Zoekresultaten

1779 projecten in projectenbank Regieorgaan SIA

StatusLopend
Startdatum1 juni 2021
Einddatum1 juni 2023

Het TOP-programma is een landelijke evidence-based interventie voor zeer vroeggeboren kinderen (...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 juni 2021
Einddatum31 mei 2023

De verplichting in de Binnenvaart om haar emissies te reduceren leidt tot grote uitdagingen in de sector, omdat nieuwe technologie in bestaande schepen tot problemen leidt en vaak een te grote investering vraagt. VIV, de branchevereniging van inbouw-,...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 juni 2021
Einddatum31 augustus 2023

MKB-fysiotherapeuten brengen tijdens het eerste consult de cliënt in kaart en bouwen een relatie op met de cliënt. Voor mensen met een chronische aandoening is deze cliënt-therapeut relatie belangrijk omdat deze voorspellend is voor therapietrouw, ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 juni 2021
Einddatum31 mei 2023

Nederland wil in 2050 volledig circulair zijn. Hiervoor zijn meer initiatieven nodig voor het sluiten van kringlopen, het produceren van gerecyclede grondstoffen en het zo hoog mogelijk en meervoudig verwaarden van biomassa. De glastuinbouw sector ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 juni 2021
Einddatum31 mei 2023

Het doel van Goed Verpakt is om bij te dragen aan de integrale verduurzaming van product-verpakkingscombinaties in de voedingsindustrie. Een vierde van het voedsel wordt jaarlijks verspild in Nederland en voedselverspilling is in Europa ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 juni 2021
Einddatum31 mei 2023

Het doel van dit project is het slimmer scoren in de fysiotherapeutische zorg door gebruik te maken van PROMIS Computer Adaptive Testing. De verschuiving van acute naar chronische zorg, de toename van evidence based handelen, het (h)erkennen van het ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 juni 2021
Einddatum31 mei 2023

In Nederland wordt elk jaar 70.000 ton glas uit gebouwen gesloopt. Dit gebeurt om de isolerende kwaliteiten van de gebouwschil te verbeteren of omdat het gebouw wordt gesloopt. Het uit gebouwen gesloopte glas wordt gerecycled tot glaskorrels die voor ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 juni 2021
Einddatum1 maart 2023

Nederland wil in 2050 een circulaire economie zijn. Een economie zonder afval, waarbij alles draait op herbruikbare grondstoffen. Het zuiniger en slimmer omgaan met grondstoffen is ook voor de textielbranche van belang. De meest gebruikte en bekende ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 juni 2021
Einddatum31 mei 2023

Een belangrijke doelstelling van de Participatiewet (2015) is om het overzichtelijker en makkelijker te maken voor werkgevers om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Uit een recente evaluatie van de Participatiewet door het ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 juni 2021
Einddatum31 mei 2023

MSEs have encountered limitations while pushing the limits of catheter tip sensors performance. The limitations summarized: - sensors are not immune to electrical signal noise, cross talk, and EM fields; - sensors are not immune to high magnetic ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 juni 2021
Einddatum31 mei 2023

Dit project draagt bij aan de doelstellingen van de Europese Green Deal. De kunststoffen recyclingindustrie heeft nog een lange weg te gaan om volledig circulair te worden. Op tal van aspecten bestaan vele uiteenlopende deelproblemen. Gebruikte ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 juni 2021
Einddatum31 mei 2023

Net als de rest van de maatschappij worden mkb maakbedrijven geconfronteerd met exponentiële digitale ontwikkelingen. Dit dwingt bedrijven om nieuwe manieren te vinden om te ondernemen. Servitization is zo’n mogelijkheid. Servitization is het ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 juni 2021
Einddatum31 mei 2023

Noord-Holland kent een belangrijke en innovatieve maakindustrie. Het gaat hierbij om relatief kleine nichespelers, die een grote internationale markt bedienen. In 2016 werd het TechnoSpitsen netwerk Noord-Holland opgericht, met als doelstelling “Het ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 juni 2021
Einddatum31 mei 2023

Verbinden van landbouw en natuur is een belangrijke uitdaging. Voor individuele boeren, voor de 40 collectieven waarin boeren samenwerken, voor de partners in de keten en voor een breed scala aan belanghebbenden. Uitdagingen zijn er in het ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 juni 2021
Einddatum31 mei 2023

Dit projectvoorstel preciSIAlandbouw richt zich op het onderdeel Precisielandbouw van de SIA call Praktijkkennis Voedsel en Groen. Precisielandbouw is een bedrijfsmanagementconcept dat d.m.v. technologie en kennis zo goed mogelijk stuurt op ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 juni 2021
Einddatum31 mei 2023

Als gevolg van de voortschrijdende extramuralisering worden burgers die een CVA (beroerte) hebben doorgemaakt, steeds eerder uit het ziekenhuis ontslagen en vindt revalidatie al in een vroegtijdige fase na het CVA in de eigen leefomgeving plaats. ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 juni 2021
Einddatum15 juli 2021

In het OK-GEZOND project (RAAK.PUB05.049) staat het ontwikkelen en testen van een interventie centraal. De interventie is een praktische handreiking voor pedagogisch professionals op voorscholen om het oudercontact met betrekking tot de thema’s eten, ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 juni 2021
Einddatum1 december 2021

In Nederland leven 300.000 mensen met de gevolgen van een beroerte. De voornaamste problemen na een beroerte worden veroorzaakt door het niet meer goed kunnen lopen en staan. Opnieuw leren lopen is dan ook een van de primaire doelstellingen gedurende ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 juni 2021
Einddatum1 september 2021

In het RAAK MKB project Focus op Vision wordt onderzocht hoe we machine learning (ML) technieken beschikbaar kunnen maken voor het MKB. Dit wordt gedaan door nauw samen te werken met de bedrijven in hun specifieke bedrijfscasussen, maar ook door ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 juni 2021
Einddatum15 mei 2022

Zelfregie, empowerment, patiënt centraal: in elk rapport over de zorg komen we deze woorden tegen. Maar hoe doe je dat eigenlijk als zorgprofessional? Het project COMPLETE richt zich op de samenwerking tussen ouders van jonge kinderen met ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 juni 2021
Einddatum28 februari 2022

Het doel van ons SIA RAAK-PRO onderzoek is methodieken ontwikkelen voor het op maat begeleiden van mbo-studenten in hybride leeromgevingen. De directe aanleiding voor dit project zijn vragen van begeleiders uit de beroepspraktijk en van roc’s. In het ...
Bekijk project »