117 projecten in de projectenbank Regieorgaan SIA

Voor zoekterm: windesheim

Start (V)aardig; bouwstenen voor de buurtsportcoach ter bevordering van de beweegvaardigheid van kleuters

Status
Lopend
Startdatum
1 september 2019
Einddatum
31 augustus 2023

Buurtsportcoaches hebben met het Sportakkoord een grotere verantwoordelijk gekregen in het ombuigen van de neerwaartse spiraal van de beweegvaardigheid van jonge kinderen. Wie op jonge leeftijd (v)aardig start, de juiste fundamentele motorische... meer

Expeditie Agrarisch Bedrijfsovername Living Lab Noord Nederland

Status
Lopend
Startdatum
1 april 2020
Einddatum
31 maart 2022

Een duurzame bedrijfsovername van een agrarisch familiebedrijf vraagt veel van de overdrager en overnemer. In het regeerakkoord “Vertrouwen in de toekomst” is afgesproken dat jonge boeren worden ondersteund bij de bedrijfsovername. Dit project zal... meer

Born Circular. Onderzoek naar ecosystemen van circulaire startups in de transitie naar een Circulaire Economie.

Status
Lopend
Startdatum
1 september 2019
Einddatum
31 augustus 2021

De transitie naar een circulaire economie is in volle gang. Maar circulaire ondernemers lopen tegen verschillende belemmeringen aan die moeilijk of niet alleen zijn op te lossen. Er is redelijk veel bekend over belemmeringen op maatschappelijk... meer

Hybride Hergebruik Kunststoffen

Status
Lopend
Startdatum
1 oktober 2019
Einddatum
30 september 2021

Het Lectoraat Kunststoftechnologie (LKT) van Windesheim heeft in samenwerking met midden- en kleinbedrijven (mkb) onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van een nieuwe hergebruik-methode voor End-of-Life producten van thermoharde vezelversterkte... meer

“De zachte kant van opvolging’’De familiedimensie in de advies- en kennisinfrastructuur voor agrarische bedrijfsopvolging

Status
Lopend
Startdatum
1 april 2020
Einddatum
31 maart 2022

Bedrijfsovername is een grote uitdaging voor agrarische familiebedrijven, waarbij het sociaal-emotioneel welzijn van de familie is geïdentificeerd als een belangrijk knelpunt. Vanuit het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) en het... meer

Vechtende jongeren. Vechtsport als sociaalpedagogische interventie.

Status
Lopend
Startdatum
1 april 2019
Einddatum
31 maart 2021

Vechtsport, met name kickboksen en mixed martial arts, is steeds populairder onder jongeren. Ook zogenaamde risicojongeren vinden steeds vaker de weg naar de vechtsportschool, zowel in reguliere sportscholen als in sociaalpedagogische... meer

HESCO (High-End-Solar-Composites)

Status
Lopend
Startdatum
1 september 2020
Einddatum
31 mei 2021

Het haalbaarheidsonderzoek HESCO (High-End-Solar-Composites) beoogd succesvolle integratie van zonnecellen in hoogwaardige composieten. Reguliere zonnepanelen zijn door gewicht slecht inzetbaar voor mobiele oplossingen. Dunne flexibele zonnepanelen... meer

Seksueel trauma bij mensen met een licht verstandelijke beperking: de inzet van psychomotorische therapie

Status
Lopend
Startdatum
1 september 2017
Einddatum
1 september 2021

Met een groeiende aandacht voor seksueel trauma en de verstrekkende gevolgen is ook duidelijk geworden dat seksueel misbruik, ook in de jeugd, vaker voor komt bij mensen met licht verstandelijke beperkingen (LVB; IQ 50-85) terwijl de signalering... meer

Toekomstbestendig Sociaal Ondernemen

Status
Lopend
Startdatum
1 september 2020
Einddatum
31 augustus 2022

Sociaal ondernemingen onderscheiden zich van traditionele ondernemingen doordat ze missie-gedreven zijn, waarbij winst geen doel op zichzelf is, maar een middel om maatschappelijke meerwaarde te creëren. Het combineren van de maatschappelijke... meer

Onbegrepen gedrag van thuiswonende migranten met dementie: onderzoek naar een verpleegkundige aanpak

Status
Lopend
Startdatum
1 maart 2020
Einddatum
28 februari 2022

In dit project werkt het Windesheimlectoraat Innoveren met Ouderen samen met het Inhollandlectoraat Gezondheid en Welzijn van Kwetsbare Ouderen, UNO-UMCG, Alzheimer Nederland-afdeling IJssel-Vecht, V&VN en zorgorganisaties Carintreggeland en... meer

Order-to-cash optimalisatie voor mkb. Van overleven naar groei.

Status
Lopend
Startdatum
1 september 2020
Einddatum
31 augustus 2022

Het Order-to-Cash (O2C) proces is cruciaal voor elke onderneming. Dit is het proces vanaf de ontvangst van een order tot aan uiteindelijke betaling. Mkb’ers kennen vele inefficiënties in hun O2C-processen. Als gevolg zijn verwerkingskosten van... meer

Lectorenplatform Energievoorziening in Evenwicht (LEVE)

Status
Lopend
Startdatum
1 januari 2020
Einddatum
31 december 2021

Dit lectoren platform heeft zich in de afgelopen 2 jaren succesvol ontwikkeld. Dit is een netwerk van de lectoraten Duurzame Energievoorziening (Saxion, Richard van Leeuwen), Delta Power (Hogeschool Zeeland, Jacob van Berkel), Duurzaam Bouwproces... meer

Het oog van de meester: Een studie naar het vergroten van de perceptuele bekwaamheid van docenten in het bewegingsonderwijs

Status
Lopend
Startdatum
1 september 2019
Einddatum
31 augustus 2023

Het oog van de meester refereert aan de perceptuele bekwaamheid of vaardigheid waarover docenten in het bewegingsonderwijs beschikken om nauwkeurig te observeren hoe leerlingen bewegingsactiviteiten uitvoeren. Een nauwkeurige observatie is een... meer

Platform Inzet van Technologie voor Gezondheid en Welzijn (PIT)

Status
Lopend
Startdatum
1 juni 2020
Einddatum
31 mei 2022

Het ‘Platform Inzet van Technologie voor Gezondheid en Welzijn (PIT)’ beoogt bij te dragen aan de duurzame implementatie en integratie van technologische innovaties in (gezondheids)zorg en welzijn (digitale zorg en ondersteuning) en de opschaling... meer

City Deal Kennis Maken - Informatiesamenleving

Status
Lopend
Startdatum
1 januari 2020
Einddatum
31 december 2021

City Deal Kennis Maken (CDKM) in Zwolle heeft tot doel studenten, docenten en onderzoekers structureel te betrekken bij de maatschappelijke opgaven van (regio) Zwolle. Dit doet zij door de stad aan te bieden als rijke leeromgeving waarin gemeente... meer

Flexibilisering en studiesucces in hoger beroepsonderwijs

Status
Lopend
Startdatum
1 september 2019
Einddatum
31 augustus 2021

In dit onderzoeksproject, Flexibilisering en studiesucces in hoger beroepsonderwijs, zal onderzocht worden welke kenmerken van flexibele onderwijsprogramma's van invloed zijn op het studiesucces van studenten in het hoger beroepsonderwijs.... meer

Lectoraat Nano tronic Interfaces

Status
Lopend
Startdatum
19 november 2018
Einddatum
30 juni 2022

TechForFuture en SRON hebben elkaar gevonden op het onderzoeksterrein van de nanotechnologie. SRON is het Nederlands Instituut voor Ruimtevaartonderzoek, een van de acht NWO-instituten, gespecialiseerd in hoogwaardig, fundamenteel onderzoek op het... meer

Ketenfinanciering voor mkb. Olie in de motor van de Nederlandse economie.

Status
Beëindigd
Startdatum
1 september 2015
Einddatum
31 augustus 2017

In dit project wordt praktijkgericht onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop Nederlandse mkb-ondernemingen toegang kunnen krijgen tot ketenfinanciering. Ketenfinanciering (ook ?Supply Chain Finance? genoemd) omvat een scala aan... meer

Toekomstbestendig ondernemen - flexibel organiseren met behoud van vakmanschap

Status
Beëindigd
Startdatum
1 september 2016
Einddatum
31 augustus 2018

Bedrijven moeten flexibel zijn om hun concurrentiepositie te behouden en te vergroten. Flexibel inzetbaar personeel vormt hierbij een essentiële factor. Ondernemers staan daarbij voor de uitdaging de juiste mix aan flexibiliteitsmaatregelen te... meer

Duurzaam produceren in de kunststofindustrie

Status
Beëindigd
Startdatum
1 september 2009
Einddatum
1 oktober 2011

Aanleiding De energiekosten vormen een significant onderdeel (gemiddeld 5-10 %) van de kostprijs van kunststofproducten. De laatste jaren is de prijs voor energie explosief gestegen. De materiaalkosten vormen het grootste aandeel in de kostprijs... meer

RoboPlus - Ondersteuning voor het werken met sociale robots in de begeleiding van kinderen met autisme

Status
Beëindigd
Startdatum
1 februari 2017
Einddatum
31 januari 2019

Begeleiders van kinderen met autisme ervaren een handelingsverlegenheid bij de inzet van sociale robots bij het aanleren van vaardigheden, met name in aansluiting op huidige werkvormen. Resultaten van academisch onderzoek is op dit gebied zijn vaak... meer

BCLivingLab

Status
Beëindigd
Startdatum
1 juni 2018
Einddatum
30 november 2018

BCLivinglab combines the supply chain and logistics physical infrastructure of training centres (ROCs), research institutes and companies throughout the Netherlands, with the expertise and virtual infrastructure of blockchain specialists from... meer

Virtual Reality voor Medicatieveiligheid

Status
Beëindigd
Startdatum
1 januari 2020
Einddatum
31 december 2020

Medicatieveiligheid heeft betrekking op geneesmiddelen en het farmaceutisch zorgproces. Verpleegkundige taken hierin zijn het verifiëren, klaarmaken, controleren, aanbieden/toedienen, registreren, monitoren en evalueren van medicatie.... meer

Professionele leergemeenschap in de wijk

Status
Beëindigd
Startdatum
1 oktober 2019
Einddatum
31 juli 2020

Het project Leren van spel laat zien dat er sterke aanwijzingen zijn dat het stimuleren van spel in een rijke speelleeromgeving leidt tot een hoge mate van betrokkenheid. Betrokkenheid is een signaal voor leren en ontwikkeling. Die ontwikkeling... meer

PROZINS: Proactief en Professioneel in Zingeving voor Senioren thuis

Status
Beëindigd
Startdatum
5 januari 2020
Einddatum
30 juni 2020

Achtergrond Welzijnsorganisaties hebben een sterke rol in het welzijn van burgers en de preventie van gezondheidsproblemen. Zingeving is een belangrijke pijler voor gezondheid. Pro-actieve aandacht voor zingeving kan mogelijk gezondheidsproblemen... meer

Smart Cycling Futures

Status
Beëindigd
Startdatum
1 december 2017
Einddatum
30 juni 2018

Cycling booms in many Dutch cities. While smart cycling innovations promise to increase cycling’s modal share in the (peri-)urban transport system even further, little is understood of their impact or cost and benefit. The “Smart Cycling Futures... meer

Iedereen naar de club! Van aangepast sporten naar georganiseerd sporten voor kinderen met psychosociale problemen

Status
Beëindigd
Startdatum
1 februari 2020
Einddatum
31 januari 2021

Hoewel er diverse landelijke en lokale initiatieven zijn om kinderen met fysieke en mentale problemen te stimuleren tot deelname aan sport activiteiten participeren kinderen met psychosociale problemen weinig tot niet in (aangepaste)... meer

2015-02-72P eHealth in de wijk: Ondersteuning voor de wijkverpleegkundige bij het indiceren van eHealth

Status
Beëindigd
Startdatum
1 mei 2017
Einddatum
30 juni 2017

Intervisieproces met Femke Merkx als begeleider t.b.v. dossier 2015-02-72P eHealth in de wijk: Ondersteuning voor de wijkverpleegkundige bij het indiceren van eHealth. meer

Order-to-cash optimalisatie voor mkb.

Status
Beëindigd
Startdatum
1 oktober 2018
Einddatum
30 april 2019

Aanleiding voor dit Top-up project is het praktijkgerichte onderzoeksproject ‘Ketenfinanciering voor MKB. Olie in de motor van de Nederlandse economie’ (RAAK-mkb). Doel van dit project was het opdoen van nieuwe kennis over de wijze waarop... meer

City Deal Kennis Maken Zwolle Van Start

Status
Beëindigd
Startdatum
1 januari 2019
Einddatum
31 december 2019

City Deal Kennis Maken (CDKM) in Zwolle heeft tot doel studenten, docenten en onderzoekers structureel te betrekken bij de maatschappelijke opgaven van (regio) Zwolle. Dit doet zij door de stad aan te bieden als rijke leeromgeving waarin gemeente... meer

Succesvol ondernemen eHealth

Status
Beëindigd
Startdatum
1 januari 2012
Einddatum
1 januari 2014

Succesvol ondernemen met eHealth 2011-19-14M Aanleiding Dat ICT een meerwaarde kan hebben voor de zorg is een breed gedragen opvatting. ICT-toepassingen worden dan meestal geassocieerd met de mogelijkheid om de kwaliteit van zorg op peil te houden... meer

User Experience in Virtuele Werelden

Status
Beëindigd
Startdatum
1 augustus 2010
Einddatum
1 augustus 2014

Aanleiding In veel user experience onderzoek wordt gebruik gemaakt van ‘living lab’ settings, waarin producten of diensten binnen de natuurlijke gebruikscontext aan natuurlijke gebruikers wordt getoetst. Voor lang niet alle bedrijven, echter, is... meer

Professionalisering in justitiële jeugdinrichtingen en de gesloten jeugdzorg

Status
Beëindigd
Startdatum
1 september 2008
Einddatum
1 november 2010

Jeugdcriminaliteit is een toenemend probleem in de samenleving. Uit de programma’s van het Ministerie van Justitie en het Ministerie van Jeugd en Gezin blijkt dat de nood hoog is interventies te ontwikkelen die de jeugdcriminaliteit kunnen... meer

Professioneel samenwerken in de wijk

Status
Beëindigd
Startdatum
1 oktober 2014
Einddatum
30 september 2016

Aanleiding Eerstelijnsprofessionals zoals wijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners, maatschappelijk werkers en welzijnswerkers hebben te maken met grote veranderingen in hun beroepspraktijk. De zorg concentreert zich meer in de wijk en... meer

Beweging in Trauma

Status
Beëindigd
Startdatum
1 januari 2014
Einddatum
30 juni 2016

Beweging in Trauma Aanleiding Hulpverleners aan mensen met een complex trauma schromen om de lichaamsgerichte aanpak van psychomotorisch therapeuten al in te zetten voordat er sprake is van stabilisatie, een toestand waarbij de symptomen als angst... meer

Haalbaarheidsstudie koffiekunststof

Status
Beëindigd
Startdatum
3 september 2018
Einddatum
1 april 2019

Dit project vindt zijn oorsprong in onderzoeken met betrekking tot biobased kunststoffen welke in de afgelo-pen jaren zijn uitgevoerd door de hogescholen NHL Stenden en Windesheim. Jaarlijks genereert Nederland ruim 120 miljoen kilo koffieafval.... meer

Ouders in de voor-en vroegschoolse educatie

Status
Beëindigd
Startdatum
1 maart 2012
Einddatum
15 juli 2017

Ouders in de voor- en vroegschoolse educatie Uitbreiding, intensivering en evaluatie van het gezinsgerichte VVE-programma VVE Thuis PRO-3-21 Aanleiding Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)-programma’s werden als deel van het... meer

Supply chain finance voor verduurzaming

Status
Beëindigd
Startdatum
1 mei 2018
Einddatum
31 maart 2019

Bedrijven worden steeds meer verantwoordelijk gehouden voor wat er gebeurt in hun hele keten. Het nemen van deze verantwoordelijkheid is niet altijd even makkelijk. Zorgen dat leveranciers daadwerkelijk de standaarden volgen is een grote uitdaging.... meer

Waarderen van Inkoop door MKB

Status
Beëindigd
Startdatum
1 september 2014
Einddatum
31 augustus 2016

Waarderen van inkoop door mkb Aanleiding Mkb-ondernemers hebben behoefte aan ondersteuning van de inkoopfunctie binnen hun bedrijven. Ze beseffen dat de inkoopfunctie meer kan betekenen dan alleen maar de ondersteuning van het primaire proces van... meer

Nieuwe Maatjes

Status
Beëindigd
Startdatum
1 oktober 2014
Einddatum
30 september 2016

Aanleiding Jaarlijks wordt een groot aantal kinderen in Nederland ernstig ziek en een deel van hen verblijft voor langere tijd in het ziekenhuis. Het gaat (o.a.) om de afdelingen oncologie (kanker), hematologie (leukemie) en longziekten. Kinderen... meer

SAVE in woord en daad

Status
Beëindigd
Startdatum
1 mei 2016
Einddatum
31 oktober 2018

De rol van professionals in de jeugdbescherming is door de transitie en transformatie van de jeugdzorg sterk in beweging. Sinds 2015 werken zij in Midden-Nederland volgens de uitgangspunten van SAVE: Samenwerken aan Veiligheid. Vijf pijlers staan... meer

Hergebruik van thermohardende composieten. Onderzoek van afvalproductsoorten en inzameling van onderzoeksafvalproducten

Status
Beëindigd
Startdatum
15 december 2015
Einddatum
15 juli 2016

De achtergrond van het project is het hergebruiken van thermoharde composiet-producten die het eind van de gebruiksfase hebben bereikt en worden aangemerkt als ?afval?. In tegenstelling tot recycling, waarbij het afval wordt teruggebracht tot... meer

Beweging in Trauma

Status
Beëindigd
Startdatum
1 maart 2017
Einddatum
1 maart 2018

Ongeveer de helft van de traumapatiënten kan effectief worden geholpen. De behandeling van complex trauma, dat wil zeggen meervoudig en langdurig trauma, is daarbij het minst succesvol. In het binnen RAAK-publiek gefinancierde project ‘Beweging in... meer

Spuitgieten voor de circulaire economie

Status
Beëindigd
Startdatum
1 september 2018
Einddatum
31 mei 2019

PBS Machinery is bezig met de ontwikkeling van compacte, modulaire en betaalbare spuit-gietmachines om Start-ups, productiebedrijven en recycling workshops te voorzien van machines die hoogwaardige plastic producten in serie kunnen produceren. Deze... meer

High Tech Kunststoffen

Status
Beëindigd
Startdatum
12 september 2016
Einddatum
11 september 2017

Doel van het project is het faciliteren van het gebruik van de resultaten van het RAAK-project High Tech Kunststoffen voor de docenten en de lesinhoud over verwerken en toepassen van thermoplastische composieten (RTP) ten behoeve van de minor... meer

Methodisch werken bij dementie

Status
Beëindigd
Startdatum
1 november 2012
Einddatum
1 november 2014

Methodisch werken bij dementie Onderzoek naar de versterking van het methodisch werken van case managers dementie 2012-14-42P Aanleiding Veel van de ruim 235.000 mensen met dementie in Nederland wonen zelfstandig. Dagelijkse zorg wordt geboden door... meer

Uitwisseling van verpleegkundige gegevens oncologie met behulp van Clinical Datawarehouse

Status
Beëindigd
Startdatum
1 september 2011
Einddatum
1 januari 2014

Aanleiding Oncologieverpleegkundigen in de Isala klinieken hebben behoefte aan het gestructureerd elektronisch opslaan en verwerken van gegevens; zo kunnen de data gemakkelijk uitgewisseld en hergebruikt worden. Medewerkers van Icare thuiszorg... meer

Goed Bestuur in MKB Familiebedrijven

Status
Beëindigd
Startdatum
1 mei 2011
Einddatum
1 mei 2013

Aanleiding Ondernemers streven naar continuïteit en waar mogelijk groei. Externe en interne factoren spelen hierbij een rol. Denk aan de economische situatie waarin de onderneming zich bevindt, concurrentie, innovaties, wijzigende wet- en... meer

Shared Decision in Zorgnetwerken van Ouderen met Dementie

Status
Beëindigd
Startdatum
1 september 2010
Einddatum
1 september 2014

Aanleiding Zorgprofessionals werkzaam in de zorg voor de groeiende groep ouderen met dementie en hun mantelzorgers, merken op dat de zorg vaak niet aansluit op de wensen van de doelgroep en dat de uitvoering van zorgbesluiten regelmatig hapert.... meer

Industrieel hergebruik van End-of-Life thermoharde composieten.

Status
Beëindigd
Startdatum
1 januari 2020
Einddatum
30 juni 2020

In het RAAK-MKB-project ‘Industrieel hergebruik van EoL thermoharde composieten’ is in het onderdeel van de ontwikkeling van ontwerpregels geadviseerd dat het hergebruikte gedeelte in een constructie niet moet worden meegenomen voor kruipbelasting... meer

Crowdvoiding game

Status
Beëindigd
Startdatum
1 september 2020
Einddatum
1 februari 2021

Het beoogde resultaat van dit project is een mobiele game waarin jongeren op een leuke manier gestimuleerd worden om drukke plekken te vermijden, passend bij de COVID-19 maatregelen. De game wordt expliciet niet opgezet als informatie/advies app.... meer

Een verkennend onderzoek naar functionele eisen en ontwerpaspecten voor het simuleren van beroepstaken met rekenhandelingen in verpleegkunde

Status
Beëindigd
Startdatum
1 september 2018
Einddatum
1 september 2019

Verpleegkundigen bevinden zich dagelijks in complexe beroepssituaties waarin zij medicatie moeten voorbereiden en toedienen. Dit vraagt concentratie; een simpele fout kan tot grote complicaties leiden. Er zijn een aantal maatregelen genomen om... meer

DGTL District – naar een leven lang ontwikkelen in de regio

Status
Beëindigd
Startdatum
30 mei 2018
Einddatum
31 december 2018

Onder de naam DGTL District heeft een groep Flevolandse mkb-ondernemers in de IT de handen ineen geslagen om een innovatieve leer- en experimenteeromgeving te creëren met als doel voldoende geschoold personeel dat een leven lang kan ontwikkelen en... meer

Hoogwaardig hergebruik van elastomeren – Onderzoek naar devulcanisatie van vrachtwagenbandenrubber

Status
Beëindigd
Startdatum
1 februari 2017
Einddatum
31 juli 2017

De achtergrond van het project is het hoogwaardig recyclen van bandenrubbers die het eind van de gebruiksfase hebben bereikt en worden aangemerkt als ‘afval’. In het beoogde proces van hoogwaardige recycling wordt het materiaal middels... meer

Nieuwe vrienden oude emoties

Status
Beëindigd
Startdatum
1 november 2012
Einddatum
1 november 2014

Nieuwe vrienden, oude emoties Ondersteuning voor het werken met robotdieren bij dementerende ouderen door professionals en mantelzorgers 2012-14-2P Aanleiding Professionals in de zorg voor dementerende ouderen verwachten dat inzet van robotdieren... meer

Slim luchtdicht bouwen: de virtuele kierenchecker

Status
Beëindigd
Startdatum
17 april 2017
Einddatum
17 april 2018

Extreem energiezuinig betekent luchtdichtbouwen. Luchtdichtbouwen betekent dat aansluitingen op de juiste manier gedetailleerd moeten worden in het ontwerp en dat deze conform ontwerp moeten worden uitgevoerd op de bouwplaats. De praktijk laat zien... meer

Disseminatie diagnosetool toekomstbestendig ondernemen

Status
Beëindigd
Startdatum
1 januari 2019
Einddatum
30 april 2019

Project: Toekomstbestendig Ondernemen Bedrijven moeten continue inspelen op veranderingen en hebben hiervoor goed én flexibel personeel nodig. Doel van dit project was om ondernemers te helpen maatregelen te vinden die passen bij de behoefte aan... meer

Patient Reported Outcome Measures voor Psychomotorische Therapie “Doen en meten”

Status
Beëindigd
Startdatum
1 februari 2018
Einddatum
31 januari 2020

In dit project werkt het lectoraat ‘Bewegen, gezondheid en welzijn’ samen met de Hogeschool Arnhem Nijmegen, Hogeschool Zuyd, de Vrije Universiteit, de Universiteit van Maastricht, het UMC Groningen, drie GGZ instellingen (Universitair Centrum... meer

Nieuwe Maatjes Top-Up

Status
Beëindigd
Startdatum
1 november 2018
Einddatum
28 februari 2019

Binnen het Nieuwe Maatjes project hebben we samen met 3 kinderziekenhuizen kennis verzameld over de inzet van sociale robots, met name de robotdino Pleo, door pedagogisch medewerkers. Gezien de positieve resultaten (de ziekenhuizen willen graag de... meer

SMART CYCLING FUTURES

Status
Beëindigd
Startdatum
1 september 2016
Einddatum
31 augustus 2019

Cycling booms in many Dutch cities. While smart cycling innovations promise to increase cycling's modal share in the (peri-)urban transport system even further, little is understood of their impact or cost and benefit. The 'Smart Cycling Futures... meer

Burgerschap en Schoolontwikkeling

Status
Beëindigd
Startdatum
1 juni 2010
Einddatum
1 november 2014

Aanleiding In de beroepssector voortgezet onderwijs is burgerschapsvorming van leerlingen een wettelijke vastgelegde opdracht. Het gaat om de taak van het onderwijs om jongeren te leren een beeld van zichzelf in relatie tot de wereld op te bouwen... meer

Agrarische bedrijfsopvolging: van keukentafel tot familiestatuut

Status
Beëindigd
Startdatum
1 september 2015
Einddatum
31 augustus 2017

In dit project verricht het lectoraat Familiebedrijven van Hogeschool Windesheim samen met CAH Vilentum in Dronten, LTO Noord, NAJK en agrarische MKB familiebedrijven praktijkgericht onderzoek naar de familiale en bedrijfsmatige aspecten rond... meer

Digitalisering in de gymles

Status
Beëindigd
Startdatum
1 januari 2013
Einddatum
1 januari 2015

Digitalisering in de gymles 2012-14-3P Aanleiding Docenten in het bewegingsonderwijs willen graag alle leerlingen aan het bewegen krijgen, zodat zij goed leren bewegen. Er zijn tal van ICT-toepassingen die daarvoor geschikt kunnen zijn, zoals... meer

Beeldcommunicatie in de GGZ

Status
Beëindigd
Startdatum
1 november 2014
Einddatum
31 oktober 2016

Aanleiding De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) staat voor een grote opgave: er moet fors bezuinigd worden terwijl de kwaliteit van de zorg gehandhaafd moet blijven. Inzet van beeldcommunicatie kan hieraan een bijdrage leveren. Zorgverleners zijn... meer

Verbeeldingskracht. Cultuureducatie verbinden met techniekeducatie

Status
Beëindigd
Startdatum
1 januari 2018
Einddatum
31 januari 2018

In dit project staat de volgende praktijkvraag centraal: ‘Op welke wijze kunnen leerkrachten in het basisonderwijs hun leerlingen verbeeldingskracht bijbrengen?’ Met dit project willen we nieuwe kennis vergaren over het ontwikkelen van ‘creatief... meer

Health and Wellness in a Connected Society

Status
Beëindigd
Startdatum
28 januari 2019
Einddatum
27 januari 2021

In dit onderzoeksproject, Health and Wellness in a Connected Society, zal onderzocht worden hoe nieuwe (slimme) technologieën gebruikt kunnen worden om fysieke activiteit van mensen te meten, te monitoren en te stimuleren. De focus van het... meer

Blended care in de GGZ: leren van best practices

Status
Beëindigd
Startdatum
1 januari 2020
Einddatum
31 december 2020

Het gebruik van technologische toepassingen om zorg op afstand te geven aan patiënten in de GGZ neemt gestaag toe. Behandelaren en patiënten voeren gesprekken via een webcam, patiënten kunnen steeds vaker hun dossier online inkijken en... meer

Raad van Advies: meerwaarde voor het MKB Familiebedrijf

Status
Beëindigd
Startdatum
1 september 2014
Einddatum
31 augustus 2016

Raad van advies: meerwaarde voor mkb-familiebedrijf Aanleiding Omdat zij zich zorgen maken over de continuïteit, zet een toenemend aantal mkb-familiebedrijven stappen op het gebied van ‘goed bestuur’. Zij willen over het algemeen geen formele raad... meer

Samen beslissen in complexe zorgsituaties

Status
Beëindigd
Startdatum
1 februari 2019
Einddatum
31 januari 2021

Dit project richt zich op het bevorderen van het samen beslissen tussen klanten en professionals in complexe zorgsituaties om te komen tot betere en beter passende zorg. Hoewel professionals aangeven het belangrijk te vinden samen met klanten te... meer

De bijdrage van Ervaringsdeskundigheid van professionals in de praktijk van zorg en welzijn

Status
Beëindigd
Startdatum
1 januari 2017
Einddatum
31 december 2018

Participatie van kwetsbare burgers en de vermaatschappelijking van de zorg vormen belangrijke beleidsthema’s van landelijke en lokale overheden en van organisaties op het gebied van zorg en welzijn. Ervaringsdeskundigheid, die gebaseerd is op... meer

Hergebruik van thermoharde composieten – Symposium voor collectieve reflectie en strategiebepaling

Status
Beëindigd
Startdatum
2 mei 2016
Einddatum
1 december 2016

Doel van het project is het evalueren en verspreiden van recent ontwikkelde kennis op het gebied van hergebruik van thermoharde composieten. Dit wordt gedaan door middel van een collectieve reflectie op de recent uitgevoerde KIEM-VANG onderzoeken... meer

Hergebruik van thermoharde composieten ? Onderzoek van de verwerking van end-of-life producten tot versterkingselementen

Status
Beëindigd
Startdatum
23 februari 2016
Einddatum
22 februari 2017

Doel van het project is het onderzoeken van de mogelijkheid om thermoharde end-of-life composietproducten te verwerken tot versterkingselementen voor nieuwe composietproducten. Dit wordt onderzocht aan de hand van een end-of-life composiet... meer

Alles wordt verbrand

Status
Beëindigd
Startdatum
4 januari 2018
Einddatum
3 januari 2019

Het doel van dit project is het onderzoeken of CO2 en kosten kunnen worden gereduceerd in twee zorginstellen door het Specifiek Ziekenhuis Afval (SZA) anders te verzamelen en verwerken. Dit praktijkgerichte onderzoek wordt mogelijk door een... meer

“Samen financieren, samen ondernemen?” Eigendom en besluitvorming in het MKB familiebedrijf

Status
Beëindigd
Startdatum
1 maart 2018
Einddatum
29 februari 2020

In dit project verricht het lectoraat Familiebedrijven van Hogeschool Windesheim samen met de Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam, CUMELA, de Jong & Laan en MKB familiebedrijven praktijkgericht onderzoek naar financiering en besluitvorming... meer

Hergebruik van thermohardende composieten - Onderzoek naar verwerking tot vlokken als grondstof voor VVK-OSB.

Status
Beëindigd
Startdatum
1 april 2016
Einddatum
1 maart 2017

Doel van het project is het onderzoeken van de mogelijkheid om thermoharde end-of-life composietproducten te verwerken tot versterkingselementen in de vorm van vlokken. Deze vlokken moeten dan geschikt zijn als grondstof voor VVK-OSB (Vezel... meer

eHealth in home care: supporting home care nurses in allocating and deploying eHealth

Status
Beëindigd
Startdatum
1 mei 2016
Einddatum
29 oktober 2018

For English see below In dit project werkt het Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg van hogeschool Windesheim samen met zorganisaties de ZorgZaak, De Stouwe, en IJsselheem en daarnaast Zorgcampus Noorderboog, Zorgtrainingscentrum Regio Zwolle,... meer

Model-onderwijs: Ondersteunen van 21st Century Skills met Virtual Reality in de Biologie

Status
Beëindigd
Startdatum
15 juli 2017
Einddatum
15 juli 2018

Doel van dit project is het vergaren van nieuwe kennis over het ontwikkelen van 21st Century skills (CS) binnen het onderwijs van Moleculaire Biologie. De basishypothese is dat de skills kritisch denken, informatievaardigheden en creativiteit... meer

Ontwikkeling van een intervisiemethode en -pakket voor Beeldcommunicatie in de GGZ

Status
Beëindigd
Startdatum
1 februari 2018
Einddatum
1 augustus 2018

De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) staat voor een grote opgave: er moet worden bezuinigd terwijl de kwaliteit van de zorg overeind moet blijven. Verwacht wordt dat de inzet van beeldcommunicatie hieraan een bijdrage kan leveren. Beeldcommunicatie... meer

Woningen van de toekomst zijn energie leverend

Status
Beëindigd
Startdatum
1 september 2018
Einddatum
31 mei 2019

Forest-Living heeft kunststof bouwelementen ontwikkeld die dragend en isolerend zijn om energie neutrale woningen mee te bouwen. Deze elementen zijn zeer isolerend, waardoor nauwelijks energie benodigd is om woningen warm te houden zelfs bij -20℃.... meer

Shared decision making in zorgnetwerken van ouderen met dementie

Status
Beëindigd
Startdatum
1 september 2016
Einddatum
1 juli 2017

Het Raak-Pro-project “Shared decision making in zorgnetwerken van ouderen met dementie” heeft inzichten en producten opgeleverd over gezamenlijke besluitvorming in complexe situaties: o.a. een theoretisch model; een competentiebeschrijving voor... meer

Sport voor participatie

Status
Beëindigd
Startdatum
1 februari 2018
Einddatum
31 januari 2020

In dit praktijkgerichte onderzoeksproject werken de lectoraten ‘Bewegen, School en Sport’ en ‘Bewegen, Gezondheid en Welzijn’ van Hogeschool Windesheim en de lectoraten ‘Participatie en Stedelijke Ontwikkeling’ en ‘Werken in Justitieel kader’ van... meer

Maakindustrie creëert met Rapid Manufacturing nieuwe ontwerpen en mogelijkheden.

Status
Beëindigd
Startdatum
1 september 2011
Einddatum
1 december 2013

Maakindustrie creëert met Rapid Manufacturing nieuwe ontwerpen en mogelijkheden 2012-18-25P Aanleiding Sinds de opkomst van 3D-printers is het mogelijk om ontwerpen te ‘printen’. Zo kunnen ontwerpers eenvoudig prototypes testen. Op dit moment is... meer

Hergebruik van thermoharde composieten uit treinen - Onderzoek naar verwerken tot vlokken in beton

Status
Beëindigd
Startdatum
1 oktober 2017
Einddatum
30 september 2018

In treinstellen die Nedtrain onderhoudt, bevinden zich onderdelen bestaand uit thermohardend glasvezel bevattend composiet. Dit materiaal laat zich niet meer opsmelten en is als zodanig dus lastig te recyclen. Recent is er echter door het lectoraat... meer

Leren van spel. Nieuwsgierigheid, zelfsturing en leren bij jonge kinderen in rijke spelsituaties

Status
Beëindigd
Startdatum
1 februari 2017
Einddatum
31 januari 2019

In het funderend onderwijs wordt de basis gelegd voor de kennissamenleving. Het is belangrijk dat kinderen van jongs af aan leren zichzelf aan te sturen wanneer ze leerzame activiteiten ondernemen. In de kinderopvang, vve en onderbouw... meer

Industrieel hergebruik van end-of-life thermoharde composieten

Status
Beëindigd
Startdatum
2 oktober 2017
Einddatum
1 oktober 2019

De afgelopen twee jaren heeft het Lectoraat Kunststoftechnologie van Windesheim in samenwerking met mkb-ondernemingen onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van een nieuwe hergebruik-methode voor End-of-Life (EoL) producten van thermoharde... meer

Het kind en de grote verhalen

Status
Beëindigd
Startdatum
15 september 2009
Einddatum
15 september 2011

Aanleiding In dit project wordt gezocht naar een eigentijdse invulling van de levensbeschouwelijke vorming in het basisonderwijs. Die invulling bestaat er op dit moment niet. Levensbeschouwelijke vorming komt in heel veel verschillende vormen voor,... meer

Co-creatief ontwerp van een Digitaal Behaviour Change Support System voor het trainen van sociale vaardigheden bij kinderen met autisme

Status
Beëindigd
Startdatum
1 februari 2017
Einddatum
31 januari 2019

Kinderen met een autisme spectrum stoornis (ASS) kunnen zich vaak moeilijk in anderen verplaatsen en hebben moeite met sociale interactie. In de behandeling van kinderen met ASS wordt ingezet op het trainen van deze sociale vaardigheden (SoVa).... meer

Hoop een huis geven

Status
Beëindigd
Startdatum
1 februari 2019
Einddatum
31 januari 2021

De transitie en transformatie in de Jeugdhulp gaat samen met de wens van gemeenten en rijksoverheid om kinderen die niet meer thuis kunnen wonen niet meer in (gesloten) residentiele voorzieningen maar zo veel mogelijk in pleeggezinnen en... meer

Van hype naar realiteit: blockchain en de effecten op mkb in de keten

Status
Beëindigd
Startdatum
1 september 2018
Einddatum
31 augustus 2020

In dit project werkt het lectoraat Supply Chain Finance van Hogeschool Windesheim in samenwerking met het Kenniscentrum Duurzame HavenStad van de Hogeschool Rotterdam aan de volgende centrale onderzoeksvraag: Hoe kunnen mkb’ers vaststellen wat de... meer

Toekomstgericht onderwijs: Stimuleren van 21st Century Skills in Leerling Ontwikkel Teams

Status
Beëindigd
Startdatum
1 maart 2018
Einddatum
1 maart 2019

Dit project gaat over kennisontwikkeling ten aanzien van de werking van leerlingontwerpteams (LOT’s) teneinde 21st Century Skills (21st CS) van leerlingen te stimuleren. De basishypothese is dat de 21st CS samenwerken, communiceren, kritisch denken... meer

Hoogwaardig hergebruik van elastomeren - Onderzoek naar de mogelijkheden van het devulcanisatieproces voor rubber afval

Status
Beëindigd
Startdatum
1 april 2016
Einddatum
1 oktober 2016

De achtergrond van het project is het hoogwaardig recyclen van (autobanden)rubbers die het eind van de gebruiksfase hebben bereikt en worden aangemerkt als ‘afval’. In het beoogde proces van hoogwaardige recycling wordt het materiaal middels... meer

Top-up Professioneel Samenwerken in de Wijk

Status
Beëindigd
Startdatum
1 februari 2018
Einddatum
31 december 2018

Eerste lijnsprofessionals in de wijk werken steeds meer samen. Met collega’s van andere disciplines en andere organisaties, maar ook met mantelzorgers en vrijwilligers. Maar hoe doe je dat eigenlijk, samenwerken? En hoe weet je of je... meer

Oeverbeschoeiing van hergebruikt composiet – onderzoek naar vervaardiging en toepassing.

Status
Beëindigd
Startdatum
1 juli 2016
Einddatum
1 juni 2017

Doel van het project is het onderzoeken van de mogelijkheid om oeverbeschoeiing te vervaardigen uit hergebruikte end-of-life composietproducten. Dit wordt gedaan door daadwerkelijk een aantal profielen voor oeverbeschoeiing te vervaardigen en... meer

Recycling in Ontwerp

Status
Beëindigd
Startdatum
1 september 2011
Einddatum
16 oktober 2013

Aanleiding Veel ondernemers willen gerecycled materiaal gebruiken, maar zien de verschillen in kwaliteit als een groot probleem. Anderzijds is er de vraag van deze ondernemers om producten zo te kunnen ontwerpen dat er vooraf al rekening is... meer

KOENST

Status
Beëindigd
Startdatum
1 september 2012
Einddatum
31 december 2014

KOENST Renewable energie-efficiënte kunststof-productietechnologieën voor het grensoverschrijdend mkb 2011-3-10int Aanleiding Energiegebruik vormt 5 tot 10% van de kosten binnen de kunststofverwerkende industrie, terwijl de prijs van elektriciteit... meer

Zin in jeugdzorg

Status
Beëindigd
Startdatum
1 september 2011
Einddatum
1 september 2013

Aanleiding Aandacht voor zingeving is een wezenlijk, maar veelal onderbelicht element van efficiënte en cliëntgerichte jeugdzorg. En dat terwijl jongeren in de jeugdzorg vaak diverse levensvragen en -behoeften hebben. Hulpverleners in de jeugdzorg... meer

Gedragsproblemen Onderwijs

Status
Beëindigd
Startdatum
1 januari 2010
Einddatum
1 april 2012

Aanleiding Leerlingen met gedragsproblemen zorgen voor zeer complexe situaties, die een groot appèl doen op de flexibiliteit en het probleemoplossend vermogen van leerkrachten. Voor leerkrachten is het omgaan met leerlingen met gedragsproblemen dan... meer

Opschalen van sociale ondernemingen: groei in impact

Status
Beëindigd
Startdatum
1 juli 2019
Einddatum
29 februari 2020

Een van de hoofddoelen van het RAAK-mkb onderzoek ‘Opschalen van sociale ondernemingen’ was om beter inzicht te krijgen in de wijze waarop de impact van sociale ondernemingen, in het bijzonder gericht op arbeidsparticipatie van mensen met een... meer

Future proof: 21st century skills van IB afgestudeerden als internationale bruggenbouwers in de regio

Status
Beëindigd
Startdatum
1 oktober 2018
Einddatum
30 september 2019

Sinds 2017 vindt er landelijk een reorganisatie van de economische opleidingen plaats. De 35 nieuwe opleidingen zullen in september 2018 gaan starten. In voorbereiding op deze herstructurering is er landelijke onderzoek o.a. in samenwerking met... meer

Innovatie vaktherapie in de GGz ter bevordering van efficient en effectief werken binnen zorglijnen

Status
Beëindigd
Startdatum
1 september 2011
Einddatum
1 september 2013

Aanleiding Vaktherapeuten van het Vincent van Gogh Instituut hebben aan de lectoraten voor vaktherapie gevraagd hen te ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe interventies voor zorglijnen. De vragen van de vaktherapeuten luiden: • Hoe kunnen... meer

Combineren is creëren

Status
Beëindigd
Startdatum
1 december 2019
Einddatum
30 oktober 2020

Het lectoraat ‘Supply Chain Finance’ (SCF) en het lectoraat ‘Netwerken in Circulaire Economie’ (NICE) van Windesheim richt zich in samenwerking met een ziekenhuis en MedHemScience B.V. op de volgende onderzoeksvraag: ‘kan het gebruik van bloed- en... meer

High Tech Kunststoffen

Status
Beëindigd
Startdatum
1 maart 2013
Einddatum
1 maart 2015

High-Tech Kunststoffen Nieuwe toepassingen voor thermoplastische composieten in het mkb Aanleiding Mkb in Oost-Nederland profileert zich met hoogwaardige producten en productie en is voortdurend op zoek naar vernieuwing. Nieuwe materialen als... meer

Hergebruik van thermoharde composieten ? Inventarisatie van mogelijke producten en toepassingen.

Status
Beëindigd
Startdatum
1 november 2015
Einddatum
1 juni 2016

De achtergrond van het project is het hergebruiken van thermoharde composiet-producten die het eind van de gebruiksfase hebben bereikt en worden aangemerkt als ?afval?. In tegenstelling tot recycling, waarbij het afval wordt teruggebracht tot... meer

Showcase Circulaire Economie – Demonstrator van rHPL panelen in interieurbouw

Status
Beëindigd
Startdatum
1 oktober 2017
Einddatum
15 juli 2018

Doel van het project is het ontwikkelen van demonstrators van ‘recycled High Pressure Laminate’ (rHPL) panelen. De rHPL panelen bestaan uit hergebruikt thermoharde composieten, die samen met een polyurethaan bindmiddel tot vlakke platen geperst... meer

Meten van Creativiteit

Status
Beëindigd
Startdatum
1 januari 2018
Einddatum
31 december 2018

Dit onderzoek betreft creativiteit in de context van 21e-eeuwse vaardigheden. Doel is toetsing en beoordeling van creativiteit te verbeteren door ontwikkelen van instrument om creativiteit te meten bij studenten. Uiteindelijk kan de inzet van dit... meer

De zaak is rond. Praktijkgericht onderzoek naar de financiering van de Circulaire Economie bij midden- en kleinbedrijven.

Status
Beëindigd
Startdatum
1 september 2017
Einddatum
31 augustus 2019

In een circulaire economie worden producten en grondstoffen hergebruikt. Er is geen sprake van afval maar van grondstoffen. Bedrijven die circulair ondernemen kiezen bewust voor hernieuwbare hulpbronnen of zorgen dat de materialen optimaal kunnen... meer

Wij zijn een familiebedrijf! En (hoe) communiceren we dat?

Status
Beëindigd
Startdatum
1 september 2018
Einddatum
31 augustus 2020

Door een toename van de vergelijkingsmogelijkheden op internet is het voor bedrijven steeds lastiger om zich te onderscheiden van de concurrentie. Consumenten hebben een ruime keuze uit hoogwaardige producten en diensten en de leveranciers daarvan,... meer

Ruimte voor de levensbeschouwelijke ontwikkeling van iedere leerling

Status
Beëindigd
Startdatum
1 september 2014
Einddatum
1 september 2016

Aanleiding Leerkrachten van openbare én bijzondere basisscholen willen dat leerlingen zich levensbeschouwelijk ontwikkelen, ieder op een eigen wijze. Leerkrachten geven aan het lastig te vinden om de begeleiding van de levensbeschouwelijke... meer

Ik ga toch weer naar school

Status
Beëindigd
Startdatum
1 november 2013
Einddatum
31 december 2015

Ik ga toch weer naar school Kwaliteitsverbetering en onderzoek in het voortgezet speciaal onderwijs Aanleiding Juist jongeren in de residentiële jeugdzorg hebben onderwijs nodig om weer perspectief te krijgen op een plek in de samenleving.... meer

Sociale robots in de zorg

Status
Beëindigd
Startdatum
1 mei 2013
Einddatum
31 oktober 2017

Sociale robots in de zorg Sociale robots in de zorg; van experiment tot zorgpraktijk Aanleiding Robots in de zorg; in de afgelopen jaren is dat beeld veranderd van luchtfietserij in een reële toekomstvisie. Zorgverleners streven naar verbetering... meer

VRAMBO. Virtual Reality voor AMBulanceverpleegkundig Onderwijs van complexe situaties.

Status
Beëindigd
Startdatum
1 februari 2019
Einddatum
31 januari 2021

Ambulanceverpleegkundigen zijn hbo-professionals die levensreddende handelingen bieden bij ernstige ongevallen. Hun werk staat vaak onder tijdsdruk en wordt gekenmerkt door een grote mate van onvoorspelbaarheid. Complexe noodsituaties zijn moeilijk... meer

Duurzame inzet van Nylon 12 in 3D-printing: Onderzoek naar toepassingen voor afvalmateriaal van Selective Laser Sintering

Status
Beëindigd
Startdatum
1 januari 2017
Einddatum
30 juni 2017

Doel van dit project is het vergaren van kennis over de eigenschappen en kenmerken van de ‘afvalstroom’ van materiaal die ontstaat tijdens de verwerking van Nylon 12 met de 3D-printtechnologie Selective Laser Sintering (SLS) en de mogelijkheden om... meer

Onderzoek naar het hergebruiken van vezelresten uit het CSTDRP-proces (Closed System Thermally Depolymerisation Refining Process) voor het maken van nieuwe composiet-producten.

Status
Beëindigd
Startdatum
1 oktober 2016
Einddatum
1 september 2017

Doel van het project is het onderzoeken van de mogelijkheid om vezelresten die ontstaan bij het toepassen van het CSTDRP-proces (Closed System Thermally Depolymerisation Refining Process) op End-of-Life-composiet-producten te gebruiken voor het... meer

Opschalen van sociale ondernemingen: groei in impact

Status
Beëindigd
Startdatum
1 februari 2017
Einddatum
31 januari 2019

Sociale ondernemingen zoeken naar nieuwe, innovatieve en economisch duurzame businessmodellen om structurele maatschappelijke problemen aan te pakken die buiten de directe aandachtsfeer en doelstellingen van de overheid of het bedrijfsleven vallen.... meer

Assemblage 4.0 - Ontwerp van Augmented Reality Ondersteunde Assemblage

Status
Beëindigd
Startdatum
1 september 2018
Einddatum
31 augustus 2020

Augmented Reality (AR) technologie is een vorm van mens-computer interactie waar de natuurlijke visuele waarneming van de mens wordt aangevuld met computer-gegenereerde informatie, zoals virtuele 3D modellen, aanwijzingen en teksten. Binnen het MKB... meer

Chemie onder de waterlijn. Een verkennend onderzoek naar de mogelijke uitloging van schadelijke stoffen uit hergebruikt composiet

Status
Beëindigd
Startdatum
1 oktober 2019
Einddatum
1 augustus 2020

In 2015 is het Lectoraat Kunststof technologie een praktijkgericht onderzoek begonnen om zo de mogelijkheden van hergebruik van composiet te onderzoeken met verschillende bedrijven. Deze afvalstroom kon nog niet worden gerecycled maar in de... meer

Circulair kamerbreed tapijt

Status
Beëindigd
Startdatum
10 februari 2020
Einddatum
31 december 2020

Het Lectoraat Netwerken in een Circulaire Economie (NICE) richt zich in samenwerking met Edel Carpets en Het Groene Brein op de volgende onderzoeksvraag: In hoeverre is retourlogistiek voor circulair kamerbreed tapijt haalbaar? In de bedrijfstak... meer