juli 2024

Het afgelopen decennium is het aantal daklozen in Nederland verdubbeld tot ruim 36.000 in 2020. Deze mensen leven in een extreme vorm van bestaansonzekerheid, waarbij basale levensvoorwaarden als eten, drinken, toegang tot sanitair en een slaapplek ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 september 2022
Einddatum1 september 2024

In een context van groeiend lerarentekort gecombineerd met vroegtijdige uitval van startende leraren, vormen de praktijkvragen van startende leraren, die als bevoegde beginnende leraren werken of als zij-instromer studeren, aanleiding voor ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 september 2022
Einddatum31 augustus 2024

In de maatschappij is steeds meer aandacht voor een gezonde leefstijl. Fysiotherapeuten kunnen een belangrijke rol spelen bij het stimuleren van duurzaam gezond beweeggedrag. Een persoonsgerichte aanpak waarbij de context van cliënten centraal staat ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 september 2022
Einddatum31 augustus 2024

De landbouw in Nederland staat voor enorme uitdagingen om voldoende voedsel te produceren zonder de planetaire grenzen te overschrijden. Regeneratieve landbouw (RL) is een productiemethode waarbij natuurlijke hulpbronnen worden versterkt in plaats ...
Bekijk project »