Zoekresultaten

2642 projecten in projectenbank Regieorgaan SIA

Onderstaande filters beperken de zoekresultaten. Zodra u een filter kiest, ververst de pagina meteen.
StatusAfgerond
Startdatum11 oktober 2016
Einddatum30 april 2017

Binnen het RAAK-publiek project “Participatief Ontwerpen voor KinderOncologie”(POKO; looptijd 01-12-2014 t/m 30-11-2016) zijn op basis van participatieve ontwerpmethoden interventies ontwikkeld gericht op het eten van gezond eet- en beweeggedrag bij ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 oktober 2016
Einddatum25 maart 2019

Steeds meer bedrijven die kleding verkopen maken gebruik van internetverkoop (webshop) naast de bestaande fysieke retail-outlet. Daarbij loopt men tegen het probleem aan dat fysiek passen in een winkel wel kan, maar op het internet (nog) niet. Gevolg ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 oktober 2016
Einddatum30 september 2018

COMBINE staat voor: COmmunity driven Model Based INtelligent systems Engineering. Voorgaande RAAK-mkb projecten Fast&Curious en SMARTcode resulteerden een community van bedrijven en kennisinstellingen rondom HAN tools voor modelgebaseerde ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 oktober 2016
Einddatum4 februari 2021

In order to stay competitive and respond to the increasing demand for steady and predictable aircraft turnaround times, process optimization has been identified by Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) SMEs in the aviation industry as their key ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 oktober 2016
Einddatum30 maart 2018

Het 3D-BioLOKAAL project wil een bio-based filament met karakteristieke lokale vulstoffen ontwikkelen, de eigenschappen van het filament bepalen en het filament inzetten bij de productie van innovatieve designproducten. Bijvoorbeeld voor ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 oktober 2016
Einddatum26 september 2018

Glycoalkaloïden komen voor in de familie van de nachtschade, waaronder in de voor de Nederlandse landbouw belangrijke gewassen aardappelen, tomaten en aubergines. Hoewel breed onderkend is dat glycoalkaloïden, en ook de na hydrolyse gevormde ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 oktober 2016
Einddatum30 september 2017

Biomassa afkomstig van stedelijk groenbeheer is grondstof voor biocascadering van benutbare biomassa componenten. Planten bevatten waardevolle inhoudstoffen die als grondstof kunnen dienen voor onder andere farmaceutica, cosmetica, voeding, veevoer, ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 oktober 2016
Einddatum15 maart 2018

Zwart water afkomstig van trein en boot wordt momenteel geloosd op het riool waarbij het wordt beschouwd als een afvalproduct, terwijl het een bron is van essentiële nutriënten en energie. Huidige technieken bieden kansen voor het hergebruik van ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 oktober 2016
Einddatum31 augustus 2017

Doel van het project is het onderzoeken van de mogelijkheid om vezelresten die ontstaan bij het toepassen van het CSTDRP-proces (Closed System Thermally Depolymerisation Refining Process) op End-of-Life-composiet-producten te gebruiken voor het maken ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 oktober 2016
Einddatum30 september 2017

KVE produceert hoogwaardige composiet producten voor onder andere defensie en aerospace. Bij het maken van producten uit thermoplastische composieten ontstaat momenteel snij- en trimafval waar nog geen bestemming voor is. Eurocarbon is ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum16 september 2016
Einddatum16 maart 2017

Dit project richt zich op de Realviolin, compositiesoftware waarmee componisten veel sneller kunnen werken met een beter klinkend eindresultaat. Het idee is gebaseerd op het PhD onderzoek van Dennis Braunsdorf aan de Bournemouth University, begeleidt ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum15 september 2016
Einddatum19 november 2020

Op intensieve zorgafdelingen in ziekenhuizen wordt de urineproductie bij gekatheteriseerde patiënten doorgaans elk uur handmatig gemeten. Dit betekent dat een verpleegkundige op een apparaat, dat het beste kan worden beschreven als een soort ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum12 september 2016
Einddatum12 februari 2017

Slechts 25% van de Nederlanders eet dagelijks voldoende groente en fruit. Om de consumptie van groenten te verhogen startte in het najaar van 2015 het project Healthy Bites in opdracht van het bedrijf Agri & Franchise en het Lectoraat Groene ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum12 september 2016
Einddatum29 november 2017

Doel van het project is het faciliteren van het gebruik van de resultaten van het RAAK-project High Tech Kunststoffen voor de docenten en de lesinhoud over verwerken en toepassen van thermoplastische composieten (RTP) ten behoeve van de minor ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum12 september 2016
Einddatum11 september 2017

Doel van het project is om kansloze kandidaten op de arbeidsmarkt toch de gelegenheid te bieden om op enigerlei wijze te participeren op de arbeidsmarkt. Dit wordt vormgegeven door het ontzorgen van zowel werkgever/opdrachtgever als de werkzoekende....
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum12 september 2016
Einddatum11 september 2017

Top-Up is nodig om een onderbelicht onderwerp uit het project Play Fit verder uit te werken in een ebook en zodoende toegankelijk te maken voor onderwijs en bedrijfsleven. Het gaat hierbij om het onderwerp Swimgames. De aandacht voor innovatie in het ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum12 september 2016
Einddatum11 september 2017

Het RAAK-mkb project Smart Mobility is uitgevoerd door het lectoraat Automotive Control van Fontys hogeschool Automotive Engineering. Binnen het project is een living lab ontwikkeld voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van autonoom en ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum12 september 2016
Einddatum30 juni 2017

In het project Green Health (O 4297) hebben we een innovatieve technologie ontwikkeld die bijdraagt aan de wetenschappelijke bewijsvoering en de kwaliteitscontrole van medicinale en gezondheidsbevorderende planten. Deze innovatie is zowel ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 september 2016
Einddatum23 februari 2022

Aanleiding Onderzoek wijst uit dat de leesvaardigheid van zowel vmbo- als hbo-studenten te wensen over laat; studerend lezen gaat ze niet goed af. Zowel hbo- als vmbo-studenten blijken vaak onvoldoende in staat om op een bevredigende manier kennis te ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 september 2016
Einddatum31 december 2017

Kunststofcomposieten of Vezel Versterkte Kunststoffen (VVK) zijn moderne materialen die steeds vaker gebruikt worden als vervanging van conventionele materialen. Vooral in de ?mobiliteit? wordt voor vezelversterkte kunststoffen gekozen, omdat het ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 september 2016
Einddatum31 december 2018

In Nederland hebben 75.000 tot 116.000 gezinnen te kampen met problemen op meerdere levensgebieden, zoals het voeren van de huishouding, opvoeding, financiën, individuele ontwikkeling en relaties. De lijdenslast van deze gezinnen is groot en de ...
Bekijk project »