Zoekresultaten

2446 projecten in projectenbank Regieorgaan SIA

Onderstaande filters beperken de zoekresultaten. Zodra u een filter kiest, ververst de pagina meteen.
StatusLopend
Startdatum1 mei 2023
Einddatum30 april 2024

Structural Biology plays a crucial role in understanding the Chemistry of Life by providing detailed information about the three-dimensional structures of biological macromolecules such as proteins, DNA, RNA and complexes thereof. This knowledge ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 mei 2023
Einddatum30 april 2024

Consumenten wensen light-emitting diodes (LEDs) die energie-efficiënt zijn, maar tegelijkertijd de gewenste kleuren licht uitzenden. Binnenverlichting moet bijvoorbeeld voldoende rood bevatten om een warme sfeer te creëren, terwijl beeldschermen ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 mei 2023
Einddatum30 april 2024

De samenleving vergrijst. Dit is een verworvenheid, maar levert ook een aantal maatschappelijke problemen op. De verpleeghuiszorg en de thuiszorg staan zwaar onder druk. Er is sprake van personeelstekorten en er zijn grote zorgen over de ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 mei 2023
Einddatum31 januari 2024

Designing with the Sun is a KIEM-GoCI explorative research project on the theme Energy Transition and Sustainability. The project is aimed at network and agenda building and design research that explores new (cultural) practices of renewable energy ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 mei 2023
Einddatum30 april 2024

Various studies suggest that the fashion and textile industry need to move away from traditional, extractive leadership models. Dreier et al. (2019) show how traditional top-down, hierarchical leadership approaches are not effective in fostering ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 mei 2023
Einddatum30 april 2024

Physical rehabilitation programs revolve around the repetitive execution of exercises since it has been proven to lead to better rehabilitation results. Although beginning the motor (re)learning process early is paramount to obtain good recovery ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 mei 2023
Einddatum30 april 2024

Het doel van dit interdisciplinaire SIA KIEM project Fluïde Eigenschap in de Creatieve Industrie is te onderzoeken of en hoe gedeelde vormen van eigenaarschap in de creatieve industrie kunnen bijdragen aan het creëren van een democratischer en ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum3 april 2023
Einddatum2 april 2025

Een goede opfok waarin kalveren op een melkveebedrijf of kalverbedrijf gezond opgroeien en ontwikkelen, draagt positief bij aan dierenwelzijn, levensduur, bedrijfsresultaten, arbeidsvreugde en maatschappelijke waardering. Het is een sterke ambitie ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum3 april 2023
Einddatum31 maart 2025

Mkb-maakbedrijven produceren vaak een hoge variëteit aan producten in lage volumes. De optimalisering hiervan geeft complexe planningskeuzes. Verschillende bedrijfsfuncties hebben vaak tegenstrijdig planningsbelangen. Het gevolg zijn lange en ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum3 april 2023
Einddatum2 april 2025

De energietransitie is veel meer dan een technisch vraagstuk. NOWATT richt zich op een aanpak waarbij iedereen meedoet: bewoners (gedrag), MKB-ers (techniek) en Overheid (woningbouwcoöperaties). NOWATT zet kunstmatige intelligentie (AI) in om de ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 april 2023
Einddatum31 maart 2025

De kweek van platte oesters dreigt te verdwijnen uit Nederland. Naast economische schade verliest Zeeland ook een belangrijk symbool. De belangrijkste oorzaak van het verdwijnen van de platte oesterkweek is dat er nauwelijks meer platte oesterlarven ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 april 2023
Einddatum31 maart 2025

Artificiële intelligentie (AI) wordt steeds meer toegepast door financiële dienstverleners in Nederland. Uitlegbaarheid van de uitkomsten en werking van AI-toepassingen wordt daarbij gezien als een belangrijke voorwaarde om vertrouwen van consumenten ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 april 2023
Einddatum15 maart 2025

Gebouwen blijven lang (gemiddeld 50 jaar) in functie. Desondanks wordt circulariteit van gebouwen vaak gelijk gesteld aan herbruikbaarheid van de toegepaste materialen na sloop. Door de aanscherpende functionele eisen is het moeilijk om de ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 april 2023
Einddatum31 maart 2025

Kleine windturbines maken het mogelijk om windenergie te benutten voor de elektriciteitsopwekking op locaties waar dat met grote windturbines niet mogelijk is. Kleine windturbines hebben op dit moment nog geen echte plek in de duurzame ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 april 2023
Einddatum31 maart 2025

Met een dringend tekort aan zowel materialen, componenten en technische personeel is de roep om ‘smart manufacturing’ luider dan ooit. ‘Smart’ staat in deze context voor: het proces flexibeler en efficiënter maken door meer op real-time data te ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 april 2023
Einddatum31 maart 2025

Inzet van serious games als scholingsinstrument voor zorgprofessionals of als patiëntinterventie neemt sterk toe. Serious games kunnen kosten besparen en zorgkwaliteit verbeteren. (Potentiële) afnemers vragen, in lijn met het medische ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 april 2023
Einddatum31 maart 2025

In vrijwel elk bedrijf waarin assemblage plaatsvindt wordt gebruik gemaakt van instructies in de ondersteuning van assemblageprocessen. Nauwkeurige, actuele, begrijpelijke en effectieve werkinstructies zijn cruciaal voor het efficiënt en foutloos ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 april 2023
Einddatum31 maart 2025

Fabrikanten van mobiele machines als rioolreinigers, graafmachines en aggregaten, hebben moeite om hun producten te verduurzamen. Relatief grote vermogens en lange bedrijfstijden, in combinatie met een beperkte toegang tot elektrische infrastructuur ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 april 2023
Einddatum31 maart 2025

Uit praktijkmetingen blijkt dat grootschalig afgesproken energieprestaties niet worden gehaald in nieuwbouw- en renovatiewoningen. Dit onderpresteren leidt tot hogere energierekeningen voor bewoners, herstelkosten voor de bij de bouw betrokken MKB’...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 april 2023
Einddatum31 maart 2025

Dertig procent van de Nederlandse MKB bedrijven is gevestigd op bedrijventerreinen. Vitale en veilige bedrijventerreinen zijn daarmee van cruciaal belang voor een gezond ondernemersklimaat voor het MKB. Bedrijventerreinen oefenen echter ook grote ...
Bekijk project »

StatusLopend
Startdatum1 april 2023
Einddatum31 maart 2027

De 2SHIFT SPRONG-groep is een samenwerkingsverband van HAN University of Applied Sciences en Fontys Hogescholen. Onze ambitie is het vergroten van eerlijke kansen op gezond leven. Dit doen we door het vormgeven en versterken van gemeenschappen als ...
Bekijk project »