Zoekresultaten

2353 projecten in projectenbank Regieorgaan SIA

Onderstaande filters beperken de zoekresultaten. Zodra u een filter kiest, ververst de pagina meteen.
StatusLopend
Startdatum1 februari 2023
Einddatum30 januari 2025

De groeiende bedrijfsomvang en duurzaamheidsuitdagingen maken een succesvolle bedrijfsovername complex. Ter ondersteuning is de regeling “duurzame bedrijfsovername” met een eerste (2019) en tweede (2022) indieningsronde in het regeerakkoord 2017 ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 februari 2023
Einddatum30 januari 2025

Bedrijfsovername is een belangrijke uitdaging voor de doorgaande ontwikkeling van agrarische familiebedrijven. De combinatie van steeds hogere bedragen, grote uitdagingen als het gaat om verduurzaming én een familiecontext met daarbij alle sociale ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 februari 2023
Einddatum14 november 2023

Structural and functional knowledge of proteins, which are essential in biological processes, is fundamental for our understanding of the Chemistry of Life. Structural biology - the field that studies the structure and function of proteins – has seen ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 februari 2023
Einddatum31 januari 2024

Het project ‘IN THE ZONE!? Sporten en bewegen binnen openbare Sportzones’ vindt plaats in de kernen Doornenburg en Gendt van de gemeente Lingewaard. In deze kernen zijn met Living lab Lingewaard Sportzones ontwikkeld. Deze Sportzones als interventie ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 februari 2023
Einddatum31 januari 2024

Alle auto's, windmolens en o.a. houten kozijnen hebben één ding gemeen. Ze moeten gecoat worden om het materiaal te beschermen. Alleen al in Nederland wordt ruim 1 miljard euro omzet gerealiseerd met coatings. Er is dringend behoefte aan ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 februari 2023
Einddatum31 januari 2024

-Chatbots are being used at an increasing rate, for instance, for simple Q&A conversations, flight reservations, online shopping and news aggregation. However, users expect to be served as effective and reliable as they were with human-based systems ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum31 januari 2023
Einddatum23 oktober 2022

Virtual Reality (VR) is in potentie een waardevol middel voor het trainen van uitdagende beroepssituaties en daarmee een zeer waardevol middel voor de praktijk van zorg en welzijn. Zorgprofessionals krijgen hiermee meer inzicht in en begrip voor hun ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum16 januari 2023
Einddatum22 december 2023

Het project ‘Design Thinking bij Nationale Militaire Inzet Koninklijke Landmacht’- Fase1 (NMIKL fasse1) is gericht op nieuwe creatieve methoden om complexe vraagstukken van de Landmacht Nationale Inzet (LNI) op te lossen. Binnen het convenant tussen ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum15 januari 2023
Einddatum14 januari 2025

Het effect van klimaatverandering is actueler dan ooit, vooral voor agrarische ondernemers. De droogte, hitte, zeespiegelstijging, wateroverlast en latere nachtvorst hebben impact op de landbouwsector. Agrarische ondernemers reageren veelal vanuit ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum10 januari 2023
Einddatum22 december 2023

Every organisation needs to have organised Company Emergency Response (CER) staff. The training of CER must combine knowledge acquisition with knowledge application in performing physical procedures and demonstrating skills. However, current ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum9 januari 2023
Einddatum31 december 2023

DIRECT measuring for C-Dutch is onderdeel van de samenwerking tussen het lectoraat Tactical Design van ArtEZ University of the Arts en het Nederlands Openluchtmuseum (NOM). In het onderzoek C-DUTCH werken we samen om historische kennis van de ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum2 januari 2023
Einddatum31 december 2026

Textiel – een flexibel materiaal van natuurlijke en/of kunstmatige vezels – is essentieel voor mensen: het biedt bescherming, warmte en comfort als kleding en als interieurtextiel, én creëert en geeft uitdrukking aan onze individuele, sociale en ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum2 januari 2023
Einddatum31 december 2026

Gezondheid is een groot goed. Vraag aan mensen wat zij belangrijk vinden in hun leven en de eigen gezondheid én die van hun dierbaren valt onder het eerste dat zij noemen. Burgers zijn gelukkiger, hebben meer veerkracht en zijn beter in staat om mee ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 januari 2023
Einddatum31 december 2026

De omslag naar het gebruik van duurzame bronnen in de gebouwde omgeving van onze huizen en wijken is een enorme maatschappelijke uitdaging voor de komende decennia. Professionals worstelen met de vraag hoe burgers hierbij kunnen worden betrokken. De ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 januari 2023
Einddatum31 januari 2025

Omics in de polder Het Nederlandse veenweidelandschap staat onder druk. Het veenweidegebied heeft belangrijke functies op het gebied van landbouw, wonen, recreatie, natuur, infrastructuur en waterberging. De verschillende functies van het gebied, ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 januari 2023
Einddatum31 december 2024

Voeding en mondgezondheid hangen met elkaar samen. Immers, om goed te kunnen eten, is een gezonde, pijnvrije mond nodig en voor een goede mondgezondheid is een gezond voedingspatroon nodig. Diëtisten en mondhygiënisten geven aan dat zij graag beter ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 januari 2023
Einddatum31 december 2026

INCLU-ZIE bestaat uit het lectoraat Jeugd en het lectoraat Klantenperspectief in ondersteuning en zorg (Hogeschool Windesheim), het lectoraat Jeugdhulp in transformatie (De Haagse Hogeschool), het lectoraat Jeugd (Hogeschool Utrecht) en het lectoraat ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 januari 2023
Einddatum31 december 2025

De SPRONG-groep richt zich op het cyberweerbaarder maken van Nederland. Het aantal cyberaanvallen neemt alleen maar toe, terwijl de weerbaarheid van organisaties achter blijft. Door publieke en private organisaties beter toe te rusten op ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 januari 2023
Einddatum31 december 2026

IAMM sluit aan op de volgende maatschappelijke doelstellingen uit de Nederlandse Kennis- en Innovatieagenda (KIA). ‘Engineering & Fabrication Technologies’ In deze KIA wordt 3D-printen nadrukkelijk genoemd als een ontwikkeling die nieuwe ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 januari 2023
Einddatum31 december 2026

Digitalisering en dataficering zijn belangrijke ontwikkelingen die zich in ons dagelijkse leven voltrekken. Bedrijven worden steeds afhankelijker van data waarop ze hun bedrijfsprocessen en verdienmodellen baseren. Maar in hoeverre is die data ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 januari 2023
Einddatum31 december 2026

Beschikbaarheid van voldoende en betrouwbaar water is het centrale thema van SPRONG Watertechnologie. Dit is een samenwerking van NHL Stenden, Hogeschool Van Hall Larenstein en CEW om samen met andere (hbo) kennisinstellingen, werkveldpartners en ...
Bekijk project »