Zoekresultaten

2819 projecten in projectenbank Regieorgaan SIA

Onderstaande filters beperken de zoekresultaten. Zodra u een filter kiest, ververst de pagina meteen.
StatusAfgerond
Startdatum1 september 2017
Einddatum22 november 2018

The SMEs participating in the NUTSHELL-project approached Avans to assist them in evaluating the pyrolytic extraction of valuable oils from Cashew Nut Shell (CNS). CNS is waste generated in the production of edible cashew nut. For the 2017 the ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 september 2017
Einddatum4 november 2019

Bij elke kilo koffiebonen wordt een kilo pulp geproduceerd. De pulp van de koffiebes is rijk aan verschillende waardevolle biologische verbindingen, die momenteel in de koffieproducerende landen niet benut worden. Vaak wordt de pulp in het natuur ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 september 2017
Einddatum12 december 2018

Pectcof B.V heeft een bio-raffinagetechnologie ontwikkeld waardoor koffiepulp, de reststroom die vrijkomt nadat de pitten (koffiebonen) onder mechanische druk uit de koffiebes zijn geperst, gebruikt kan worden. Het doel van het huidige Pectcof-...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 september 2017
Einddatum21 november 2018

Hipper to Implementation is een vervolg op het RAAK-publiek project Hipper. Het eindproduct daarvan (een toolkit voor het begeleiden van revaliderende patienten na een heupoperatie) is positief ontvangen. De toolkit vereist echter een zorgvuldige ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 september 2017
Einddatum16 november 2018

De dataverzamelingsmethodiek ‘verhalen vangen’ (afgeleid is van de methodiek storytelling) die voor het project “Samenwerken met ouders: hoe doe je dat?” is gekozen, is in de praktijk een deel van de oplossing voor de soms moeizame samenwerking ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 september 2017
Einddatum2 juli 2018

De scope van deze top-up is de doorwerking van de RAAK-resultaten in het onderwijs. Het gaat daarbij om de mkba en voorbeelduitwerkingen voor het onderwijs van Built Environment....
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 september 2017
Einddatum7 december 2018

Binnen het Greening the Cloud project is veel kennis opgebouwd van sensoriek om een complex energiemeetsysteem voor servers te ontwikkelen. Deze kennis biedt veel kansen voor onderwijs, bijvoorbeeld in het ontwikkelen van een sensor-practicum, in ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 september 2017
Einddatum21 november 2018

UV absorberende materialen beschermen producten tegen de invloed van zonlicht. Deze materialen zorgen voor een langere levensduur van producten, en dus een hogere toegevoegde waarde. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan gezondheidsproducten zoals ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 september 2017
Einddatum17 oktober 2018

Een groot probleem van post-consumer commodity polymeren, zoals PE, PP en PS, zijn de esthetische eigenschappen van het productoppervlak. Doordat de vele kleurpigmenten vermengd raken, is de kleur niet te beheersen bij de huidige stand der techniek, ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 september 2017
Einddatum9 oktober 2018

Jaarlijks worden in de visserij grote hoeveelheden visnetten (ook wel netwerken genoemd) afgedankt, naar schatting 150-225 ton per jaar in Nederland alleen. Door onder andere verlies van de vorm, gaan de netten gemiddeld ongeveer een jaar mee. Bij ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 september 2017
Einddatum9 oktober 2018

Jaarlijks worden in de visserij grote hoeveelheden visnetten afgedankt (ook wel netwerken genoemd), naar schatting 150-225 ton per jaar in Nederland alleen. Door onder andere verlies van de vorm, gaan de netten gemiddeld ongeveer een jaar mee. Bij ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 september 2017
Einddatum28 mei 2018

ArenA vervangt alle stadionstoelen. Het stadion heeft de HvA gevraagd om te onderzoeken hoe dit op een duurzame manier kan. Samen met ontwerpers, aangesloten bij Amsterdam Made, onderzoekt de HvA de mogelijkheid om de oude stoel te hergebruiken voor ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum28 augustus 2017
Einddatum25 mei 2023

De Flevolandse bodem is relatief jong. De kwaliteit voor agrarisch gebruik was goed, maar kent een dalende trend. Dit komt voor een belangrijk deel door bodemdaling (natuurlijke inklinking en veenoxidatie) en bodemverdichting (door agrarische ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 augustus 2017
Einddatum5 april 2022

Het PULSE project (Protein Utilisation from Legumes for a Sustainable European crop) richt zich op de ontwikkeling van hoogwaardige eiwitten-ingrediënten uit peulvruchten om daarmee een bijdrage aan de eiwittransitie te leveren. PULSE is een ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 augustus 2017
Einddatum11 november 2019

TimeLineGallery is een door ontwerpbureau DesignArbeid in samenwerking met SIGN, presentatieruimte voor actuele kunst, en het lectoraat Image in Context in Groningen te onderzoeken programma dat als dienst aangeboden kan worden aan presentatieruimten ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 augustus 2017
Einddatum27 augustus 2018

Project SMARTcode richt zich op de verdere ontwikkeling van software tools en bijbehorende workflows voor modelgebaseerde ontwikkeling van regelsystemen. SMARTcode volgde hiermee RAAK-Award 2015 winnend project Fast & Curious op. Fast & Curious ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 augustus 2017
Einddatum3 april 2018

Veel kunststof verwerkende bedrijven zien in hun productrange goede ontwikkelingsmogelijkheden voor toepassing van continu-vezelversterkte thermoplastische composieten, die totnogtoe vooral in de aerospace- en automotive-industrie een groeiende ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 augustus 2017
Einddatum7 december 2018

In het Robocompo project is een demo opstelling ontwikkeld. Dit betreft een vaste opstelling die in het Composieten Lab in Delft staat. De opstelling bestaat uit een robot met een bereik van 2 meter en een gewicht van ruim 200 kg. Daarnaast hoort er ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum15 juli 2017
Einddatum11 november 2019

Doel van dit project is het vergaren van nieuwe kennis over het ontwikkelen van 21st Century skills (CS) binnen het onderwijs van Moleculaire Biologie. De basishypothese is dat de skills kritisch denken, informatievaardigheden en creativiteit kunnen ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 juli 2017
Einddatum30 juni 2019

Onderwijs in een grote stad als Amsterdam brengt een aantal specifieke aandachtspunten met zich mee. De meest uitdagende momenten voor docenten zijn voorziene of onvoorziene situaties waarbij controversiële onderwerpen aan de orde komen zoals Zwarte ...
Bekijk project »

StatusAfgerond
Startdatum1 juli 2017
Einddatum2 juni 2020

Dit lectorenplatform richt zich specifiek op vakoverstijgend onderwijs op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie. Deelnemers aan het lectorenplatform beschouwen de opbloeiende, interdisciplinaire praktijken van wetenschappers en ...
Bekijk project »